ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โจมตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โจมตี*, -โจมตี-

โจมตี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจมตี (v.) tackle See also: maltreat, persecute, oppress, harass Syn. ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง
โจมตี (v.) bombard See also: crush Syn. กระหน่ำ
โจมตี (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. รุกราน, เล่นงาน
โจมตี (v.) break through Syn. บุก
โจมตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. ตีบ้านตีเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
biff(บิฟ) n. การชก,การต่อย,การโจมตี-vi ชก,ต่อย,ตี, Syn. blow
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
bricolen. การโจมตีทางอ้อม,ศรหินโบราณ
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
cannonade(แคน'นะเนด') {cannonaded,cannonading,cannonades} n. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ . vt. vi. โจมตีด้วยปืนใหญ่
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
feint(เฟนทฺ) n. การโจมตีแบบกลลวง,การเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
biff(n) การต่อย,การชก,การโจมตี
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
swoop(vi) โฉบ,โผลงมา,จิกหัว,ถา,จู่โจม,โจมตี
thrust(n) การดัน,การแทง,การผลัก,การโจมตี
waylay(vt) ดักปล้น,ซุ่มโจมตี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attackถูกโจมตี, ระยะชัก, เข้าจับโจม [การแพทย์]
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assail (vt.) โจมตี See also: รุกราน, ถล่ม Syn. attack, assault
assault (vi.) โจมตี See also: เล่นงาน, จู่โจม
assault (vt.) โจมตี See also: จู่โจม, เล่นงาน Syn. attack, assail
be at (phrv.) โจมตี
charge (vt.) โจมตี See also: จู่โจม Syn. bear down, attack, assault
fall on (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม
fall upon (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม
go at (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม, กระโจนใส่ Syn. come after
go for (phrv.) โจมตี Syn. come after
rip into (phrv.) โจมตี See also: จ้องทำลาย Syn. lay into
sic (vt.) โจมตี
strike (vt.) โจมตี See also: จู่โจม Syn. attack, assault
tear into (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม Syn. lay into
tie into (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม
trash (vt.) โจมตี See also: วิจารณ์(ในทางลบ), ประณาม
walk into (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม (อย่างไม่กลัว)
let out (phrv.) โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง) Syn. lay into
let into (phrv.) โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lay into
kick back at (phrv.) โจมตีกลับ See also: โต้กลับ
barrage (vt.) โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Changshan brothers, attack!พี่น้องชาวเสียงสัน โจมตี !
Got ambushed by some crotes on the way out.ถูกพวกโครท โจมตี ตอนออกมา
Um, tooth fairy attack was here, pop rocks and coke was here, then you've got itching powder, face freeze, and joy buzzer...เอ่อ นางฟ้าฟัน โจมตี ตรงนี้ ป็อบร็อคกับโค้ก อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีผงคัน หน้าแช่แข็ง และ ออดไฟฟ้า
Well, when challenged, monkeys generally assert their dominance through chasing, assault and a stylized penile display.ลิงเวลาถูกท้าทายก็จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ด้วยการไล่ โจมตี แล้วก็ข่วนไง
Since the terrorist attacks on Tru Blood factories last week,ตั้งแต่ผู้ก่อการร้าย โจมตี โรงงาน Tru Blood เมื่อปลายสัปดาห์
Got attacked by FARC guerillas. Held for two months.โดน โจร FARC โจมตี และก็โดนจับขังอยู่ 2 เดือน
Ah! Bold warrior you are, attacking a man when his guard's down.เป็นนักรบผู้กล้าหาญจริง โจมตี เวลาอีกฝ่ายเผลอ
And this one time he hit on up the old saber hills.ครั้งหนึ่งเขา โจมตี หุบเขา ซาเบอร์ เก่า
I need a map with a list of all the spots the ghosts have hit, including where they encountered the team.ฉันต้องการแผนที่พร้อมกับลิสต์ของจุดทั้งหมด ที่ the ghosts โจมตี และที่ๆพวกมันรวมทีม
We've just been discussing this very point. Attack it, Laura.เราเพิ่งได้คุยจุดนี้มาก โจมตี มันลอร่า
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา
Strike, tell me status of Hog right now.โจมตี, แจ้งสถานะของฮอกด้วย
Assault, corruption, bullying, threatening students, teachers, adults.โจมตีการทุจริตการข่มข ขู่นักเรียน ครูผู้ใหญ่.
What second attack?โจมตีครั้งที่สองอะไรกันนะ
Attacks from behind, which is good. Like a rear attack by Elton John.โจมตีจากข้างหลัง ดีนะ เหมือนกับโจมตีโดย Elton John
Drone strikes.โจมตีด้วยเครื่องบินไร้คนขับ
Roll in strike package Bravo on unknown target.โจมตีด้วยแพคเกจบราโว่ ต่อเป้าหมายไม่ทราบชนิด
Continue your attack. You must destroy this monstrous ship!โจมตีต่อไป ท่านต้องทำลายไอ้ยานปิศาจนี่ซะ
My mission was to provide AIS with a strike package.โจมตีทางอากาศ มันเป็นการร่วมกันใช้มิสไซต์โจมตี ที่ศูนย์ควบคุม
Their motor cortex is partially exposed at the back of their neck.โจมตีที่สมองควบคุม จะมีช่องอยู่ที่ด้านหลังลำคอ
On draboon, remember?โจมตีบนดราบูน จำได้ไหม
(laughing) Might I interest ye fair maidens in some shared libation?โจมตีบุกยึดปราสาท สาวๆ สนใจมาเสิร์ฟเหล้าองุ่น
Stormed the gates with thousands of men.โจมตีประตูเมืองด้วยทหารนับพัน
I'll be on the first flight to New York.โจมตีผลประโยชน์ของอเมริกา
Attack us on their own?โจมตีพวกเราได้ด้วย ตัวพวกเขาเอง
Attack, my vermin, attack!โจมตีมัน สมุนข้า โจมตี!
Attack from the east...โจมตีมาทางด้านตะวันออก
Attacking another train, sir?โจมตีรถไฟ อีกเหรอครับ
Close-quarters hit before he gets on-stage?โจมตีระยะใกล้ที่ชั้นใต้ดิน ก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีแบบนั้นเหรอ
Raid fishing villages.โจมตีหมู่บ้านชาวประมง
Launch an all-out attack! Make use of all anti-invasion facilities within the fortified city!โจมตีเต็มตี เคลื่อนกำลังเข้าไปสกัดไว้นอกเมืองให้ได้
The Growing Assault on Truth and Memory,โจมตีเติบโตบนความจริงและ หน่วยความจำ
All they need is for the dominant life form to attack and:โจมตีเราละ ไม่มีอะไร ที่จะสามารถหยุดยั้งพวกมิมค
The victim was assaulted and then dumped into the tank alive as a means of disposal.โจมตีเหยื่อด้วยความรุนแรง และทิ้งเขาลงในแท้งค์ทั้งทีมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็นการกำจัด
Attack, sir? Really?โจมตีเหรอครับ จริงเหรอ
A hit would be devastating. Booth!โจมตีแบบทำลายล้าง บูธ
Coordinate your attacks.โจมตีให้พร้อมกัน ถ้าคุณไม่สู้อย่างพร้อมเพรียงกัน
Attacking a faster fist leaf masterโจมตีให้เร็ว อาจารย์ยิป
Let's get to the point -- You stole $60 million but couldn't get it out of the country.โจมตีไปยังจุดที่ต้องการ นายขโมยเงิน 60 ล้านเหรียญ แต่ไม่สามารถขนออกนอกประเทศได้
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู

โจมตี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
襲う[おそう, osou] Thai: เข้าโจมตี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โจมตี
Back to top