ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลกมนุษย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลกมนุษย์*, -โลกมนุษย์-

โลกมนุษย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลกมนุษย์ (n.) world See also: earth Syn. โลก
English-Thai: HOPE Dictionary
anno mundi(อาน' โน' มันต์) l. ปีของของโลกมนุษย์
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
hecate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
hekate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
sublunary(ซับ'ลูนะรี) adj. ใต้ดวงจันทร์,อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์,เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกมนุษย์,โลกีย์ทางโลก., Syn. sublunar
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
worldly(เวิร์ลดฺ'ลี) adj.,adv. (เกี่ยวกับ) โลก,โลกมนุษย์,โลกียวิสัย,ทางโลก,ช่ำชองโลก,สังคมโลก, See also: worldliness n., Syn. earthly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
earthly (adj.) เกี่ยวกับโลกมนุษย์
unearthly (adj.) ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์ See also: เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เหนือธรรมชาติ, ประหลาดพิกล Syn. ungodly, eerie, ghostly, spooky, supernatural, uncanny
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A world where the rules are different.โลกมนุษย์ที่ซึ่งมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน
It is the way of the man's world.โลกมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้
Our worlds are more connected than anyone knows.โลกมนุษย์และกริดเชื่อมต่อถึงกัน
But in exchange, return Sen and her parents to the human worldแต่มีข้อแลกเปลี่ยน ปล่อยเซ็น และพ่อแม่กลับไปยังโลกมนุษย์
Please return Chihiro's family to the human worldได้โปรด ปล่อยครอบครัวชิฮิโร่ กลับไปยังโลกมนุษย์
Although I have no power to speak of, please keep in mind that I am the High Priestess, who is in touch with heaven and earth.ถึงแม้ข้าไม่มีอำนาจที่จะพูดอะไรได้ โปรดทรงระลึกไว้ในใจว่าหม่อมฉันเป็นนักพรตสูงสุด ที่ติดต่อกับสวรรค์และโลกมนุษย์
There lived a princess who dreamt of the human world.ยังมีเจ้าหญิงผู้ซึ่งเฝ้าฝัน ถึงโลกมนุษย์
And the state of grace that we lose when we are born.และสิ่งที่เราต้องลืมเลือนไปเมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์
Look,there are couple hundred more demons out there now.ฟังนะ,ตอนนี้มีปีศาจหลายร้อยตัวที่หลุดออกมาบนโลกมนุษย์
Now, i need you back on the planet earth.พาร์คแมน ตอนนี้ ผมขอให้คุณกลับมาสู่โลกมนุษย์ก่อน
I will have served a purpose here on this earth.ลูกได้รับใช้ตามพระประสงค์ บนโลกมนุษย์
All these demons were attacking the Earth and supposedly all the Gods and everyone went to Vishnu and said,ปิศาจพวกนี้กำลังทำลายโลกมนุษย์ แล้วก็ตามคาด เหล่าเทพและทุกๆคนไปเข้าเฝ้าพระวิศณุ
But, in this imperfect world,แต่โลกมนุษย์ไม่มีอะไรสมบูรณ์
I've told all of you, The human's air water are so filthy.ข้าบอกพวกเจ้าแล้ว อากาศและน้ำบนโลกมนุษย์มันสกปรก
Spiritual significant in a 8, reaches up to heaven comes down to earth.8 ในความหมายทางจิตวิญญาน ครอบคลุมโลกมนุษย์ถึงสวรรค์
An eternity ago, was our planet for its biggest challenge.เมื่ออดีตกาลก่อนที่ทุกคนจะจดจำได้ โลกมนุษย์เราเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่
I've heard whispers that he's walking the earth.ผมได้ยินมาว่า ท่านอยู่บนโลกมนุษย์
"Big energy is killing the planet. ""พลังงานลูกใหญ่ กำลังฆ่าโลกมนุษย์"
One brother has to kill the other.มันต้องเกิดจขึ้นบนโลกมนุษย์
I was in the blue horizon, between heaven and earth.ฉันอยู่บนเส้นขอบสีฟ้า ระหว่าง สวรรค์ และโลกมนุษย์
Human form into digital space.เปลี่ยนโลกมนุษย์ให้เป็นโลกดิจิตอล
I just want to send you back to earth. That's all.ฉันแค่ต้องการส่งพวกนายกลับโลกมนุษย์ ก็แค่นั้น
That's the way of the world, kid.มันเป็นกฏของโลกมนุษย์ ไอ้หนูเอ้ย
In the human world.แต่ไม่เข้ากับโลกมนุษย์
All the sudden, Earth, humans, directed intelligence becomes incredibly precious.ทุกอย่างฉับพลัน โลกมนุษย์ปัญญากำกับ จะกลายเป็นที่มีค่าอย่างไม่น่าเชื่อ
If the Three Gods Grandmother Made a promise that if she finds a husband, she'll be allowed to live in the human world, then maybe...เธอจะอนุญาติให้กูมิโฮอยู่ในโลกมนุษย์ได้ งั้น... แต่ว่า
A long time ago, I was told that if I found a husband, I could live in the human world.ฉันได้รับสัญญาว่าถ้ามีสามี ฉันจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้
I'm out here only because my tree got chopped down.ต้นไม้ที่ผมเคยอาศัยอยู่ มันโดนตัดไปอ่ะ ผมเลยไม่มีทางเลือก และต้องออกมาโลกมนุษย์
All I've done until now was fall for Dae-woong and follow him around.แต่ตั้งแต่ฉันเข้ามาในโลกมนุษย์ นอกจากชอบแดวุงแล้ว ฉันไม่เคยทำอะไรเลย
I should learn to live like this, too.ฉันมีชีวิตแบบนั้นแหละ ฉันควรจะอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกับคุณนะ
It seems like the human world is very amusing, Miss Gumiho.ดูเหมือนคุณกำลังสนุกสนานกับโลกมนุษย์มากเลยนะครับ กูมิโฮ
The heavens have become a part of man's world.สวรรค์จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ของโลกมนุษย์
Decepticons will never leave your planet alone.Decepticons จะไม่ทอดทิ้งโลกมนุษย์
My sister was the one who abducted you because the Crown wishes to seal off the human world from Faerie forever.น้องสาวข้าเป็นคนลักพาตัวเจ้ามา เพราะว่าองค์กษัตริย์ต้องการให้ปิดผนึก โลกมนุษย์ออกจากแฟรี่ตลอดกาล
"Sometimes human places create inhuman monsters."สตีเฟน คิงส์ เขียนไว้ว่า "บางครั้งโลกมนุษย์ก็สร้างอสุรกายที่ผิดมนุษย์"
I'd just like to take another look at him.ข้าอยากจะไปเที่ยวโลกมนุษย์นะ
I'll be strolling around here.เจ้าเห็นไหม ว่าโลกมนุษย์สนุกแค่ไหน?
I'd just like to know what kind of couple we are.ในโลกมนุษย์นี้มีรักแบบไหนกัน?
It is a new day, on Earth and in Heaven.มันคือวันใหม่ บนโลกมนุษย์และในสวรรค์
Threatening to plunge the mortal world into a new ice age.คุมคามหวังจะให้โลกมนุษย์ ต้องเผชิญกับยุคน้ำแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลกมนุษย์
Back to top