ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heterosexual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heterosexual*, -heterosexual-

heterosexual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heterosexual (n.) คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual (adj.) ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
heterosexualadj.,n. เกี่ยวกับเพศตรงข้าม,ซึ่งมีความต้องการทางเพศตรงข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heterosexual๑. -ใฝ่ต่างเพศ, -รักต่างเพศ๒. ผู้ใฝ่ต่างเพศ, ผู้รักต่างเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not if he was the last bald, bad-breathed, heterosexual sequin-freak on earth - which he probably is, I'm not doin' it,เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ ถ้าเค้ายังหัวล้าน มีลมหายใจเน่าๆ เป็นพวกหลายเพศบ้าอยู่ ซึ่งดูท่าแล้วน่าจะยังเป็นอยุ่ เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ
You fucking heterosexual liar!นายเป็นเกย์จอมปลอมเหรอ!
I'm a heterosexual breeder.ผมปกติดีทุกอย่าง แต่คุณไม่ชอบมันซะอย่างงั้น
Is that the heterosexual you were trying to sleep with?ผู้ชายแท้ๆ คนที่เธออยากจะนอนด้วยน่ะเหรอ
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ
That's a lot more heterosexual than you.That's a lot more heterosexual than you.
Do you know the odds of meeting a single, down-to-earth, heterosexual male with impeccable fingernails?- ทานอย่างอื่นก็ได้ - ไม่ สาวน้อยฉันต้องการล็อบสเตอร์ ฉันจะกินตัวที่ใหญ่ที่สุดเลย
'Cause now I get the chance to write an awesome heterosexual song about Sam that we're going to sing at Regionals.เพราะตอนนี้ฉัน แต่ง สุดยอด เพลงเพศตรงข้าม เกี่ยวกับแซม ที่เราจะใช้ ร้องตอนแข่งระดับภาค
There's only one gay victim, so you are most likely looking for a heterosexual male, who somehow learned all of those things about his victims in a very short time.เพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาชายแท้ ที่เรียนรู้เรื่องราวของเหยื่อทุกอย่างได้ ในเวลาอันสั้น
Look, I'm not saying that all heterosexual sex is rape.ฟังนะ ฉันไม่ได้จะบอกว่า เซ็กซ์ของชายหญิงทุกคู่คือการข่มขืน
I'm saying all heterosexual sex is gross, and that deep down, every woman knows this.ฉันจะบอกว่าเซ็กซ์ชายหญิงน่ะน่าขยะแขยง และลึกๆแล้ว ผู้หญิงทุกคนรู้ดี

heterosexual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异性性接触[yì xìng xìng jiē chù, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, 异性性接触 / 異性性接觸] heterosexual sex
异性恋[yì xìng liàn, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, 异性恋 / 異性戀] heterosexuality; heterosexual love

heterosexual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males)
ヘテロセクシュアル;ヘテロセクシャル[, heterosekushuaru ; heterosekusharu] (n) heterosexual
異性愛[いせいあい, iseiai] (n,adj-no) heterosexual love; heterosexuality
ヘテロ[, hetero] (n) (1) (abbr) (See ヘテロセクシュアル) hetero; heterosexual; (2) (abbr) (See ヘテロ接合体) heterozygote

heterosexual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heterosexualität {f}heterosexuality
heterosexuell {adj}heterosexual

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heterosexual
Back to top