ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบหน้า*, -ใบหน้า-

ใบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบหน้า (n.) face Syn. หน้า
ใบหน้า (n.) face Syn. หน้า, พักตร์, หน้าตา
ใบหน้า (n.) face See also: cheek Syn. หน้า
ใบหน้า (n.) face See also: appearance, figure, features Syn. เค้าหน้า, หน้าตา
ใบหน้า (n.) face See also: countenance, feature, mug, visage, appearance Syn. เค้าหน้า, หน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
poker faceใบหน้าตีหน้าตาย,ใบหน้าเฉยเมย
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
fard(ฟาร์ด) n. เครื่องสำอางค์สำหรับใบหน้า
impetigo(อิมพิไท' โก) n. โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพอง (โดยเฉพาะเป็นกับเด็กที่ใบหน้า) ., See also: impetiginous adj.
map(แมพ) n. แผนที่,กะ,ใบหน้า (คำสแลง) vt. ทำแผนที่, See also: mappable adj.
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
mazard(แมซ'ซัด) n. หัว,ใบหน้า
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
muffle(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้า (เพื่อกันหนาวหรือเพื่อเป็นที่บัง) ,ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเสียง n. สิ่งที่ห่อหุ้มดังกล่าว,เสียงที่ถูกอุดหรือระงับ, Syn. swathe
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
puss(พุส) n. แมว,เด็กผู้หญิง,ผู้หญิง,ใบหน้า
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect
war paintn. สีทาตามใบหน้าและลำตัวของอินดียนแดงที่กำลังจะออกศึก
wart hogn. หมูป่าแอฟริกา มีงาใหญ่และใบหน้ามีก้อนเนื้อ
weasel-faced(วี'เซิลเฟสดฺ) adj. มีใบหน้าที่ซูบผอมและยาว,มีใบหน้ายาวเรียว
wheyface(เว'เฟส) n. ใบหน้าที่ซีดขาว.
English-Thai: Nontri Dictionary
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
facial(adj) เกี่ยวกับใบหน้า,ที่หน้า
map(n) แผนที่,กระ,ใบหน้า
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facial-ใบหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boat race (sl.) ใบหน้า
face (n.) ใบหน้า See also: ใบหน้า, หน้าตา
visage (n.) ใบหน้า Syn. face
puss (n.) ใบหน้า (คำสแลง)
wheyface (n.) ใบหน้าซีดขาว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่มีใบหน้าซีด
color (n.) ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด Syn. blush, flush
colour (n.) ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด Syn. blush, flush
crater face (sl.) ใบหน้าที่เป็นรูๆ See also: ใบหน้าที่ขรุขระ
long-faced (n.) ใบหน้าที่ไม่มีความสุข See also: ใบหน้าที่ไม่สบายใจ
poker face (n.) ใบหน้าเฉยเมย See also: ใบหน้าไร้ความรู้สึก
straight face (n.) ใบหน้าเฉยเมย
black up (phrv.) ทำให้เป็นสีดำ (ตรงส่วนใบหน้าและมือ)
buff (n.) เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ
cherub (n.) ผู้ที่มีใบหน้าหวาน
contortion (n.) การบิดเบี้ยว (โดยเฉพาะใบหน้าหรือส่วนของร่างกาย) Syn. deformity, distortion
cosmetic surgery (n.) ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย See also: การศัลยกรรมความงามบนใบหน้า
face-cloth (n.) ผ้าผืนเล็กสำหรับเช็ดทำความสะอาดใบหน้า Syn. wash-cloth, flannel
face-fungus (sl.) ขนที่อยู่บนใบหน้า เช่น หนวด
face-lift (n.) ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย See also: การศัลยกรรมความงามบนใบหน้า Syn. cosmetic surgery
facelift (n.) ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
I can tell from your face that you won'tจากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I saw, I saw their facesเนื่องจาก เห็น, \ NI เห็น ใบหน้า ของ พวก เขา
I'll bash your fucking face in, bitch.ฉันจะ ทุบตี ใบหน้า ร่วมเพศ ของ คุณ ใน สุนัขตัวเมีย
Then you can stuff your face till you puke.จากนั้นคุณสามารถ สิ่งที่ ใบหน้า ของคุณ จนกว่าคุณจะ อ้วก
Let's see how long you can keep that pretty little face of yours.ลองดูว่า ระยะเวลาที่คุณ สามารถ เก็บ ที่ ใบหน้า น้อย สวย ของ คุณ
I got a face and an I.D of the guy who I think may be leading the anarchists among the legitimate protestors.ผมได้ ใบหน้า และ ระบุ ตัวตนของ คนที่คิดว่าเป็นผู้นำครั้งนี้ เป็นพวกหัวรุนแรง ในการประท้วงครั้งนี้
Well, I was suddenly in the mood for a spa overhaul... massage, facial, nails, the works.เอิ่ม ฉันมีอารมณ์สำหรับสปา ยกเครื่องทั้งหมด... นวด ใบหน้า เล็บ งาน
You ... are nameless,คุณไม่มีชื่อ ใบหน้า Ni
Yeah, I get it. So? So, you should look for this guy.ใบหน้า ดวงตา พวกมันต่างคล้ายกัน
The unsub's face isn't the only way to identify him.ใบหน้า ไม่ใช่แค่วิธีเดียว ที่จะระบุตัวเขาได้
I'm the face of a billion-dollar company.ใบหน้าของ เจ้าของทรัพย์สินพันล้าน.
The human face can mislead in a thousand different ways.ใบหน้าของคนเราสามารถทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แตกต่างกันพันๆหน้า
Your face is simply glowing.ใบหน้าของคุณดูใสซื่อ.. บริสุทธิ์ออก
Your face is black and blue.ใบหน้าของคุณฟกช้ำดำเขียวไปหมด
My face is my warrant.ใบหน้าของฉันคือใบสำคัญแสดง สิทธิของฉัน
Her face, the eyes, the smileใบหน้าของนาง ดวงตาของนาง รอยยิ้มของนาง
Her face is quite pleasing- to other men and to women, people in general.ใบหน้าของนาง สร้างความพึงพอใจ-- แก่ทั้งบุรุษและสตรีที่พบเห็น ผู้คนโดยทั่วๆไปนะ
My face is expressive.ใบหน้าของผมคือการแสดงออก
Their faces were never on camera, and they were usually in and out within two minutes.ใบหน้าของพวกเขา ไม่เคยถูกถ่ายอยู่ในกล้อง และพวกเขาก็มักจะเข้า และออกภายในสองนาที
The face of my son.ใบหน้าของลูกชายของฉัน
His face, the blood... it's not going to happen again.ใบหน้าของเขา เลือด... มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกครั้ง
His face has never been photographed.ใบหน้าของเขา ไม่เคยมีการถ่ายภาพ
His face was so smashed.ใบหน้าของเขาซึ่งได้ถูกทุบ เพื่อให้
My face, it frightens you?ใบหน้าของเขาทำให้เจ้ากลัวใช่ไหม?
His face struck the rocks directly.ใบหน้าของเขาพุ่งชน เข้ากับก้อนหินอย่างจัง
His face is right there! Come on! Where's the jab?ใบหน้าของเขาอยู่ที่นั่น!
It's awesome. His face is starting to boil.ใบหน้าของเขาเริ่มที่จะต้ม
Your face is shrouded in dark clouds.ใบหน้าของเจ้าถึงดูเศร้าสร้อยในหมู่เมฆดำ
Your face, she will be on everybody's tongue.ใบหน้าของเธอจะอยู่บนลิ้น ของทุกคน
I wish it was near enough to touch, nowใบหน้าของเธอตอนที่หลับอยู่บนเกาะยูเมะนั้น
Is she very ugly or something?ใบหน้าของเธอน่าเกลียดมั้ง?
Her face went all blank.ใบหน้าของเธอมีแต่ความว่างเปล่า
She does the acting. I'll do the stunts.ใบหน้าของเธอสามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้ แล้วฉันจะแสดงบทแอ๊คชั่นเอง
His face was clean, so he wiped the blood off.ใบหน้าของเหยื่อสะอาด ดังนั้นผู้ต้องสงสัยเช็ดคราบเลือดออก
Noah's face came to her mind.ใบหน้าของโนอาห์ปรากฏขึ้นในหัวใจของเธอ
My face will be the last thing you see--ใบหน้าข้าจะเป็น สิ่งสุดท้ายที่เจ้าเห็น...
The face I wish were in the front row right now.ใบหน้าฉันต้องการอยู่ในแถวหน้าได้ในขณะนี้
The fearlessness in the face of danger, the imperviousness to pain.ใบหน้าที่ปราศจากความกลัว การอดทนต่อความเจ็บปวด
The face I see in the mirror is a stranger.ใบหน้าที่ผมเห็นในกระจก
She was just as sweet-smelling.ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนางช่างอ่อนหวาน
Is to face the person you infl icted pain on.ใบหน้าที่เจ็บปวดของเธอนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบหน้า
Back to top