ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แช่มชื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แช่มชื่น*, -แช่มชื่น-

แช่มชื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แช่มชื่น (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
แช่มชื่น (v.) be satisfied Syn. เบิกบาน, อิ่มเอม
แช่มชื่น (adj.) delighted See also: elated Syn. เบิกบาน, ปลาบปลื้ม
แช่มชื่น (v.) be delighted See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful Syn. สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
แช่มชื่น (v.) be joyful See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant Syn. เบิกบาน
แช่มชื่น (v.) be joyful See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry Syn. สดใส
แช่มชื่น (adj.) happily See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily Syn. สดใส
แช่มชื่น (adv.) be in high spirits See also: happily, cheerfully, merrily, joyfully Syn. สดใส, สบายใจ, แจ่มใส Ops. ห่อเหี่ยวใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blithe (adj.) แช่มชื่น See also: อิสระเสรี, รื่นเริง Syn. exuberant, joyful Ops. sad
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it has not been the best of weeks for him, so I thought he could use some cheering up.ก็ หลายอาทิตย์มานี่เขาดวงซวย ฉันก็เลยอยากให้เขาแช่มชื่นขึ้นมาหน่อย
Oh, come on, have the day to yourself. Cheer yourself up.ไม่เอาน่า ไปฉลองให้แช่มชื่นสักวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แช่มชื่น
Back to top