ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*believable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น believable, -believable-

*believable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
believable (adj.) ที่น่าเชื่อถือ See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้ Syn. plausible Ops. unbelievable
unbelievable (adj.) ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง Syn. incredible Ops. credible, reasonable
unbelievable (adj.) ที่มากที่สุด See also: ที่สุด (ใช้เพื่อเน้นว่าด, เลว หรือรุนแรงอย่างมาก)
English-Thai: HOPE Dictionary
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าวางใจ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เชื่อได้
น่าเชื่อ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้
น่าเชื่อถือ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้
น่าไว้วางใจ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เชื่อได้, น่าวางใจ
เกินจริง (v.) be unbelievable See also: be incredible, be hard to believe Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เกินจริง (adj.) unbelievable See also: incredible, hard to believe Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เชื่อได้ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อ
เหลือเชื่อ (v.) be unbelievable See also: be incredible, be hard to believe Syn. เกินจริง, ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เหลือเชื่อ (adj.) unbelievable See also: incredible, hard to believe Syn. เกินจริง, ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
แทบไม่น่าเชื่อ (adv.) almost unbelievable See also: barely believable
ไม่น่าเชื่อ (v.) unbelievable See also: too improbable for belief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's unbelievable. It's just unbelievable.ไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ
It's unbelievable. You could see how a white girl could fall for him.เหลือเชื่อ คุณต้องเห็น สาวๆลุมร้อมเขาขนาดไหน
CHANDLER: Unbelievable. And all that milk and stuff?เยี่ยมไปหมดทุกอย่างเลย
You know what else? He's unbelievable in bed!แล้วรู้อะไรมั้ย เขาน่าทึ่งมากเรื่องบนเตียง
I suggested a rather unbelievable possibility.มันคือความเป็นไปได้ที่เหลือเชื่อ
Since then, I've come to believe that possibility... however unbelievable... is now more a probability.หลังจากนั้นผมก็เริ่มเชื่อว่า มันเป็นไปได้ แม้จะเหลือเชื่อก็ตาม ตอนนี้มันเป็นไปได้มากขึ้น
But it's true. The unbelievable is happening.แต่มันเป็นเรื่องจริง เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กำลังเกิดขึ้น
I've done unbelievable things... in the name of a faith that was never my own.หลายอย่างเหลือเชื่อว่าข้าจะทำ
It's unbelievable! It's huge! I've never seen anything like it.เหลือเชื่อ พายุลูกยักษ์ ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้
You bastard, get over here This is unbelievable. She's pissed. "พวกบ้า หยุดนะ ไม่น่าเชื่อ เธอเมาแน่เลย
Could it be, that Domyouji-kun is an unbelievable obocchama-kun?ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คนพวกนั้นจะปล่อยให้คนอย่างฉันรอ
What unbelievable bad luck.อะไรมันจะโชคร้ายอย่างนี้

*believable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒诞无稽[huāng dàn wú jī, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ˊ ㄐㄧ, 荒诞无稽 / 荒誕無稽] ridiculous; unbelievable; absurd
怪诞不经[guài dàn bù jīng, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 怪诞不经 / 怪誕不經] uncanny; unbelievable; ridiculous; outrageous
不敢相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, 不敢相信] unbelievable

*believable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent)
アンビリ[, anbiri] (adj-f) (abbr) (See アンビリーバボー) unbelievable
アンビリーバボー[, anbiri-babo-] (adj-f) unbelievable
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P)
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P)
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness
途轍も無い;途轍もない[とてつもない, totetsumonai] (adj-i) (uk) extravagant; absurd; unbelievable; preposterous; unreasonable

*believable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
เกินจริง[adj.] (koēn jing) EN: unbelievable FR: incroyable
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่อยากเชื่อเลย = ไม่อยากจะเชื่อเลย [xp] (mai yāk che) EN: That's unbelievable! ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? ; I don't believe it FR: C'est incroyable !
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
น่าไว้วางใจ[adj.] (nāwaiwāngja) EN: believable FR: crédible

*believable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unglaublich; sagenhaft {adj} | unglaublicherunbelievable | more unbelievably; less believably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *believable*
Back to top