ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bouquet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bouquet, -bouquet-

*bouquet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bouquet (n.) ช่อดอกไม้ See also: อุบะ, พวงดอกไม้, ช่อ Syn. nosegay
English-Thai: HOPE Dictionary
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
English-Thai: Nontri Dictionary
bouquet(n) ช่อดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bouquetการประกันภัยต่อคละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bouquets ; Posiesช่อดอกไม้ [TU Subject Heading]
Bridal bouquetsช่อดอกไม้ของเจ้าสาว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่อ (n.) bouquet See also: cluster, bunch, corsage
ช่อดอก (n.) bouquet See also: inflorescence, corsage
ช่อดอกไม้ (n.) bouquet See also: inflorescence, corsage Syn. ช่อดอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กำลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคม .
My very first bouquet is farewell flowers, how sadดอกไม้ช่อแรกของหนู เศร้าจัง
Hey, Karen, order me a bouquet of flowers for the end of the day, lilies.- เคเรน สั่งดอกไม้ให้ผมทีตอนเลิกงาน, ขอดอกลิลลี่นะ
Well, it should be a breakup bouquet, and it should be hydrangeas.งั้น.. น่าจะเป็นช่อดอกไม้ดีกว่าค่ะ ใช้ดอกไฮเดรนเยีย
The florist put three mums in my bridal bouquet, but not to worry.ร้านดอกไม้จัดดอกเบญจมาศ สามดอกในช่อดอกไม้ของฉัน แต่ไม่ต้องเป็นห่วง
Will you get the bouquet for me?เธอจะไปแย่งช่อดอกไม้ของฉันด้วยรึเปล่า
What? it's like a bouquet of corpses.ยังกับพวงซากศพ มันเอ่อ...
Unless he's eating a bouquet a day, he couldn't--ไม่มีประโยชน์เขากินช่อดอกไม้ทุกวันหรือ เขาไม่ได้ทำ
# Red carpet, rose bouquets Crowd waiting backstageพรมแดง ช่อดอกกุหลาบ ผู้คนมาคอยหลังเวที
Ooh, for me! AJolly Walrus cookie bouquet. Is Daniel a keeper or what?ของฉันรึ กระเช้าคุกกี้จอลลี่วอลรัส แดเนียลนี่ช่างเอาใจซะจริง
The most glaring, of course, being that the day after Simon vanished, we received a bouquet of flowers.สิ่งเจิดจ้าที่สุดก็คือ ในระหว่างวันที่ไซม่อนหายตัวไป เราได้รับช่อดอกไม้หนึ่ง
I can always use my bouquet to cover the stain.ฉันจะใช้ช่อดอกไม้บังคราบเปื้อนเอาไว้ละกันนะ

*bouquet* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香味[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, 香味] fragrance; bouquet; sweet smell
花束[huā shù, ㄏㄨㄚ ㄕㄨˋ, 花束] bouquet
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, 花簇] bunch of flowers; bouquet

*bouquet* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブーケ[, bu-ke] (n) bouquet (fre
ブーケガルニ[, bu-kegaruni] (n) bouquet garni
ブーケガルニー[, bu-kegaruni-] (n) bouquet garni
ブライダルブーケ[, buraidarubu-ke] (n) bridal bouquet
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P)

*bouquet* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: [classif.: bunches of flowers] FR: [classif. : bouquets de fleurs]
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers FR: bouquet de fleurs [m]
ช่อกุหลาบ[n. exp.] (chø kulāp) EN: FR: bouquet de roses [m] ; gerbe de roses [f]
กำ[n.] (kam) EN: handful ; bunch FR: poignée [f] ; bouquet [m]
คัจฉะ[n.] (khatcha) EN: FR: bouquet [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
ไม้กอ[n. exp.] (māi kø) EN: FR: bouquet [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classif.: bundles, bunches, packages, parcels, faggots, truss, sheaves] FR: [classif. : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
ประลมพ์[n.] (pralom) EN: bouquet ; garland FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bouquet*
Back to top