ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telecast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telecast*, -telecast-

telecast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
telecast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast, transmission
telecast (vt.) ออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: แพร่ภาพทางโทรทัศน์, ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you give us a statement for a delayed telecast to the States, sir?{\cHFFFFFF}Would you give us a statement for a delayed telecast to the States, sir?
Dr. Johnny will crown the winner at a Magical Animals live telecast right here in New York City.ดร. จอห์นนี่จะประกาศผู้ชนะ ในการถ่ายทอดสด แมจิคอล แอนิมอลส์ ที่นี่ในนครนิวยอร์ก
This is a live telecast. Don't take things lightly.นี่เป็นการถ่ายทอดสด ต้องไม่มีข้อผิดพลาด
She wants you perfect for her big telecast!เธออยากให้แกดูสมบูรณ์แบบ สำหรับการถ่ายทอดทางทีวี

telecast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电视广播[diàn shì guǎng bō, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 电视广播 / 電視廣播] television broadcast; telecast; videocast

telecast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実況中継[じっきょうちゅうけい, jikkyouchuukei] (n) live coverage; on-the-spot telecast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telecast
Back to top