ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใสสะอาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใสสะอาด*, -ใสสะอาด-

ใสสะอาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใสสะอาด (v.) be clean See also: be unsoiled, be unstained Syn. บริสุทธิ์, หมดจด, ไร้มลทิน Ops. สกปรก, เลอะเทอะ,
ใสสะอาด (adv.) cleanly See also: purely, clearly Syn. สะอาด, บริสุทธิ์ Ops. สกปรก, เปรอะเปื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
fining(ไฟ'นิง) n. ความใสสะอาด,ยาหรือสารที่ทำให้ใส
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
English-Thai: Nontri Dictionary
immaculate(adj) ไม่ด่างพร้อย,ใสสะอาด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Spinel สปิเนล แหล่ง - ในประเทศไทย ชนิดสีดำที่เรียกนิลตะโก พบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด สีแดงที่เป็นทับทิมสปิเนลได้พบที่เชียงราย ประโยชน์ - ชนิดที่มีเนื้อใสสะอาดและสีจัดสม่ำเสมอ จัดเป็นรัตนชาติโดยเฉพาะสีแดงคล้ายทับทิมมากจนเรียกทับทิมสปิเนล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crystal-clear (adj.) ใสสะอาด Syn. crystal
clarify (vt.) ทำให้ใสสะอาด Syn. purify, filter, refine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her adult record was clean, but she spent some time in juvie.ประวัติของเธอก็ใสสะอาด แต่มีประวัติบางอย่างตอนที่เธอเป็นเด็กวัยรุ่น
Mowbray's as clean as a whistle, sir.มอวเบร ใสสะอาดไร้รอยมลทิน ครับท่าน
I didn't think there was any such thing as clean in a place like this.ฉันก็ไม่คิดว่า ที่นี่จะใสสะอาดอยู่แล้ว
Are you playing fair?คุณเล่นแบบใสสะอาดหรือเปล่า
The clean slates I gave you.การเริ่มต้นใหม่ที่ใสสะอาดที่จะมอบให้พวกคุณ
It was a clear victory for the most important Civil rights issue of our time.มันเป็นชัยชนะที่ใสสะอาดในประเด็นเรื่องสิทธิ ของพลเมืองที่สำคัญที่สุดในยุคของเราครับ
Once he's in prison, once the family's deposed and your name is cleared, then the world is ready to hear the truth.ทันทีที่เขาเข้าคุก ทันทีคำให้การคนในครอบครัว และชื่อคุณใสสะอาดแล้ว หลังจากนั้นโลกก็พร้อมที่ได้ยินความจริง
Otherwise, we can't clear our name.ไม่ยังงั้น เราก็ล้างชื่อเรา ให้ใสสะอาดไม่ได้
And never pass a supply of clean water.และอย่าได้ปฏิเสธน้ำดื่มอันใสสะอาด.. เป็นอันขาด
Walt, this money has to be unimpeachable when it reaches Hank and Marie.วอลท์ เงินก้อนนี้จะต้องใสสะอาด เมื่อมันถูกส่งให้กับแฮงค์และมาร์รี
I thought I could get away clean and not hurt anybody.- ผมไม่เข้าใจคุณทำเรื่องนี้ได้อย่างไร - ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปอย่างใสสะอาด แล้วไม่ทำร้ายใครเลย
It's entertainment in its purest, unfettered form.เป็นการให้ความบันเทิงที่ ใสสะอาดที่สุด และเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการปลดปล่อยอิสระ
Magician's record is totally clean.ประวัติของนักมายากล ใสสะอาดอย่างดีเชียวน่ะ
First clean hit. Make it 100.เริ่มจากชนะอย่างใสสะอาด เพิ่มเป็น 100 ละกัน
The wells of Alamut are famed for their clean, cold water.บ่อน้ำที่อโลเมท มีชื่อในเรื่องความเย็นใสสะอาด
Rachel is the clear winner.ส่วนเรเชลชนะอย่างใสสะอาด
But if your soul is light, like I know yours is,แต่ถ้าจิตคุณใสสะอาด เหมือนที่ผมเห็นล่ะก็
I said we can help each other stay clean.ผมพูดว่า ช่วยดูแลกันให้ใสสะอาดได้
Then use your cover to stay clean.ถ้าเช่นนั้นก็ใช้ฉากหน้าให้ใสสะอาดสิ
Unfortunately, Dorsey has led a squeaky clean life... mostly.โชคไม่ดีที่ดอร์ซี่ย์มีประวัติใสสะอาด เกือบทั้งหมด
Maybe he could clear the place up, make it rentable.บางทีเขาอาจจะทำให้ที่นี่ใสสะอาดขึ้น จะได้มีคนมาเช่า
I want the Warblers to win fair and square.ฉันอยากให้วาเบลอร์ชนะอยากยุติธรรมและใสสะอาดที่สุด
The best thing you could do right now is clear your name.สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ ตอนนี้ก็คือ ลบชื่อตัวเองให้ใสสะอาด
When you come clean, you stay clean.ถ้าคุณทำตัวเองใสสะอาด คุณก็จะใสสะอาด
Oh, that? No, Ben's in the clear.โอ้ ไม่ เบนเขาใสสะอาดแล้ว
This next book will not only clear his name, but also portray you as a victim of your stalker...หนังสือเล่มถัดไปนี้ไม่เพียงแต่ ทำให้ชื่อของพ่อคุณใสสะอาด แต่ยังพูดถึงบทบาทของเธอ ในฐานะเหยื่อของการไล่ตามตัวคุณเอง...
Then I had to make a clean break.เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องทำให้มันใสสะอาด
No. I wont it playing air hockey fair and square.ไม่ ผมชนะเกมแอร์ฮ็อกกี้อย่างใสสะอาด
And the only way to stop her is to beat her, fair and square.และทางเดียวที่จะหยุดเธอได้ก็คือต้องเอาชนะเธอให้ได้ แบบใสสะอาด
The real question is, is he going to be able to clear himself?คำถามคือ เขาจะทำให้ตัวเองใสสะอาดได้ยังไง
And Gotham will be cleansed.แล้วก็อธแธมจะถูกทำให้ใสสะอาด
And Gotham shall be cleansed.แล้วก็อธแธมจะถูกทำให้ใสสะอาด
This is the cleanest Pakistani I've ever seen.เป็นคนปากีสถานที่ใสสะอาด
All eyes are on you, aren't they, squeaky clean icon?ทุกๆ สายตาจับจ้องเธออยู่ใช่มั้ยล่ะ แม่คุณที่มีภาพพจน์ใสสะอาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใสสะอาด
Back to top