ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แรงผลักดัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แรงผลักดัน*, -แรงผลักดัน-

แรงผลักดัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรงผลักดัน (n.) impulsion See also: incitement, motivation Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน (n.) push See also: force, pressure
English-Thai: HOPE Dictionary
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
impulse(อิม' พัลซฺ) n. แรงดล, แรงดลใจ, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแส ประสาท (force)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.
English-Thai: Nontri Dictionary
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thrustแรงผลักดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drift (n.) แรงผลักดัน
momentum (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น
stress (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน Syn. free, constraint
prime mover (idm.) แรงผลักดันสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The thrust of the launch combined... with the simultaneous lateral vibration... liquefied the cubes, and created an unbalanced load.แรงผลักดันของการเปิดตัวรวมกัน ที่มีการสั่นสะเทือนด้านข้างพร้อมกัน ก้อนเหลวและ
A subtle thrust as I bore down.แรงผลักดันที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ฉันเบื่อลง
The recent drive to get in shape, suddenly doting on his wife that he'd been neglecting for years.แรงผลักดันล่าสุด ที่ทำให้เขาลดน้ำหนัก ทันใดนั้น ก็ทุ่มเทให้กับภรรยา ที่ทอดทิ้งมานานหลายปี
The overwhelming majority of them suffer from diagnosed mental disorders.แรงผลักดันส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจาก ความทุนข์ทรมานของเขา จากโรคที่ผิดปกติทางจิตใจ
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
Ignition full thrust.ระบบจุดระเบิดแรงผลักดันเต็ม รูปแบบ
I just feel as thought we've surrendered our lives to the momentum of mediocrity.ผมแค่รู้สึกเหมือนเราชีวิตเรายอมแพ้ แรงผลักดันตามธรรมชาติ
We get strength to drive humans away.เราได้รับแรงผลักดันมนุษย์ไป
This has been the elemental drive of my existence.นี่คือแรงผลักดันที่มีอยู่ในตัวผม
You two have inspired me.ยังไงพวกนายก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้ฉันก็แล้วกันนะ
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี...
Than I have lived for a plundge of ...กว่าที่ฉันอยู่ด้วยแรงผลักดัน
Religion might be a part of it, but it's not necessarily the prime compulsion.ศาสนาอาจเป็นส่วนหนึ่ง/Nแต่มันไม่จำเป็นที่มันจะเป็นแรงผลักดันหลัก
Religious obsession and coulsion.คือถูกครอบงำและเกิดแรงผลักดันทางศาสนา
Bioroids must act as a regulating force within society.ไบโอรอยด์ต้องทำหน้าที่เหมือน แรงผลักดันภายในสังคม
Anything to energize my workforce.ทุกอย่างมันเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานผม
There wasn't this driving thing, that the minute you hit your teens, you gotta be famous.มันไม่มีแรงผลักดัน ว่าตอนที่คุณเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น คุณจะต้องมีชื่อเสียง
"Some men cave under that weight. Others abuse the momentum.บางคนเก็บเอาไว้ภายใต้น้ำหนัก แรงผลักดันใช้ในทางอื่นที่ผิด
Choosing to live as they have, simply because it's what we know, or driven to create our own identity?เลือกที่จะอยู่แบบพวกเค้า อย่างง่ายดาย เพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจ หรืออย่างมีแรงผลักดันเพื่อสร้างตัวตนใบแบบเรา?
The key, to me is not that you had the urge but that you resisted it.ฉันว่า ปัญหาก็คือ ไม่ใช่ว่าคุณมีแรงผลักดัน แต่คุณต่างหากที่ต่อต้าน
And once something is set in motion, it can't help pt build momentum.มันช่วยไม่ได้ นอกจากสร้างแรงผลักดัน
Your father was a driven man.พ่อเธอเป็นคน มีแรงผลักดัน
It's a push, remember?มันคือแรงผลักดัน จำได้ไหม
But it's got its own momentum.แต่มันเป็นแรงผลักดันพวกเขา
Decisions like this have their own momentum... unless i step down.การตัดสินใจแบบนั้น ยิ่งสร้างแรงผลักดันให้พวกเขา ยกเว้นผมจะลงจากตำแหน่ง
It's a course that investigates what drives men to be free, no matter the cost.การศึกษาเรื่องแรงผลักดัน ที่ทำให้คนอยากเป็นอิสระ ไม่เกี่ยงราคา
All you need is a little push.ที่คุณต้องการก็แค่แรงผลักดัน
Men kill to fulfill a sexual compulsion. Women don't.ผู้ชายฆ่าเพื่อเติมเต็มแรงผลักดันทางเพศ แต่ผู้หญิงไม่ใช่
I paid her off to seduce James Woods and reel him into a relationship like a fish on a line.และฝังความคิดเข้าไปในหัวเขา ให้เขามีแรงผลักดันที่จะ เรียกทุกคนที่เค้าเคยทำชั่วไว้มารวมกัน
To be honest, your motivations for doing this production are murky to me, considering all that you're risking if something goes too far.ขอพูดตรงๆนะ ผมไม่เข้าใจแรงผลักดัน ที่จะทำโชว์เรื่องนี้ของคุณ ลองคิดถึง สิ่งที่คุณยอมเเลก
But when pushing boundaries is their only aim, the result is usually bad art.แต่เมื่อแรงผลักดันดังกล่าว ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผลที่ออกมามันก็จะกลายเป็นศิลเปรอะ
I mean, that drive had to come from somewhere. Yeah.- คุณคงมีแรงผลักดัน จากไหนสักแห่ง
Yes,but humiliation is a pretty great motivator,Don't you think?- ความอายเป็นแรงผลักดันที่ดี
And that is that nature appears to have a driving force that may always cause a time machine to self-destruct at the moment you try to activate it.สำหรับการสร้างเครื่องเวลา และนั่นคือที่ธรรมชาติดู เหมือนจะมีแรงผลักดัน ที่มักอาจจะทำให้เครื่อง เวลาที่จะทำลายตัวเอง
It drives scientists crazy..."เป็นแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ฟั่นเฟือน"
So, Maryann, I know this is hard to hear, but I think that your pregnancy drove your husband to try to recreate those parties so he could feel in control again.ถ้าอย่างนั้น แมรี่แอนน์ ฉันรู้ว่ามันยากที่จะฟัง แต่ฉันคิดว่า การตั้งท้องของคุณ เป็นแรงผลักดันให้สามีของคุณพยายามที่จะ สร้างปาร์ตี้เหล่านั้นขึ้นมาใหม่
The one who drives all of this.คนที่เป็นแรงผลักดัน ต่อเรื่องทั้งหมดนี้
He feels no remorse about his compulsions.เขาไม่รู้สึกสำนึกผิดเกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจของเขา
Even though I've been pushed around from all sides,แม้ว่าฉันจะได้รับแรงผลักดันจากทุก ทุก ด้าน แต่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แรงผลักดัน
Back to top