ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*enjoyment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enjoyment, -enjoyment-

*enjoyment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoyment (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นรมย์, สิ่งบันเทิง Syn. gratification, pleasure, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quiet enjoymentการใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมัน (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ
ความมันสะใจ (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์
ความร่าเริง (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความสนุกสนาน Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสนุกสนาน (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ
ความสนุกสนาน (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสนุกสนานร่าเริง (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ
In fact, there are few people in England who have more true enjoyment of music.จริงๆ แล้วมีคนในอังกฤษไม่กี่คนหรอก ที่จะสนุกสนานไปกับดนตรี
ALPHA: I will have many enjoyments from what I am about to do, Dug.ฉันมีความสุขมาก ที่ได้จัดการกับแก
You know, the only enjoyment I got back in college, Shawn, was watching your asshole father humiliate your shit all over the place.นายก็รู้หนทางเดียวที่จะสนุกกับมัน ฉันต้องกลับไปที่โรงเรียน ชอว์น คอยเฝ้ามอง ตูดของพ่อนาย ขายหน้าขายตาพ่อของนาย ที่มารวมกันทั้งหมดในที่นี้
The defendant Alex Turner Jung may be a sophomoric 1 8 year-old teen, but for the simple reason of enjoyment, he has slain a human being.จำเลย อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง เด็กหนุ่มอายุ 18 ที่ อาจทำไปเพราะความโอ้อวด ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพื่อความสนุก ทำให้เขาฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม
What enjoyment does he get out of the ones on his back?ความหรรษาอะไรที่เขาได้รับจาก อันที่อยู่บนหลังของเขา?
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature"เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed
But his enjoyment of killing is beginning to disrupt his organization.แต่ความสนุกในการฆ่าของเขา เริ่มขัดจังหวะระเบียบการฆ่า
Or maybe the baby crying interfered with his enjoyment of watching the babysitter bleed out?ที่ฝังลึกอยู่กับการถูกทอดทิ้ง หรือบางทีเสียงเด็กร้อง มันรบกวนความสุขของเขา

*enjoyment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment

*enjoyment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment
享楽[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment
悦楽[えつらく, etsuraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure
観賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) admiration; enjoyment; (P)
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment
道楽仕事[どうらくしごと, dourakushigoto] (n) work done for enjoyment (as a diversion); dilettante work

*enjoyment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กาม-[pref.] (kāmma-) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: the five sensual pleasures ; the five desires ; the sources of sensual pleasure ; objects of sensual enjoyment FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m] ; bonheur [m]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:

*enjoyment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *enjoyment*
Back to top