ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-patiently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น patiently, *patiently*,

-patiently- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So every day you help her to realize what happened and you wait patiently for her to be okay with it then get her to fall in love with you again?งั้นคุณก็ต้องคอยทำให้เธอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง และก็อดทนจนเธอยอมรับเรื่องที่เกิดได้ และก็ต้องทำให้เธอตกหลุมรักคุณอีกครั้งเนี่ยนะ
100 times, we patiently repeat the dance before passing the egg.นับร้อย ๆ ครั้ง เราเฝ้าทน การเต้นรำ กว่าจะได้ส่งไข่ให้
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ
Waiting patiently the Spartans On their energy drink.ก็ได้พักทัพ เพื่อดื่มยาชูกำลัง
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ
I have been patiently waiting for an updateฉันกำลังรอคอยอย่างอดทน ให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
I need you to sit patiently and wait, and I will be there as soon as I can.ฉันอยากให้นายนั่งอย่างใจเย็นๆ และรอ และฉันจะไปที่นั่นให้เร็วที่สุดที่ฉันทำได้
Chenkov was sent to America, to live a complete lie... and to patiently await the day to attack from within, day X.เพื่อใช้ชีวิตลวงเป็นคนอีกคนหนึ่ง และเฝ้ารออย่างอดทน ถึงวันที่จะจู่โจมจากภายใน
But have waited patiently these seven years...ยังไงก็ตามพวกกิลด์แห่งความมืด ไม่เข้าใจเลยว่าคิดอะไรกันอยู่
Upon the shores of the afterlife, where my husband Quintus patiently awaits.เมื่อชายฝั่งของชีวิตหลังความตาย, ที่สามีของฉัน Quintus อดทนรอ
He's waiting patiently for the defense's turn to present its case.เขากำลังอดทนรอ สำหรับโอกาสของฝ่ายจำเลย ที่จะนำเสนอเรื่องราวค่ะ
I've worked a lot of murder cases, waiting patiently for the dayผมทำคดีฆาตกรรมเยอะมาก รอคอยอย่างอดทนเป็นวันๆ

-patiently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently

-patiently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (komnā thon ) EN: endure with fortitude ; bear patiently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -patiently-
Back to top