ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มั่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มั่นใจ*, -ไม่มั่นใจ-

ไม่มั่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มั่นใจ (v.) be not sure See also: be not assured, be uncertain, be not convinced
English-Thai: HOPE Dictionary
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambivalence (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision Ops. certainty
indefinitely (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably Ops. surely, predictably, definitely
uncertainly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
uncertainty (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence Ops. certainty
unpredictably (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
unsurly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somehow I doubt Jack will consider employment the same as being free.ไม่มั่นใจนัก ว่าแจ็คจะรับข้อเสนอ ทำงาน แลกกับการพ้นข้อหา
You're wrong.ไม่มั่นใจเลยในความคิดตัวเอง
You're that insecure?ไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอ?
I'm not sure how this whole miracle business started.ผมไม่มั่นใจว่า ปาฏิหาริย์เหล่านี้เริ่มต้นที่ไหน
I'm not sure I can do it again.ผมก็ไม่มั่นใจนะครับ ว่าจะทำได้อีกหรือเปล่า
It has been 20 years now. I'm starting to lose confidence.ตอนนี้ก็ 20 ปีแล้ว ข้าเริ่มไม่มั่นใจว่าจะหามันเจอ
In fact, I'm not sure he wasn't here earlier.อันที่จริง ฉันไม่มั่นใจว่าเขาไม่ได้ อยู่ที่นี้ก่อนคุณเข้ามา
Andrew, I have to tell you I'm beginning to feel not so sure.แอนดรู ฉันต้องบอกคุณ ฉันเริ่มไม่มั่นใจ
I'm not sure about this dress.ฉันไม่มั่นใจในเสื้อผ้าชุดนี้
And this makes me feel very unsettled.เรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่มั่นใจ
The others are beginning to lose faith, aren't they?คนอื่นเริ่มไม่มั่นใจกันแล้วใช่มั้ย?
Don't do so if unlikely lf chosen there's no turning back I assume this moment, the trial of the tournament's begunอย่าทำ... ถ้ายังไม่มั่นใจ ถ้าถูกเลือกแล้ว จะไม่สามารถหันกลับได้
Candy's the only thing I was ever certain of and now I'm just not certain at all.ขนมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ชั้นเคยมั่นใจ และตอนนี้ชั้นไม่มั่นใจเลย
But you still can't confirm whether she has a boyfriend or not.แต่นายยังไม่มั่นใจเลยใช่มะ ว่าเธอมีแฟนหรือยัง
I lack confidence.ฉันต้องเป็นพวกไม่มั่นใจในตัวเอง
We've prepared some special training!ฉันชักเริ่มไม่มั่นใจในตัวเอง
I wouldn't be so sure about that, Mr. Ives.เป็นฉันฉันจะไม่มั่นใจ มากขนาดนั้นหรอก
Didn't mean to make it sound like I'm doubting you.ไปเถอะ ไปเตรียมดินกัน ไม่อยากให้ฟังดูเหมือน ไม่มั่นใจในตัวนาย
I'M NOT SURE A GIANPARTYผมไม่มั่นใจว่างานเลี้ยงยิ่งใหญ่
I don't want you to thinkไม่อยากให้คุณคิด ว่าฉันไม่มั่นใจหรือ
I wouldn't be here right now if I wasn't a hundred percent sure.ถ้าผมไม่มั่นใจ ผมไม่มาหาคุณหรอก
I KNOW. I'M JUST NOT SURE IF SHE'S THE GIRL FOR ME.ผมรู้ฮะ ผมแค่ไม่มั้นใจว่าเธอเหมาะกับผมไหม
I wasn't sure if I was gonna see you again.ผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้พบกับคุณอีก
I wouldn't bet on you either, so I guess I'll give you a hand.ผมก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะไหวรึเปล่า / ดังนั้นผมช่วยคุณดีกว่า
The plus sign looks more like a division symbol, so I remain unconvinced.ตัวบวกมันดูเหมือนตัวหารมากกว่า ฉันเลยยังไม่มั่นใจ
If that were the case shouldn't Eri be able to confirm with Tsuru herself?แล้วถ้านั่นคือกรณีที่เอริยังไม่มั่นใจในตัวของซึรุล่ะ
There were times I was uncertain, impatient...เป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่มั่นใจ กระวนกระวายใจ...
I wouldn't be too sure about that if I were you.ถ้าผมเป็นคนผมคงไม่มั่นใจนักหรอก
You know, no confidence.รู้มั้ย, ไม่มีความไม่มั่นใจ
I'm not sure but I've definitely seen this card before.หนูไม่มั่นใจ แต่หนูคิดว่าเคยเห็นการ์ดใบนี้มาก่อน
100% we're not 100% sure,but i think so.เราไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็น แต่ ฉันคิดว่าใช่
If I wasn't sure,I wouldn't drink it.ถ้าไม่มั่นใจ คงไม่ดื่ม
Oh, will you unclench?โอ้ว... เธอไม่มั่นใจเหรอ?
But if you're not sure the man next doorแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าผู้ชายข้างบ้าน
Well, I'm not sure I'm gonna do anything,หนูไม่มั่นใจว่าหนูจะทำอย่างไงต่อไป
The truth is, I'm not sure I...ที่จริงแล้ว ฉันไม่มั่นใจว่าฉัน...
I'm not sure I want her to change.ฉันไม่มั่นใจว่าอยากให้เธอเปลี่ยนแปลงอะไร
I'm not sure we can.ข้าไม่มั่นใจว่าเราทำได้
I am not confident I can do that.ผมไม่มั่นใจว่าผมจะทำได้
# Tell me they know best Got me on the edgeบอกว่าพวกมันรู้ดีที่สุด ทำให้ฉันไม่มั่นใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มั่นใจ
Back to top