ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผดเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผดเสียง*, -แผดเสียง-

แผดเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผดเสียง (v.) roar See also: cry, yell Syn. ตะโกน Ops. กระซิบ
English-Thai: HOPE Dictionary
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
roar(รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl,yell
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing,booming
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow
English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง,การแผดเสียง,เสียงระเบิด
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bellow (vt.) แผดเสียง See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง Syn. howl, yell Ops. whisper
bluster (vi.) แผดเสียง See also: ตะคอก, คำราม, ตวาด, คุยโต Syn. roar
yell (vt.) แผดเสียง See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง Syn. howl Ops. whisper
trumpet (vi.) แผดเสียงเหมือนแตร
ontery (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. yell
roar (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. ontery, yell
roarer (n.) ผู้แผดเสียงหัวเราะ See also: ผู้ส่งเสียงดังลั่น
yell (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. ontery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roar Omega Roar and Oozma Ka!แผดเสียงคำรามและโอเมก้า Oozma จะ!
Roar Omega Roar. The top fraternity on campus.แผดเสียงคำรามโอเมก้า พี่น้องในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
Roar Omega Roar wins!แผดเสียงคำรามโอเมก้าชนะ!
A vast network, screaming with life.แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต
Millions of human hands at work, billions of minds. A vast network screaming with life.ใจคนเป็นพันล้านใจ เครือข่ายมหึมา แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต
Now, the story goes, "If you ever see her, make sure you never scream."เรื่องเล่าใว้ว่า "ถ้าเห็นเธอ จงอย่าแผดเสียงร้องออกมา"
"Be sure you never, ever, scream""จงอย่าแผดเสียงร้องออกมา"
Before you jump down my throat...ก่อนจะมาแผดเสียงกับฉัน บอกให้รู้ก่อนนะ
And then she woke up from the dead screaming random numbers.แล้วเธอก็ฟื้นมาจากความตาย แผดเสียงออกมาเป็นตัวเลขมั่วๆ
I thought they would roar like Solomon the Lion.ฉันคิดว่าพวกเขาจะแผดเสียงเช่นโซโลมอน Lion
Tigers don't growl or roar, they chuff.เสือไม่คำรามแผดเสียงหรือพวกเขา chuff
It shrieked at me about deadlines.มันแผดเสียงใส่ฉันว่าถึงเส้นตายแล้ว
The sound of the gun, the blood on my shoe.ปืนที่แผดเสียง หยดเลือดบนรองเท้า
To the roar of the crowd once again.ที่จะแผดเสียง ของฝูงชนอีกครั้ง
He's about to have a screaming infant.เขากำลังจะมีทารกแผดเสียงร้องจ้านะ
Why are you screaming at us?แม่มาแผดเสียงใส่เราทำไมเนี่ย?
It's an obstacle course. What are you going to do? Roar at it?มันเป็นอุปสรรค สิ่งที่คุณจะทำอย่างไร แผดเสียงที่มันได้หรือไม่
You're supposed to roar, like...คุณควรจะแผดเสียงเช่น ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผดเสียง
Back to top