ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*agony*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agony, -agony-

*agony* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agony (n.) การดิ้นรน
agony (n.) การระเบิดอารมณ์
agony (n.) ความทรมาน See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม Syn. suffering, torture, distress
pile on the agony (idm.) สนุกในการทำให้แย่กว่าที่เป็น
English-Thai: HOPE Dictionary
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
English-Thai: Nontri Dictionary
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปวดร้าว (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
ความรวดร้าว (n.) agony See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ...
Worse than the total agony of being in love?ไม่แย่หรอฮะ ที่ต้องเจ็บปวดจากการตกหลุมรัก
Noah stayed up all night contemplating the certain agony he knew would be his, if he were to lose her twice.โนอาห์อยู่จนดึกดื่น ครุ่นคริดถึงความผิดพลาดที่เจ็บปวด / เขารู้ว่าเธอเป็นของคนอื่น ถ้าหากเขายอมเสียเธอไปเป้นครั้งที่สอง
Because you'd either be in terrible agony or you'd be dead by now.เพราะคุณคงเจ็บปวดสาหัส /Nหรือไม่ก็คงตายไปแล้ว
And of course it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough there will be little left to identify you as a man.และแน่นอน มันไม่ใช่ความเจ็บหฤโหด ,เท่าที่รู้ ถ้าคุณไม่ยินยอมโดยดี
You're putting me in agony. shouldn't have mentioned it.นายทำให้ชั้นเป็นทุกข์ ไม่ควรจะพูดถึงมันเลยนะ
They woke up in agony. They were like rabid dogs.พวกมันตื่นขึ้นมาในความทรมาน เหมือนกับหมาบ้า
But it was agony pretending his puny, little penis satisfied me. I bet.แต่มันก็ทรมานที่ต้องทำเป็นว่า จ้อนเล็กสั้นของเขาหนำใจฉัน
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง
It was agony to watch.ด้วยความทุกข์ทรมานที่ต้องดู
There is a soul trapped in agony out there right now.มีวิญญาณที่เจ็บปวดทรมาน ติดอยู่ข้างนอกนั่นตอนนี้น่ะ

*agony* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries

*agony* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m,vi) to writhe in agony
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n,vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P)
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] (n,vs) rounding half up (i.e. fractions); (P)
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] (n) {comp} round-off function; rounding
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache
悶死[もんし, monshi] (n,vs) die in agony
断末魔;断末摩;断末間(iK)[だんまつま, danmatsuma] (n) death agony
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death
煩い[わずらい, wazurai] (n) worry; agony; vexation
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P)
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P)
身悶え;身もだえ[みもだえ, mimodae] (n,vs) writhing (in agony)
身悶える;身もだえる[みもだえる, mimodaeru] (v1) to writhe (in agony)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs)
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding

*agony* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay kh) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony FR: se tordre de douleur
ความเจ็บ[n.] (khwām jep) EN: pain ; ache ; agony ; sore FR: mal [m] ; maladie [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatr) EN: agony ; anguish ; pang FR: agonie [f]
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatr) EN: distress ; agony ; suffering FR:
ความรวดร้าว[n.] (khwām rūat ) EN: painfulness ; agony FR:
ความทรมาน[n.] (khwām thøra) EN: agony FR: souffrance [f] ; tourment [m]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *agony*
Back to top