ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inviolable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inviolable, -inviolable-

*inviolable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inviolable (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ) See also: ซึ่งได้รับการยอมรับ Syn. holy, sacred, unalterable
inviolable (adj.) ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน) See also: ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้
English-Thai: HOPE Dictionary
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
English-Thai: Nontri Dictionary
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inviolableที่จะละเมิดมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, uh... you know, the question he does pose is... if God created the world, how do we know what things we can change and what things must remain sacred and inviolable?ะฐั• tะพ why wะต ะฐrะต ั•ั–ttั–ng hะตrะต, ะตnั˜ะพyั–ng thั–ั• dั–vั–nะต lะฐmb, whั–lะต ฮšuั€ะฐkะฐ ั•tะฐndั• thะตrะต, ัะพntะตmั€t tะพ ั•ะตrvะต. ฮ™ndะตะตd, ะฐั–n'ั–t.

*inviolable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, 不可侵犯] inviolable; inviolability

*inviolable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可侵権[ふかしんけん, fukashinken] (n) inviolable right
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule

*inviolable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unverletzlichkeit {f}inviolableness
unantastbar {adj}inviolable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inviolable*
Back to top