ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คนรัก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนรัก, -คนรัก-

*คนรัก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรัก (n.) lover See also: sweetheart, beloved person Syn. แฟน, คู่รัก
คนรักษาการ (n.) one acting temporarily in place of
คนรักสนุก (n.) pleasure-loving people See also: fun-loving person
สาวคนรัก (n.) girlfriend See also: sweetheart Syn. แฟนสาว, คนรัก, คู่รัก
English-Thai: HOPE Dictionary
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
elope(อีโลพ') vi. หนีตามผู้ชายไป,หนีตามไปกับคนรัก, See also: elopement n. ดูelope eloper n. ดูelope
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
girl(เกิร์ล) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,คนรัก (ของผู้ชาย) ,ผู้หญิง
girl friendเพื่อนผู้หญิง,คนรัก (ของชาย)
heartthrobn. การเต้นแรงของหัวใจ,อารมณ์รุนแรง,คนรัก
homosexauladj. รักร่วมเพศ. n. คนรักร่วมเพศ
jilt(จิลทฺ) {jilted,jilting,jilts} vt. ปฏิเสธ,ขว้างทิ้ง n. หญิงผู้สลัดคนรักทิ้ง., See also: jilter n.,, Syn. abandon
jo(โจ) n. คนรัก ที่รัก
lass(แลสฺ) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,คนรัก (ผู้หญิง)
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
paramour(แพ'ระมัวร์) n. ชู้รัก,คนรัก
romeo(โร'มีโอ) n. คนรักที่เป็นผู้ชาย,ชายคู่รัก
swain(สเวน) n. คนรัก,ชายหนุ่มลูกทุ่ง,ชายหนุ่มบ้านนอก,ผู้ขอแต่งงานด้วย., See also: swainish adj. swainness n., Syn. boy friend
sweetie(สวีท'ที) n. คนรัก,ที่รัก,ของหวาน
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
English-Thai: Nontri Dictionary
lass(n) หญิงสาว,หญิงคนรัก,เด็กสาว
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
paramour(n) ชู้รัก,คนรัก
patriot(n) คนรักชาติ,พวกชาตินิยม
pet(n) สัตว์เลี้ยง,คนรัก
swain(n) คู่รัก,คนรัก,หนุ่มลูกทุ่ง
sweets(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ของหวาน,คนรัก
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ,ขุมทรัพย์,คนรัก
woman(n) หญิง,สตรี,นางสนองพระโอษฐ์,แม่บ้าน,คนรัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bibliophile (n.) คนรักหรือสะสมหนังสือ
faggot (n.) คนรักร่วมเพศชาย Syn. male homosexual
female sweetheart (n.) สาวคนรัก See also: หญิงคนรัก Syn. girlfriend
gallant (vt.) กระทำตนเป็นคนรักของ (ผู้หญิง) See also: ไปเป็นเพื่อน
girlfriend (n.) หญิงคนรัก See also: แฟนสาว, สาวคนรัก Syn. darling, sweetheart
homosexual (n.) คนรักร่วมเพศ See also: พวกรักร่วมเพศ Syn. gay, lesbien, queer Ops. heterosexual
ladylove (n.) หญิงคนรัก Syn. girlfriend, lover
lass (n.) สาวคนรัก See also: หญิงคนรัก Syn. female sweetheart, girlfriend
lesbien (n.) คนรักร่วมเพศ See also: พวกรักร่วมเพศ Syn. gay, queer Ops. heterosexual
lover (n.) คนรัก See also: แฟน, คู่รัก
male homosexual (n.) คนรักร่วมเพศชาย
old flame (n.) คนรักเก่า
patriotism (n.) คนรักชาติ
Romeo (n.) ชายคนรัก See also: ตัวละครเอกในเรื่องโรมิโอ-จูเลียตของเช็คสเปียร์
run around (phrv.) เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย See also: คบหากับ
swain (n.) ชายคนรัก See also: คู่รัก, หนุ่มคนรัก Syn. lover, beau, gallant
sweetie (n.) คนรัก See also: ที่รัก Syn. sweetie pie
sweetie pie (n.) คนรัก See also: ที่รัก
two-time (sl.) หลอกคนรัก See also: หลอกแฟน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry, Grainger. Everybody loves Joe Bing.{\cHFFFFFF}ไม่ต้องกังวลเกรนเจอร์ ทุกคนรักโจ Bing
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า
I wasn't gonna let her get away with it this time, making me feel bad about Rich, the love of my life who treated me like I was perfect.ฉันจะไม่ยอมปล่อยแม่เอาไว้อีกแล้วครั้งนี้ ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับริช คนรักของชีวิตฉัน คนที่ทำกับฉันเหมือนกับว่าฉันเพอร์เฟ็ค
Well, where I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover, riddled with .38 caliber bullets.ดีที่ฉันได้รับหมอกที่ทำความสะอาดผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันต่อไปนี้ และพบว่าภรรยาของคุณอยู่บนเตียงกับคนรักของเธอเต็มไปด้วยกระสุน .38 ลำกล้อง
And most of all, we have a beautiful young woman and her lover lying dead in each other's arms.และส่วนใหญ่ของทั้งหมด เรามีหญิงสาวที่สวยงามและคนรักของเธอ นอนตายในอ้อมแขนของกันและกัน
That little lady is your lover. Don't respect her, she won't respect you.ที่ผู้หญิงเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นคนรักของคุณ ไม่เคารพเธอจะไม่เคารพคุณ
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
Look, guys, that's my sweetheart in there.ดูนี่นะ ลูก นั่นคือคนรักของพ่อ / เธออยู่ในนั้น
So whenever you're ready, we'd all love to talk to you and answer any questions you have and you're the best, Lucy.งั้นเมื่อไหร่ที่คุณพร้อม เราทุกคนรักที่จะพูดคุยกับคุณ และตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย และคุณคือที่สุดของผม สวัสดี
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ
Didn't it strike you as curious that there wasn't any security out there?มันไม่ได้ทำให้คุณสงสัยบ้างเหรอ ว่ามันไม่มี คนรักษาความปลอดภัย ข้างนอกนั่นเลย?
Girlfriend, be together, girlfriend boyfriendแฟน คนรักกัน หญิงชายชอบกันน่ะ
No matter they are friends or lovers... no matter they are parents or siblings... people will peck them... until they die!ไม่สนเพื่อน หรือว่าคนรักของคนที่ถูกแกล้ง... .. ไม่สนใจพ่อแม่ หรือพี่น้องของพวกเขา...
Once... just once. Can't you see me as a man and not money?ครั้งเดียว ขอแค่ครั้งเดียว ที่นายจะมองฉันเป็น คนรัก แทนที่ จะมองเห็นแต่เงินของฉันได้ใหม?
Married, loved, respected.แต่งงานแล้ว มีคนรัก และ เคารพเขา
That's Chopin's lover. They were together for 10 years.นั่นน่ะ คนรักของโชแปง รักกันมา10กว่าปี
My heart isn't feeling too well now.นี่ โกอึนเช นี่เขาเป็นคนรักของเธอเหรอ ?
No, Hertz, people love guns... because America is a land of opportunity... where a poor man can become rich and a pussy can become a tough guy... if he's got a gun in his hand.รู้มั้ยเฮิร์ทซ์ ที่คนรักปืนเพราะว่า อเมริกาเป็นแดนแห่งโอกาส ที่ๆคนจนกลายเป็นคนรวยได้
If you had a girlfriend who was being treated really badly, by like her ex or her current boyfriend and she kept saying, "no, every day I'm gonna make sure I cook for him and send him a hot lunch at noon"ถ้าผู้หญิงคนนึงถูกกระทำอย่างแย่มากๆ จากคนรักคนก่อน หรือคนปัจจุบันของเธอ แต่เธอก็ยังคงบอกว่า "ไม่ ทุกวันฉัน
You're questioning Chuck's patriotism towards BuyMoria?คุณกำลังสงสัย ว่าคนรักชาติอย่างชัค จะไปจากบาย มอร์งั้นเหรอ?
Sons of Anarchy is a motorcycle club, and, just for you information,กลุ่มSons of Anarchy เป็นคลับคนรักมอเตอร์ไซค์ และ แค่ข้อมูลที่คุณได้รับมา
Well, over time, you'll learn that there's a balance of power in relationships, and if your beloved ever pulls a nasty trick on you, like say, drugging you into a stupor, then the balance of power shifts to you,อีกไม่นานคุณจะรู้จัก เรื่องของขั้วอำนาจในชีวิตคู่ และถ้าคนรักของคุณเกิดเล่นของใ่ส่คุณ เช่น... เกิดวางยาุคุณจนไม่ได้สติ\ ตอนนั้นขั้วอำนาจจะย้ายมาอยู่ฝั่งคุณ
Wow. someone loves chuck bass.ว้าว มีคนรักชัคแบลส ด้วยแหะ
You of all people should know, this is bereavement 101.จากคนทั้งหมด โดยเฉพาะนายน่าจะรู้ว่านี่คือวิชาการสูญเสียคนรัก 101
But Manolo here is a lover of dogs, and he hates me to defame animals.แต่ มาโนโล คนนี้เป็นคนรักสุนัข และเขาไม่ชอบให้ผมดูถูกสัตว์
We have lost friends and loved ones here, but we have prevailed.เราสูญเสียเพื่อนร่วมงาน คนรักของเราที่นี่ แต่เราต้องเข้มแข็งกว่า
Arthur frobisher had your fianc? killed, didn't he?อาเธอร์ โฟรบิเชอร์เป็นคนสั่งฆ่าคนรักคุณ ใช่มั๊ย?
Who--why would someone want to do this?ฉันหมายความว่า ฉันคิดว่าทุกคนรัก ราเชล
We understand, okay?อะไรรอพวกแกอยู่ รวมถึงคนรักของแกด้วย ถ้าแกไม่ได้มันมา พวกเราเข้าใจแล้ว โอเค?
I mean, how can you claim to be a God-loving person and then love something that God detests?เพราะ คุณจะบอกว่า ตัวเองเป็นคนรักพระเจ้า แต่กลับรักสิ่งที่พระองค์เกลียดได้เหรอ?
Penny widmore Was desmond's long-Lost love,เพ็นนี วิดมอร์ เป็นคนรักของ เดสมอนด์ ที่จากกันไปนาน
♪ 'cause I need a man ♪# เพราะฉันต้องการคนรัก #
In some Eastern European countries, uh, where homosexuality is illegal, a ring on a woman's left thumb is considered an indication of her... proclivities.ในบางประเทศ ของยุโรปตะวันออก ที่นับคนรักเพศเดียวกัน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แหวนที่อยู่ใน นิ้วโป้งซ้ายของสตรี คือเครื่องหมายบ่งบอก
She would have kept a memento of her lover, something small-- i bet she kept it in a fancy jewelry box, the kind with a figurine on the lid.เธอน่าจะเก็บของที่ระลึกเล็กๆ ถึงคนรักของเธอไว้ ผมเดาว่า น่าจะในกล่องเล็กๆ ที่มีรูปสลักบนฝา
You finally got a vegetable, and I don't know if I can eat it.อ้าว, แล้วใครล่ะที่พูดว่าพ่อไม่มีคนรัก อาจซุกอยู่ที่ใหนสักแห่งก็ได้
But you're supposed to... call me something affectionate... like honey or sweetie.แต่เธอควรที่จะ เรียกฉันให้ดูเหมือนคนรักกันบ้าง อย่างเช่น ที่รัก หรือ ยาหยี
Well, her lover, Bill Compton, is-- Was a constituent of mine.เอ่อ คนรักเธอ บิล คอมพ์ตัน เป็น เคยเป็นคนในความปกครองของฉัน
And if they search Russell's palace, they'll find the remains of his lover.และถ้าพวกเขาหาที่อยู่ของ รัสเซล พวกเขาจะพบซากคนรักของ รัสเซล
No vows, no lovers, no allies... and no disciples.คำปฏิญาณ ไม่มีคนรัก ไม่มีพันธมิตร และไม่มีสาวก
And vow to swear off lovers, allies, and disciples.และปฏิญาณว่า จะไม่มีคนรัก เพื่อน และสาวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คนรัก*
Back to top