ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โทรทัศน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โทรทัศน์*, -โทรทัศน์-

โทรทัศน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทรทัศน์ (n.) television See also: TV Syn. ทีวี
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (n.) The TV Pool of Thailand Syn. ทีวีพูล
โทรทัศน์สี (n.) color television
English-Thai: HOPE Dictionary
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast {colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
crt(ซีอาร์ที) ย่อมาจาก cathode ray tube หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ หลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์ก็ดี หลอดภาพของโทรทัศน์ก็ดี จะใช้หลอดภาพ CRT เช่นเดียวกัน
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
hotlineโทรศัพท์หรือวิธีสื่อสารกันโดยตรงในกรณีวิกฤติการณ์,ระบบการสื่อสารโดยตรง (มักใช้โทรทัศน์)
instant replayการถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันที
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
interlacingมีการสอดประสานเป็นลักษณะของจอที่ใช้หลอดภาพกราดแสง (scan) บรรทัดเว้นบรรทัด ซึ่งจะไม่ดีต่อสายตา ถ้าต้องดูนาน ๆ และใกล้ ๆ อย่างเวลาทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ เป็นจอโทรทัศน์ได้ แต่จอภาพของคอมพิวเตอร์ควรเป็นชนิดที่เรียกว่า non interlacing
isdn(ไอเอสดีเอ็น) ย่อมาจากคำว่า integrated services digital network (แปลว่า โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)
media(มี'เดีย) n.,พหูพจน์ของ medium (ดู) -Phr. (The media,mass media สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน)
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
ntsc(เอนทีเอสซี) ย่อมาจาก national television standards committee หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนด มาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่นมีอัตราการส่งอย่างไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตรฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรป ใช้มาตรฐาน PAL
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน
quiz gamen. การทดสอบแข่งขันตอบปัญหาในรายการวิทยุโทรทัศน์
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
scan(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่างละเอียด,มองกวาด,ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์,เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ., See also: scannable adj. scanner n., Syn. inspect,scrutinize,peruse,glan
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)
English-Thai: Nontri Dictionary
reflector(n) กล้องโทรทัศน์,กล้องส่องทางไกล
SOAP soap opera(n) ละครโทรทัศน์,ละครวิทยุ
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
master antenna television (MATV)โทรทัศน์สายอากาศรวม (เอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
NTSC (National Television Standards Committee)เอ็นทีเอสซี (คณะกรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SECAM (sequential color and memory)ซีแคม (ระบบโทรทัศน์แบบใช้สัญญาณสีเป็นลำดับและหน่วยความจำ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public televisionโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ [TU Subject Heading]
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Cathode Ray Tubeจอโทรทัศน์ [การแพทย์]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
filamentไส้หลอด, ตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phosphorสารเรืองแสง, สารที่ทำให้เกิดการเรืองแสงหรือการวาวแสง ใช้ฉาบบนหลอดไฟฟ้าวาวแสง หลอดภาพโทรทัศน์ หรือใช้ทำเป็นพรายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกา  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียว, รูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television stationsสถานีโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
transmitterเครื่องส่ง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unidirectional transmissionการส่งทิศทางเดียว, ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Variety shows (Television programs)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์) [TU Subject Heading]
Television weathercastingพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
show biz (sl.) ธุรกิจด้านบันเทิง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์)
theme song (n.) เพลงประจำของรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ
box (sl.) โทรทัศน์
TV (n.) โทรทัศน์ (คำย่อของ television)
telly (n.) โทรทัศน์ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เครื่องรับโทรทัศน์
air (vt.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: ถ่ายทอด
airwaves (n.) สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
beam to (phrv.) กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
boob tube (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., teevee, tube, box
braodcast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. newscast, transmission
broadcaster (n.) ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
broadcasting room (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. radio station
cable (n.) ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล Syn. cable television
cable television (n.) ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล Syn. cable TV
cable TV (n.) ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล Syn. cable television
channel surfing (sl.) การเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เพื่อหารายการที่น่าสนใจ
close down (phrv.) ไม่ถ่ายทอด (วิทยุหรือโทรทัศน์) See also: เลิดกระจายเสียง, งดถ่ายทอด
commercial (n.) โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ Syn. advertisement
dissolve into (phrv.) ทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉาก (ทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์) Syn. dissolve in, melt into
dolly in (phrv.) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อไปทางฉากที่กำหนดไว้ Syn. dolly out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
Let's watch TV for a whileมาดูโทรทัศน์สักพักหนึ่งกันเถอะ
Would you like to watch TV?คุณอยากดูโทรทัศน์ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what comes of teaching science by TV.การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย โทรทัศน์ คุณจะขอบคุณฉันในท้ายที่สุด
Hey, Tom. Television. Take it out and see if anything's on.เฮ้ทอม โทรทัศน์ เอาออกมาดูสิว่ามีข่าวอะไรบ้าง
I'm not gonna report this or anything you do to my crops to the news or TV or anybody!ผมจะไม่รายงานเรื่องที่คุณทำกับไร่ผม ให้หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือใครก็ตาม
And what do they call "televisions"... voices and faces coming from a box.แล้วก็ ที่เขาเรียกกันว่า โทรทัศน์ มีภาพ กับเสียง ออกมาจากในกล่อง
If you point a television camera at a television screen and then the screen gets put onto itself, et cetera, et cetera, and you get a very complex visual pattern -- the system itself is perceiving itself.หากคุณชี้กล้องโทรทัศน์ที่หน้าจอ โทรทัศน์ แล้วหน้าจอที่ได้รับการวางลงบนตัว ของมันเอง และอื่น ๆ และอื่น ๆ ,
TV... Nothing's missing.คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ไม่มีอะไรหาย
There's nothing wrong with your television set.โทรทัศน์ของคุณไม่ได้ผิดปกติ
It's a useless television.โทรทัศน์นี่ไม่ต้องใช้แล้วมั้ง
So, you press Shift 4.โทรทัศน์อะไรห่วยจัง แครอล เราต้องการที่อยู่
The television is both a clock and calendarโทรทัศน์เป็นทั้ง นาฬิกา และปฎิทิน
It's kinda hard to relax when you're out here.โทรทัศน์ในห้องแม่เจ๊งเหรอ? มันอึดอัดจัง เวลาแม่ออกมาอยู่ตรงนี้เนี่ย
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ
The guys from the TV station on the mainland are here.พวกคนจากสถานีโทรทัศน์ จากเเผนดินใหญมากันเเล้ว
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
You've been on television a long....คุณออกรายการโทรทัศน์มานาน
Do you remember your first moment on television?คุณจำครั้งแรกที่ออกโทรทัศน์ได้มั้ย
We'll be able to talk to each other, see each other on television.เราจะสามารถที่จะพูดคุยกับแต่ ละอื่น ๆ เห็นกันบนจอโทรทัศน์
I'll create a media event. Call the newspaper, boys and girls.เค้าจะสร้างเหตุการ์ณให้สื่อมวลชนรับรู้ โทรเรียกหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ให้หมด
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน!
They're network people. "Network people"?- คนจากสถานีโทรทัศน์
I'm having dinner last night with this guy, major network executive, top brass, telling him how incredible you are....กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ฉันว่าคุณเก่งมาก และเขาควรไปดูคุณ
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
As the radio to the TV.เหมือนที่วิทยุพัฒนาเป็นโทรทัศน์
Yeah, but you are aware that there is an invention called television,ใช่ แต่คุณมีความตระหนักว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์,
The way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot.วิธีที่พวกเขาเลือกรายการโทรทัศน์ที่พวกเขาทำให้ใครคนหนึ่งแสดง แสดงให้เห็นว่าที่เรียกว่านักบิน
Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing'.บางคนได้รับการเลือกและกลายเป็นรายการโทรทัศน์ บางคนไม่ได้เป็นอะไร
[ Man On Television ] One more thing, and we'll start for-[Man โทรทัศน์เปิด] สิ่งหนึ่งและเราจะเริ่มต้นการฟอร์แมต
It's the most intelligent show on television.มันเป็นโชว์ที่ฉลาดที่สุดในโทรทัศน์
I always thought that was someone's television set.ฉันมักจะคิดว่าเป็นโทรทัศน์ของใครบางคน
Another television van just arrived. And a car. It says 'Florida Eagle.'รถตู้โทรทัศน์อื่นเพิ่งมาถึง และรถยนต์ มันบอกว่า 'ฟลอริด้า Eagle.
Another television crew. And they're going into the club!ทีมงานโทรทัศน์อีก และพวกเขากำลังจะเข้าไปในคลับ!
Looks like a TV transmission. We're hot.มีสัญญาณอื่น ดูเหมือนว่าส่งโทรทัศน์
The broadcast of the '36 Olympics was the first TV transmission that went into space.การออกอากาศของการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก '36 ก็ส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก
In 1936 a very faint television signal transmitted the opening ceremonies of the Olympic Games as a show of German superior technology.ในปี 1936 สัญญาณ โทรทัศน์ลมมาก ส่งพิธีเปิด ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเป็นแสดง
Dentsu and Studio Ghibli presentTokuma โชนิปปอนเครือข่ายโทรทัศน์ Dentsu และสตูดิโอ Ghibli ปัจจุบัน
There we'll find the world's greatest tele-visionary. The designer of the world within a world that's Sea haven:มาพบกับจอมยุทธ์โทรทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างโลกใหม่ในโลกเก่า ซีเฮฟเว่น
Requesting assistance, possible 211 at the TV repair shop on 1st and Santee.ขอความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ 211 ที่ร้านซ่อมโทรทัศน์ในวันที่ 1 และสันติ
Not me, brother, the TV show. I'm hosting a show called Framed.ไม่ใช่ผม, พี่ชาย, รายการโทรทัศน์ ผมโฮสติ้งการแสดงที่เรียกว่ากรอบ
SANDY: Hey, fellas, you mind shutting off the TV?เฮ้ พวกเธอ \ปิดโทรทัศน์หน่อยได้มั้ย
I'd suggest that you get close to the TVผมเดาว่าคุณกำลังมีโทรทัศน์เป็นเพื่อนสนิท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โทรทัศน์
Back to top