ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ออกอากาศ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ออกอากาศ, -ออกอากาศ-

*ออกอากาศ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การออกอากาศ (n.) broadcast See also: telecast, transmission
ออกอากาศ (v.) broadcast See also: be on the air Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด
English-Thai: HOPE Dictionary
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, put on the air, transmit
air (vt.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: ถ่ายทอด
braodcast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. newscast, transmission
broadcast (n.) รายการออกอากาศ See also: ข้อความที่ออกอากาศ Syn. programme
expose (vt.) เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ) See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น Syn. disclose, reveal, unveil
on-air (adj.) กำลังออกอากาศ See also: กำลังกระจายเสียง Ops. off-air
on-air (adv.) กำลังออกอากาศ See also: กำลังกระจายเสียง Ops. off-air
put on the air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, transmit
telecast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast, transmission
telecast (vt.) ออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: แพร่ภาพทางโทรทัศน์, ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
transmission (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday they start broadcasting primes. Why? It's hardly yesterday.เมื่อวานนี้พวกเขาเริ่มต้นช่วง เวลาที่ออกอากาศ ทำไม?
No music, nothing, no radio for the Poles.ห้ามเปิดเพลงทุกอย่าง ห้ามวิทยุโปแลนด์ออกอากาศ ฉันรู้ ยูเร็ค
And it said there will be dire consequences for Fox News if the story airs in Florida.ขู่ด้วยว่าจะมีผลเสียหายร้ายแรงต่อสถานีข่าวฟอกซ์นิวส์ ถ้าสารคดีเรื่องนี้ออกอากาศในฟลอริดา คราวนี้สถานีเลยเต้นเป็นเจ้าเข้า
Midnight Wave?ถ้าเขาอ่านโปสการ์ดของเธอ ออกอากาศที่คลื่น Midnight
Hi, this is SWB lunch broadcast on November 25.หวัดดี นี่คือการออกอากาศตอนเที่ยง วันที่ 25 พฤษจิกายน
Also, the Second Kira requested us to broadcast the other video from 2:59 pm today.ส่วนเทปที่2 ขอร้องให้เราออกอากาศเทปในเวลา2: 59 ของวันนี้
As I said in the beginning the Second Kira demanded us to broadcast the video or he would kill all of our staff from the top.อย่างที่ดิชั้นเกริ่นใว้ในตอนแรก คิระที่ 2 ขอให้เราออกอากาศเทปนี้ มิฉะนั้นเค้าจะฆ่าสต๊าฟของเรา
Sakura TV has stopped broadcasting, following the order from the police.Sakura TV ถูกงดออกอากาศ ตามคำสั่งของตำรวจ
Every television station in the world will broadcast... the site details. so go on, push that two minutes as far as you can and find itสถานีโทรทัศน์ีทุกแห่งในโลก จะออกอากาศ... . รายละเอียดสถานที่ งั้นเดินหน้าต่อไป ยืดไอ้ 2 นาทีนั่น
Okay, we're live in 30 seconds, Louis.โอเค เราจะเริ่มออกอากาศ ภายใน 30 วินาที่นี้ ลูอิส
OK, Angie, you're on, lets go.โอเค แองจี้ ออกอากาศแล้ว เริ่มได้
I had hoped to have a guest with us tonight, but apparently she has been delayed;ทีแรก พ่อหวังว่าเราจะมีแขกร่วมการออกอากาศวันนี้ แต่เธอเกิดติดธุระมาำไม่ได้
And other stuff, too, but I can't say, because I'm live on the air right now... and you can't say "ass cheeks," right?ที่อื่นด้วย แต่ฉันบอกไม่ได้ ฉันกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ และคุณจะพูดคำว่า "แก้มก้น" ไม่ได้ ใช่มั้ย
What we're hearing from the German government is that the world broadcast is a satellite hacking.รัฐบาลเยอรมันให้ข่าวว่า การออกอากาศดังกล่าว เกิดจากการแฮกเข้าไปในดาวเทียม.
Chad, if you'd gone after Anna on the air, you'd never get access again.เชด ถ้าคุณหายตัวไปหลัง แอนนาออกอากาศไปแล้ว คุณก็จะไม่ได้กลับเข้ามาอีก
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน
This is Arcadia...broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน
This is Arcadia...broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านคลื่นความถี่ฉุกเฉิน
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน ความถี่ฉุกเฉิน
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านความถี่ฉุกเฉิน
Just lick it up. Back on the air, fuckface!ขอคืนด้วย กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ไอ้หน้าจิ้งจก
End this broadcast now or you're gonna be one of the cons instead ofjust filming them.Attention ออกอากาศตอนนี้ หรือคุณ gonna เป็นหนึ่งใน cons instead ของพวกเขาเพียงแค่การถ่ายทำภาพยนตร์
This is the BBC National Programme and Empire Service taking you to Wembley Stadium for the closing ceremony of the Empire Exhibition, where His Royal Highness, the Duke of York, will read a message from his father, His Majesty King George V.ถึงเวลาแล้วค่ะ สวัสดียามบ่ายทุกท่าน นี่คือรายการ BBCออกอากาศทั้งในประเทศ และทั่วเครือจักรภพ
At the close of the first season, the heir to the throne, His Royal Highness, the Prince of Wales, made his first broadcast, and today, his younger brother, His Royal Highness, the Duke of York,สมเด็จพระยุพราช เจ้าชายแห่งเวลส์ ได้ออกอากาศเป็นครั้งแรก และในวันนี้ พระอนุชาของท่าน ดยุคแห่งยอร์ค จะทรงออกอากาศอย่างเป็นทางการ ให้ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ฟัง
Shall we rehearse? Come on. Up on your perch.ฝ่าบาท นี่เป็นถ้อยแถลงของพระองค์ ออกอากาศ 6 โมงนี้พะยะค่ะ
Hey, Kelly Davidson, tell me how it is you giving all this time to this shoot-and-run punk and you missing the real story.เฮ้ แคลี่ เดวิดสัน บอกหน่อยสิว่า ที่คุณมัวแต่ออกอากาศ เรื่องกุ๊ยที่ยิงแล้วหนี
You give me that, and I will hold back for 24 hours, or until the robbery happens.คุณให้ที่ฉันขอ และฉันจะยับยั้ง การออกอากาศไป 24 ชม. หรือไม่ก็จนกว่า เกิดการปล้นขึ้นอีก
I don't know. I heard your show is tonight. Congratulations.ไม่รู้สิ ได้ยินข่าวมาว่าวันนี้ละครของคุณออกอากาศ ก็ยินดีด้วยนะ
Season 1, Episode 13: TurnaboutThe Event S01E13 ออกอากาศ 14 มีนาคม 2011
♪ The Event 1x20 ♪ One Will Live, One Will Die Original Air Date on May 9, 2011 == sync, corrected by elderman == There's no sign of their car.พวกเขาจะกำจัดคุณไปตลอดกาล The Event 1x20 One Will Live, One Will Die ออกอากาศครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2011 ไม่มีวี่แววรถของพวกเขาเลย
Okay, yeah, I could see how the knife-wielding assassin might make you feel that way, but still, you're like a superhero.ใหม่กับ "pretty little liars" ออกอากาศหลัง" Chloe King " อังคารหน้า 8/7 c
♪ 'Cause two can keep a secret if one of them is dead ♪ Pretty Little Liars 2x02 - The Goodbye Look Original air date June 21, 2011Pretty Little Liars S02E02 The Goodbye Look ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2011 แม่คะ แม่ไม่เชื่อเรื่องการบำบัด
Delgado's under the impression that we're recording this broadcast to air after the situation's been resolved.เดลกาโด้พอใจ ที่เราบันทึกภาพไว้ออกอากาศ หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลาย
It's a British Sci-Fi series that's been on the air since 1962.มันเป็นซีรี่ย์สอังกฤษแนวไซไฟ ที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปี 1962
Look, we're broadcasting a special here in two days.ฟังนะ เราจะออกอากาศ เป็นพิเศษในอีกสองวัน
♪ NCIS: LA 3x01 ♪ Lange, H. Original air date on September 20, 2011เอ็น ซี ไอ เอส ลอสแองเจลิส ตอน Lang, H. ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
All right, Bobby, hang in there. ♪ Supernatural 7x10 ♪ Death's Door Original Air Date on December 2, 2011บ็อบบี้ ทำใจดีๆไว้นะ Supernatural Season 7 Episode 10 "Death's Door" ออกอากาศ 2 ธันวาคม 2554
♪ Supernatural 7x03 ♪ The Girl Next Door Original Air Date on October 7, 2011Supernatural 7x03 The Girl Next Door ออกอากาศครั้งแรก 7 ต.ค. 2554
I'm so glad you're here. ♪ Supernatural 7x08 ♪ Season 7, Time for a Wedding! Original Air Date on November 11, 2011ฉันดีใจจริงๆที่คุณมา Supernatural Season 7 Episode 8 ออกอากาศ 11 พ.ย. 2554
♪ Supernatural 7x09 ♪ How to Win Friends and Influence Monsters Original Air Date on November 18, 2011Supernatural Season 7 Episode 9 "How to Win Friends and Influence Monsters" ออกอากาศ 18 พ.ย. 2554

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ออกอากาศ*
Back to top