ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสาะหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสาะหา*, -เสาะหา-

เสาะหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสาะหา (v.) search for See also: seek for, be after, follow, look for, find Syn. ค้นหา, แสวงหา
English-Thai: HOPE Dictionary
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rake (vt.) เสาะหา See also: ค้นคว้า, สืบเสาะ Syn. rummage, search
prier (n.) ผู้เสาะหา See also: ผู้สืบหา Syn. busybody
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scour every inch of the forest. Yes, sire.เสาะหาทุกตารางนิ้วของป่า พะยะค่ะ
Finding right car is like finding the right woman.เสาะหารถที่เหมาะสมเหมือนกับ เสาะหาหญิงที่คู่ควร
What we're gonna do is requisition ourselves a girl.เพื่อเสาะหาหญิงสักคน เข้าประจำการ
This need to spit the world's sinister truth in its face is as old as the world itself!นี่เป็นการเสาะหาด้านเลวร้ายอัปรีย์ของโลกใบนี้ ที่มันมีมาช้านานตั้งแต่โลกใบนี้กำเนิด
I have to move on, there is a lot of the world to seeฉันต้องไปแล้วล่ะ โลกนี้ยังมีอะไรให้เสาะหาอีกมาก
I went to Loompaland looking for exotic new flavors for candy.ตอนนั้นผมไปอุมป้าแลนด์เพื่อเสาะหารสชาติใหม่ๆของขนม
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ
Giragira taiyou kono sora dokoka deซ่อนตัวตนอยู่หลังเมฆ เสาะหาหัวใจที่ยังไม่มอดไหม้ Mi wo hisome sagashiteru moekirenai haato wo
He explores the storerooms, especially the ones on the edges.เขาเสาะหาของในห้องเก็บของ โดยเฉพาะของหายาก
In fact, I even tried to look you up about ten years ago,อันที่จริงแล้ว ฉันพยายามเสาะหาตัวคุณ มาตั้งแต่สิบปีที่แล้ว
In the meantime, how's your team doing with their evidence search?ในระหว่างนั้น ทีมของคุณจะทำยังไง เพื่อเสาะหาหลักฐาน
Which brings me to the purpose of my visit.ทำให้ผมต้องตั้งเป้า มาเสาะหานาย
My good friends, I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee with the primary goal of seeking a nomination forthe Presidency.เพื่อนที่ดีของผม ผมใคร่จะขอประกาศว่า ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีเป้าหมายหลักในการเสาะหา ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
I was actually kinda digging you.ผมก็จะตามเสาะหาคุณอยู่ดี
Then there's always the "d" word.ยังจะมีรายละเอียด อีักมากมายให้เสาะหา
Shred the documents, call off the search for the other family, and never, ever let Gaby find out about this.กำจัดเอกสารทั้งหมด เลิกติดต่อเสาะหาครอบครัวนั้น แล้วก็ห้ามให้แก๊บบี้รู้เด็ดขาด
Relax, wait a while, and, uh, we shall soon be taken directly to the proof you seek.ใจเย็นๆ โปรดรอสักครู่ เดี๋ยวเราจะถูกพาไปหาข้อพิสูจน์ ที่คุณเสาะหาเองในไม่ช้า
Use this time to gather evidence against him.ใช้เวลานี้ล่ะ เสาะหาหลักฐานมาจัดการเขา
I'm a thrill seeker.ฉันมันตื่นเต้นที่ได้เสาะหา
I have been walking through life searching for her face everywhere I go.ฉันก็ได้ใช้ชีวิตเสาะหา ใบหน้าของเธอ ในทุกๆที่ที่ได้ไป
Please don't pay any attention to it.ความอดทนและอดกลั้น,เสาะหาเธอ
And our Doppler radar will be tracking those scattered showers as they move from eastern Pennsylvania right into the western Pennsylvania area.และเรดาห์ของเราก็จะเสาะหา สายฝน จากที่พวกมันได้เคลื่อนที่ออกจากเพนซิลเวเนียตะวันออก
At least 5 federal, state, and local agencies are seeking millions of dollars in fines and environmental cleanup costs from Brodeur Chemical, new facts have come to light that Brodeur Chemical employee Camille Declan had discovered Brodeur was illegally dผุ้สื่อข่าว: อย่างน้อย 5 หน่วยงาน รัฐ และ ตัวแทนท้องถิ่น กำลังเสาะหา เงินหลายล้านดอลล่าห์
You've grown paranoid, seeking conspiracy.คุณหวาดระแวงเต็มที่ และยังเสาะหาเรื่องวางแผนลับๆอีก
So, I found the boots in a window downtown,ฉันเลยไปเสาะหาจนพบมันโชว์ ที่ร้านในเมือง
But we have discovered he has an agreement to retrieve the Orb for an intermediary known as The Broker.สืบทราบว่ามันได้รับการว่าจ้าง ให้เสาะหาออร์บ ให้พ่อค้าคนกลาง นาม 'เดอะ โบร้คเกอร์'
Humans find violence deeply satisfying.มนุษย์ลึกๆ แล้วเสาะหา ความรุนแรง
To those who seek to undermine me, at home and abroad,สำหรับผู้ที่เสาะหาการโค่นล้มข้า ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน
Everyone's searching for something.ทุกคนต่างก็กำลังเสาะหาบางสิ่งบางอย่าง
"The only thing achieved in life without effort is failure""สิ่งเดียวที่เสาะหาได้ในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามคือความล้มเหลว"
Originality or singularity used to be valued and sought after.ความเป็นต้นตำรับหรือเป็นหนึ่งเดียว เคยเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าเสาะหา
Life, nature, it's just waiting to burst out anywhere it can, seeking the light and getting on with it.ชีวิตกับธรรมชาติรอที่จะงอกเงย ทุกที่ๆ ทำได้ เสาะหาแสงสว่าง รีบทำความเข้าใจ
I've been researching ever since I felt the presence of the Fel.ข้าเสาะหาข้อมูลตั้งแต่รู้สึกว่ามีเฟล
I traveled far and wide, looking for wisdom.ข้าเดินทางไปไกลเพื่อเสาะหา ปัญญา
Men go to war in search of something, Mr. Conrad.คนเราออกรบเพื่อเสาะหาบางอย่าง คุณคอนราด
And here's my card. If you ever need a man that isn't three inches shorter than average in every department, give me a call.เราเสาะหาคนที่ถูกโฉลกกับเรา เพื่อร่วมงานกับมิลล์แมน ยังอยู่เสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสาะหา
Back to top