ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความรังเกียจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความรังเกียจ, -ความรังเกียจ-

*ความรังเกียจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรังเกียจ (n.) dislike See also: hate, hatred, detestability, loathing Syn. ความเกลียด, ความเกลียดชัง Ops. ความชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
keck(เคค) vi. คลื่นเหียน,แสดงความรังเกียจ
loathing(โล'ธิง) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ.
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
ugh(อูค,อู) interj. คำอุทานแสดงความรังเกียจไม่พอใจหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bah (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
distaste (n.) ความรังเกียจ Syn. aversion
faugh (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ดูถูกหรือรำคาญ
loathing (n.) ความรังเกียจ See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง Syn. abhorrence, hatred Ops. admiration, love, adoration
phew (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือประหลาดใจ
phooey (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ไม่เชื่อถือหรือดูถูก
phooey (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจ
pish (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความอึดอัดใจ
repugnance (n.) ความรังเกียจมาก See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง Syn. abhorrence, disgust, hatred
repugnancy (n.) ความรังเกียจมาก See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง Syn. abhorrence, disgust, hatred
shit (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ
ugh (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจ
yack (sl.) คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
yah (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว
But, in front of Sun Geum, you treated her father so insultingly and with such contempt.แต่ต่อหน้าซุนกึม พ่อปฎิบัติต่อพ่อของเธอด้วยความรังเกียจ ทั้งดูถูกเหยียดหยาม
I guess the question before you is whether your scorn for me outweighs your need to see Mr. Brickwell dealt with.ฉันว่าคำถามที่อยู่ตรงหน้าคือ ความรังเกียจที่เธอมีต่อฉัน มันมากกว่าความต้องการ ที่จะเห็นคุณบริคเวล ถูกจัดการรึเปล่า
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ
He despised the human race.ด้วยความรังเกียจเผ่าพันมนุษย์.
Thinly veiled contempt.แฝงด้วยความรังเกียจนิดหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความรังเกียจ*
Back to top