ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รอยแยก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รอยแยก, -รอยแยก-

*รอยแยก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยแยก (n.) chasm See also: crack, crevasse, gorge
English-Thai: HOPE Dictionary
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cloven(โคล'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ cleave. adj. เป็นรอยแยก,เป็นร่อง
crevasse(คระแวส') n. รอยแยก (บนน้ำแข็งหรือพื้นโลก) ,รอยร้าว,ร่อง,ช่อง, Syn. fissure
crevice(เควฟ'วิส) n. รอยแยก,รอยร้าว
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง,ช่อง,รอยแยก,ร่องแยก,รอยประสาน vt.,vi. แยกออก,แบ่งแยก,แยกตัว,แตกแยกออก, Syn. cleft
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
rent(เรนทฺ) n. ค่าเช่า,การเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,รอยแยก,รูฉีก,รูขาด,การแตกร้าว vt.,vi. ให้เช่า,กิริยาช่อง2และ3ของrend (ดู) -Phr. (for rent ให้เช่า), See also: rentability n. rentable adj.
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
English-Thai: Nontri Dictionary
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
fissure(n) ช่อง,ร่อง,รอยแยก,รอยแตก
split(n) รอยปริ,รอยแยก,รอยร้าว,การผ่า,การหั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissure๑. ช่อง, ร่อง, รอยแยก๒. แผลรอยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rimose๑. มีช่อง, มีร่อง, มีง่าม๒. มีรอยแตก, มีรอยแยก, มีรอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissureรอยแตก,รอยแยก,ร่องลึก,รอยต่อของกลีบปอด [การแพทย์]
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chasm (n.) รอยแยกของพื้นผิวโลก See also: หุบเหว, ช่องธารน้ำแข็ง Syn. abyss, gorge
chink (n.) รอยแยกเล็กๆ Syn. crack, slit, fissure
cleft (n.) รอยแยก See also: ร่อง, รอยแตก Syn. clack, crevice
crevasse (vt.) ทำให้เกิดรอยแยก
crevasse (n.) รอยแยก Syn. gap, abyss
foothold (n.) รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look right here. You see? Okay.โอเค แต่ดูรอยแยก ระหว่างอนุภาคพวกนี้
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
So even though Dr. Shepherd was able to fix the hole in her brain that allowed the brain tissue to leak through her nose, the subsequent carotid dissection has caused loss of her cerebral function.แม้ว่าดร.เชพเพิร์ดจะแก้ไขรูรั่วในสมองของเธอ ที่ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดรอยแยกตลอดจนจมูกของเธอ ผลที่ตามมาของการที่ผนังในของเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองฉีกขาด ทำให้สูญเสียการควบคุมส่วนนึกคิด
I've been having aural hallucinations.นอร์ทมอร์ มีความปลอดภัยไม่เคยมีรอยแยก หรืออุบัตเหตุเกิดขึ้น...
In 1989, these isolated tears in the fabric of our universe began to increase in frequency.ในปี 1989 รอยแยกเหล่านี้ ที่อยู่ในโครงสร้างของจักรวาลเรา เริ่มเพิ่มความถี่
And if she too late, the rift in the time-space continuum close up forever.และถ้าเธอช้าไป รอยแยกของเวลาก็จะ ปิดลงตลอดกาล
Physicists characterized this anomaly as a fracture in the fabric of time and space...ทางฟิสิกส์ ที่ไม่ธรรมดา รอยแยกของอวกาศ และ เวลา... ..
You know, the one they sent through when they first discovered the time fracture.นายรู้ไหม ตัวที่เราส่งผ่านรอยแยก ตอนที่พวกเขาค้นพบรอยแยกของเวลา
Before we got it, there was no way of knowing where the Fracture would spit people out.กว่าจะคิดได้ แต่ก่อน เราไม่มีทางรู้ได้เลย ว่ารอยแยกเวลา จะส่งคนไปที่ไหนบ้าง
One blast from those sonics could blow the whole Fracture apart, and that would cut you off from the future for good.กระสุนแค่นัดเดียวจากปืนนั่น จะทำลายรอยแยกเวลาทั้งหมด และจะตัดคุณ ออกจากอนาคต อย่างสิ้นเชิง
Even if we shut it down, the time fracture would open... somewhere else... within about three klicks.ต่อให้เราปิดมันลง... . รอยแยกของเวลา จะเปิด...
They brought a new one back with them to make the fracture go both ways.พวกเขานำตัวใหม่มากับเขาด้วย เพื่อทำให้รอยแยกนั่น เดินทางไป-กลับ ได้
As far as the general public's concerned, there was a containment breach at Hope Plaza, and the place had to be evacuated.อย่างที่สาธารณะชน เป็นกังวล มีการควบคุมรอยแยก ที่โฮปพลาซ่า และมีการอพยพคนแล้ว
I predict that the increased traffic will force the Breach to stabilize and remain open long enough to get the device through and collapse its structure.ผมคาดว่า เมื่อไคจูออกมาถี่มากขึ้น มันจะทำให้รอยแยก เกิดการเสถียรและเปิดค้างไว้ และเปิดอยู่นานพอ ที่จะส่งอุปกรณ์เข้าไป
Move, you fascist! Blowing up the Breach, it's not gonna work!ถอยไป พ่อจอมบงการ ระเบิดรอยแยก มันไม่ได้ผลหรอก
Huge quantities of carbon dioxide came pouring out of the volcanic fissures.ปริมาณมากของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มาเท ออกมาจากรอยแยกของภูเขาไฟ ก๊าซเรือนกระจกนี้ สภาพภูมิอากาศอบอุ่น
If Mr. Garrick is telling the truth, there is a breach somewhere in Central City that we need to find and close for good.ถ้าคุณกาลิคพูดความจริงละก็.. มันมีรอยแยกเชื่อมโลกถึงกันอยู่ ในเมืองนี้แหละ เราต้องหามันให้เจอ
Zoom uses the breaches. Why can't we?Zoom ใช้รอยแยกนี้ได้ ทำไมเราจะใช้ไม่ได้ล่ะ?
When you created the Singularity you also created a breach... a portal connecting our two earths.ตอนที่นายสร้างหลุมดำขึ้น นายก็ได้สร้างรอยแยก... ประตูที่เชื่อมระหว่างโลกทั้งสอง
When you created the Singularity above Central City, you also created a breach between my world and yours, connecting our two earths.เมื่อคุณสร้างภาวะเอกฐาน ในเซ็นทรัลซิตี้และคุณยังสร้างรอยแยก ระหว่างโลกของฉันเเละคุณ เชื่อมต่อระหว่างโลกทั้งสอง
52 breaches in Central City and the biggest one just happens to be in our basement.52 รอยแยกในเซนทรัลซิตี้ และหนึ่งรอยแยกที่ใหญ่ที่สุด เพิ่งเกิดขึ้นที่ฐานของเรา
Well it fried a lot of expensive neural webbing.อืม... มันถูกย่างซะเละ รอยแยกของประสาท
Between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.รอยแยกที่ดึงให้เรา ลงไปในหลุมแห่งความว่างเปล่า - นั่นแหละความรู้สึกผมเมื่อกี๊
There are tiny particles connecting the larger cubes.และรอยแยกเล็กๆ ระหว่างการเชื่อมต่อนั้น
And even tinier connections.และรอยแยกที่เล็กลงไปอีก
I think that I am gonna stay with her, the cracks, the pain, the nothingness, because that's more real to me, that's what I feel.เพราะไอ้เรื่องรอยแยก, ความเจ็บปวด, ความว่างเปล่า มันคือสิ่งที่ผมรู้สึก - ฟังไว้
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called mouIins.นี่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอยแยก เมื่อแอ่งน้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้ำ
Yeah, they're attracted to the heat when they're cold, plus, they got collapsible vertebrae or some deal, so they can squeeze through a crack yea big, if they're determined.- เจอบ่อยเหรอ - เวลาหนาวมันก็วิ่งหาที่ร้อน แถมยังมีกระดูกสันหลังงอได้อะไรเนี่ย ทำให้มันมุดรอยแยกได้ตามใจ
The crevice's at 65 feet.ที่รอยแยกความลึก 65 ฟุต
Or a crevasse. Crevice. It's just a theory.หรือจากรอยแยกพื้นดิน ก็แค่ทฤษฎีนะ
The earthquake, it open up the third chamber. You must come. Alright we got to get everybody out of here, you leave me one car and we'll rendevous at El Tajin.แผ่นดินไหวมันทำให้เกิดรอยแยกเพิ่มขึ้น เราต้องพาทุกคนออกไม่จากที่นี่ คุณทิ้งรถไว้ไห้ผมคันหนื่งแล้วเราไปเจอกันที่ อันทาหิม
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น
Muffled heart sounds and large scalp lac.เสียงหัวใจเต้นเบา และมีรอยแยกขนาดใหญ่ที่หนังศรีษะ
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้
And these surface cracks have nothing to do with shifting fault lines.ได้เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนตัวของรอยแยกแผ่นดิน
Caltech believes that the half-mile fissure running through Westwood has released most of the surface tension.คาลเทคเชื่อว่ารอยแยกที่วิ่งผ่าน เวสท์วูดได้ปล่อยแรงตึงผิวเกือบทั้งหมดออกมา
Lieutenant Scott fell into a crevasse.ร้อยโทสก๊อตตกลงไปในรอยแยกของน้ำแข็ง
The first crack in a pattern of cracks, spaces between the worlds.เป็นรอยร้าวแรกของรอยแยกอีกมากมาย ของช่องว่างระหว่างสองโลก
I can't step on the cracks.ผมต้องไม่เหยียบตรงรอยแยก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รอยแยก*
Back to top