ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แป๊บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แป๊บ*, -แป๊บ-

แป๊บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แป๊บ (n.) snap See also: catch
แป๊บ (n.) water pipe See also: pipe Syn. ท่อน้ำ
แป๊บ (n.) exhaust pipe See also: pipe Syn. ท่อไอเสีย
แป๊บ (adv.) just a second See also: just a moment, a little while, a minute, in a while, in a instant, soon, presently Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บเดียว
แป๊บหนึ่ง (adv.) for a while See also: for a few minute Syn. ชั่วขณะหนึ่ง Ops. มาก, นาน
แป๊บเดียว (adv.) momentarily See also: a minute, a little moment Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where did you learn how to give a pep talk--guantanamo?คุณเรียนมาจากที่ไหน การพูด แป๊บ กัวตานาโม
Hold on. You know wh--what these are?แป๊บ รู้ปะว่านี่มันไรอะ
Let me get my coat.แป๋บ เดี๋ยวผมไปเอาเสื้อโคชท์ก่อน.
Hey, hold on. Let me finish this page.แป๊บ ให้จบหน้านี้ก่อน
Hold up, so who are having sex with who, in this movie?แป๊บนะ งั้นใครอึ๊บกับใครบ้างในเรื่องนี้
Tina. Wait, baby.แป๊บนะ ที่รัก ฉันรักเธอ
Hold on Daesu, it's your wifeแป๊บนะ เทซู, เมียนายจะคุยด้วย
One sec. Let me run the facial recognition software.แป๊บนึง ขอผมใช้โปรแกรมตรวจสอบใบหน้า
We'll just be another minute. thank you for your patience.แป๊บนึง คุยไม่นานหรอก
One, one sec... just a little problem.แป๊บนึง ติดขัดเล็กน้อย
Take a moment. Get yourself together.แป๊บนึง มานั่งด้วยกันสิ
Okay, just stay on the phone.แป๊บนึง อย่าเพิ่งวางหูนะ
Just... There its. Here's your...แป๊บนึง อยู่นี่ครับ ของคุณ...
Give us a second. We're changing.แป๊บนึง เราเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่
One sec. Yo, Victor!แป๊บนึง เฮ้ย วิกเตอร์!
Hold on boys! I'm goin' to try something I saw in a cartoon once.แป็บนึงครับ เอาละ ฉันเคยเห็นในหนัง
Hold on, somebody wants to talk to you.แป๊บนึงนะ มีคนอยากคุยกับคุณแน่ะ
One sec, lil. Headmistress queller, hi.แป๊บนึงนะ ลิล สวัสดีครับคุณครูใหญ่
Yeah. Oh! One second, one second, one second.แป๊บนึงนะ แป๊บเดียว อีกแป๊บนึง
Just a moment, I know I've got it. Would you hang on to that?แป๊บนึงนะครับ ผมว่าผมเอามาแล้วนะ ช่วยถือนี่ให้หน่อยนะครับ
I'll be back in a minute, Crusoe.แป๊บนึงเดี๋ยวมา ครูโซ
Just one minute, I'm getting a call.แป๊บหนึ่งนะ ฉันรับโทรศัพท์ก่อน
Hold on a second, fellas.แป๊บหนึ่งนะ พ่อหนุ่ม
Suddenly, she's a kindergarten teacher.แป๊บเดียว กลายเป็นครูอนุบาลไปแล้ว
Briefly. Very... very briefly.แป๊บเดียว แค่แป๊บเดียวจริงๆ
It'll be fixed in no time. You guys get out of here.แป๊บเดียวก็ซ่อมเสร็จ ทุกคนออกไปก่อน
Tomorrow will be here before we know it.แป๊บเดียวก็หมดวันแล้ว
Shortly before they died.แป๊บเดียวก่อนที่จะตาย
Wham, bam, thanks, Uncle Sam.แป๊บเดียวก็เรียบร้อย
Just give me a second. I'm sure I'm gonna be able to figure it out.แป๊บเดียวครับ ผมแก้ไขได้ครับ
Just a moment. but now you're married.แป๊บเดียวครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเธอจะเคยตัวเล็กนิดเดียว แต่ดูเธอตอนนี้สิ แต่งงานซะแล้ว
One second.แป๊บเดียวจริงๆ นายมานี่หน่อย
One second. Okay...แป๊บเดียวน่า โอเค...
We'll be back before you know it.แป๊บเดียวพ่อแม่ก็กลับแล้ว
Put me right to sleepแป๊บเดียวหลับปุ๋ยเลย
I don't think my gag reflex will let me swallow this much pride.แป๊บเดียวเองไม่ใช่เหรอ ฟิตซ์แพทริกคงเป็นผู้จัดการ ห้องแสดงสินค้าได้อีกไม่นานหรอก
This is something I have to look into. It'll only take a minute. Get moving.ฉันมีเรื่องต้องทำนิดหน่อย แป๊บเดียวนะ เตรียมตัวได้แล้ว
Just give me a little time to get dressed and I'll open up.ขอเวลาแต่งตัวแป๊บนึง แล้วจะเปิดให้
In two years I guess you can just about get over anything.เผลอแป๊บเดียวก็สองปีแล้วนะ
In another 15 minutes, it will all be over. it's such a short time to destroy a world.อีกแค่ 15 นาที ก็จบสิ้น การล้างโลก ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแฮะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แป๊บ
Back to top