ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทะเยอทะยาน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทะเยอทะยาน, -ทะเยอทะยาน-

*ทะเยอทะยาน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทะเยอทะยาน (n.) ambition Syn. ความทะยานอยาก
ทะเยอทะยาน (v.) be ambitious See also: be aspiring Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง Ops. เจียมตน
ทะเยอทะยานเกินตัว (v.) be ambitious for great achievement See also: aim high, fly high, crave for greatness and success Syn. ทะเยอทะยาน Ops. ใฝ่ต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
emulous(เอม'มิวเลิส) adj. ซึ่งต้องการเอาอย่าง,ริษยา,ทะเยอทะยาน, See also: emulousness n. ดูemulous
hanker(แฮง'เคอะ) n. อยากได้,ทะเยอทะยาน., See also: hankerer adv., Syn. wish
hankeringn. ความอยากได้,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน., Syn. longing,craving
high-flownadj. ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม,ยโส,โอหัง
high-pitchedadj. เสียงสูง,เสียงแหลม,มีอารมณ์รุนแรง,ชัน,ชันเกือบตั้งตรง,ทะเยอทะยาน, Syn. intense,steep
hotshotadj. เฟื่อง. n. ผู้ทะเยอทะยานที่กำลังเฟื่อง
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
soar(ซอร์) vi.,n. (การ) บินถลา,บินเฉี่ยว,ทะยาน,ลอยสูง,ร่อนสูง,บินสูง,มีความหวังสูง,ทะเยอทะยาน, See also: soarer n. soaringly adv., Syn. rise,fly,ascend
English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
hanker(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambition (n.) ความทะเยอทะยาน See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง Syn. aspiration
ambitious (adj.) ทะเยอทะยาน Syn. aspiring, enterprising
aspiration (n.) ความทะเยอทะยาน See also: ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความมุ่งมาดปรารถนา, ความทะยานอยาก Syn. eagerness, yearning, ambition
go-getter (n.) คนทะเยอทะยาน (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่อุตสาหะเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
go-getter (sl.) คนทะเยอทะยาน See also: คนมุ่งมั่น
high-flyer (idm.) คนทะเยอทะยาน See also: คนที่อยากประสบความสำเร็จอย่างมาก
on the make (sl.) ทะเยอทะยาน See also: เหิมเกริม, มักใหญ่ใฝ่สูง
soarer (n.) คนทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
The lust for power is not reason enough to do something this unjust.ดังนั้น ความทะเยอทะยานในอำนาจไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะทำเรื่องอยุติธรรมเช่นนี้
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ
Tell me, when was it that people stopped thinking of ambition as a sin and started thinking of it as a virtue?บอกหน่อยสิ คนเราเลิกคิดว่าความทะเยอทะยานนั้นเป็นบาป และเริ่มมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเมื่อไรกัน?
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย
You're a politician-- ambitious,narcissistic, addicted to the love of strangers.คุณเป็นนักการเมือง ทะเยอทะยาน หลงตัวเอง ชอบมีสัมพันกับคนแปลกหน้า
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า
"I'm tough, I'm ambitious and I know what I want."ฉันอึด ฉันทะเยอทะยาน และรู้จักตัวเอง"
Garrett Lisi may be the first man to discover the mathematics of creation, succeeding where great minds like Einstein failed.ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ฉันคิดว่าเขาเหมาะสมโอเค? แต่ผมคิดว่าคนมี ความคิดที่จะเสนอ ความทะเยอทะยาน ของความคิดนี้
This Nikita has apparently lured an ambitious young analyst over at Langley into believing that the box contains a plot for a domestic terror operation code named "Sparrow."ที่นิกิต้าคนนี้ ได้หลอกล่อให้คนวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ทะเยอทะยานที่แลงลีย์ เชื่อว่าในกล่องนั้น
Do you swear to cast aside all selfish ambition and to pledge yourself only to the good of the Realms?เจ้าสาบานมั้ยว่า จะละทิ้งความทะเยอทะยานของตน และเสียสละตนเอง เพื่อความสุขของเก้าโลก
I am hardly alone in such ambitions, am I?ผมแทบจะไม่ได้อยู่คนเดียว ในความทะเยอทะยานดังกล่าว am I?
I've given this place my childhood, my enthusiasm, and my loyalty, and in return, Greendale has warped me like a Barbie in a microwave.ฉันได้มอบความเป็นเด็ก ความทะเยอทะยานและความภักดีให้สถานที่นี้ แต่กรีนเดลกลับตอบแทนด้วยการทำให้ฉัน
The Hamptons are filthy with ambitious young girls like yourself.แฮมป์ตันเต็มไปด้วย หญิงสาวที่ทะเยอทะยาน เหมือนเธอ
This woman, whose blind ambition led to the death of five people, will get what she deserves.ผู้หญิงคนนี้หลงผิดเพราะ ความทะเยอทะยาน จนมีคนต้องตายไปถึง 5 คน เธอจะได้รับกรรมของเธอ
I'm encouraging him to show ambition, to climb the HR ladder.ผมแค่ปลุกใจเขาให้กล้าแสดงออก ถึงความทะเยอทะยาน ที่จะไต่เต้าในทีม HR
"And above all, I promise to aspire, inspire, and perspire. "และจากที่กล่าวมาทั้งหมด ฉันสัญญาว่าจะทะเยอทะยาน บันดาลใจ,และมุ่งมั่น
He is filled with the vanities, the ambitions, the flaws in all of us.เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเท็จที่ ความทะเยอทะยานที่ ข้อบกพร่องในทั้งหมดของเรา
Of course, ambitious climbers don't want to stop on the second highest rung.แน่นอน พวกคนทะเยอทะยาน ต่างไม่อยากหยุดปีนป่ายอยู่แค่ที่ 2
You're a diva because you're talented and ambitious and because no one else in the world can do what you, Rachel Berry, can do.เธอเป็นดิว่าเพราะเธอมีพรสวรรค์ และความทะเยอทะยาน และเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ ทำในสิ่งที่ เรเชล แบรี่ ทำได้
Saving the souls of madmen and killers is a pretty lofty ambition, wouldn't you say?คอยรักษาวิญญาณของคนบ้าและฆาตกร เป็นความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหมือนกันนี่ค่ะ ใช่ไหมคะ
I'll see to it that your own ambitions are rewarded far beyond your current ability to imagine.ฉันเห็นได้ว่า \ความทะเยอทะยานของแกได้รับผลตอบแทน เกินกว่าที่หัวสมองของแก\จะจิตนาการได้
I was young, ambitious, and in love.ฉันยังเด็ก, ทะเยอทะยาน, แล้วก็มีความรัก
I was young, ambitious, and in love.ฉันยังเด็ก ทะเยอทะยาน แล้วก็กำลังมีความรัก
Have I not given enough for your ambitions, Themistokles?ฉันยังไม่ได้ให้คุณมากพอ ความทะเยอทะยานของคุณ Themistocles?
And she forgave Stefan his folly and his ambition, and all was as it had been long ago.และเธอยกโทษให้สเตฟาน ความโง่เขลาของเขาและความทะเยอทะยานของเขา และทุกอย่างเป็นไปตามที่มันมีมานานแล้วที่ผ่านมา
I know you do not approve of Gezza Mott, but his ambition and greed serve my interests well.ฉันรู้ว่าคุณทำไม่ได้ เห็นด้วยกับการ Gezza Mott, แต่ความทะเยอทะยานของเขาและความโลภ ตอบสนองความสนใจของฉันดี
See, I have vision and ambition and brains.ฉันมีวิสัยทัศน์ ความทะเยอทะยาน และสมอง
I prefer the term "ambitious", but whatever the label, we're the ones you'd better keep your eyes on.ผมชอบคำว่า "ทะเยอทะยาน" มากกว่า แต่ไม่ว่าจะเรียกยังไง เราเป็นพวกที่คุณต้องคอยจับตามอง
My mission, my goal, my ambitions, it's not the money.แต่ภารกิจ เป้าหมาย ความทะเยอทะยาน ผมไม่ได้หวังอยากได้เงิน
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ
You're an ambitious man, Mr. Gandhi.คุณเป็นคนทะเยอทะยานนะ คุณคานธี
But he strives so hard for his dream with an unshakable faith he is grabbing his ambition by the hornsแต่เขามุ่งมั่นที่ยากมากสำหรับความฝันของเขา ด้วยความเชื่อที่มั่นคง เขาจะมีความทะเยอทะยานโดยไม่หวาดกลัว
We were full of ambitionเราเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน
And that's where you see the truly imperialist aspirations of branding which is about building these privatized branded cocoons.และนั่นคือที่ที่คุณได้เห็นความทะเยอทะยาน แบบจักรวรรดินิยมของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำลังสร้างรังดักแด้ที่มีเครื่องหมายการค้าของเอกชนขึ้นมา
Don't be like those beggars with no ambition.อย่าได้ทำตัวให้เหมือนขอทานเหล่านั้น ...พวกเขาไม่มีความทะเยอทะยาน
Dae-So will fulfill his ambition.แดโซจะทำให้ความทะเยอทะยานของเขาเป็นผลสำเร็จ.
If we are able to overcome these situations, the ambition in our hearts can be achieved.ถ้าเราสามารถผ่านสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ ความทะเยอทะยานในใจเราก็จะสมความมุ่งหมาย
It is thought that General Sang Gwang-Gul's ambition will tear their friendship apart.อาจจะเป็นเพราะความทะเยอทะยานของนายพลซางกองกูล ที่ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา
He is a man of great ambition.เขาเป็นผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทะเยอทะยาน*
Back to top