ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผชิญหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผชิญหน้า*, -เผชิญหน้า-

เผชิญหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผชิญหน้า (v.) face See also: meet, encounter, confront Syn. ประจันหน้า
เผชิญหน้ากัน (v.) confront See also: face Syn. อยู่ต่อหน้ากัน
English-Thai: HOPE Dictionary
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
confront(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ากับ,พบกับ,นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose,face,meet ###A. avoid,shun
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
showdown(โช'เดาน์) n. การเปิดไฟในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์,การแบไต๋,การ เผชิญหน้าเพื่อปะลองครั้งสุดท้าย
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
confront(vt) เผชิญหน้า,พบกับ,นำมายัน
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
breast (vt.) เผชิญหน้า
confront (vt.) เผชิญหน้า Syn. face, stand up to
encounter (vt.) เผชิญหน้า See also: พบกัน, เจอกัน Syn. confront, face, meet
face (vt.) เผชิญหน้า See also: เผชิญ, พบ, เจอ Syn. confront
front (vt.) เผชิญหน้า See also: หันหน้าเข้าหา
front (vi.) เผชิญหน้า See also: หันหน้าเข้าหา
look (vi.) เผชิญหน้า See also: เผชิญหน้า Syn. face, front
vis-a- vis (adv.) เผชิญหน้ากัน See also: ประจันหน้ากัน, หันหน้าเข้าหากัน, ตรงข้ามกัน Syn. face to face
face up to (phrv.) เผชิญหน้ากับ See also: ประจันกับ, เผชิญกับ, ยอมรับทำไปอย่างไม่ย่อท้อ Syn. shape up to, square up to
greet with (phrv.) เผชิญหน้ากับ
reckon with (phrv.) เผชิญหน้ากับ See also: จัดการกับ Syn. deal with
bluff out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. brazen out
bluff out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. brave out
brave it out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out, brazen out
brave out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out
brazen it out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out, brave out
brazen out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out
confrontal (n.) การเผชิญหน้า Syn. confrontation
confrontation (n.) การเผชิญหน้า Syn. confrontal
face-off (n.) การเผชิญหน้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: การโต้เถียงหรือการต่อสู้ Syn. confrontation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
She faced up to the problemเธอเผชิญหน้ากับปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In that moment I changed from a girl, facing nothing but emptiness to someone with purpose.I saw that to be a Geisha could be a stepping stone to something else: a place in his world.ในนาทีนั้นเองฉันเปลี่ยนจากเด็กสาว เผชิญหน้า ความไม่มีแต่ความว่างเปล่า ได้นำใครบางคนสู่เป้าหมาย ฉันจะเป็นเกอิชา ที่สามารถเดินผ่านก้อนหินทีละขั้น เพื่อก้าวสู่สิ่งอื่นเพื้นที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา
Let's face it- underachiever, dead-end life, okay?เผชิญหน้ากับ... ชีวิตที่ตกต่ำสุดๆ รอวันตาย โอเคไหม
Face your fears, and the rewards can be profound.เผชิญหน้ากับความกลัวและ ผลลัพท์อาจจะหนักหนา
Let's just face facts here, okay, Tanya?เผชิญหน้ากับความจริงกันตรงนี้เลย ตกลงไหมธัญญ่า
Let's face facts.เผชิญหน้ากับความจริงซะเถอะ
Look closely.เผชิญหน้ากับความดื้อรั้นของคุณ ดูให้ดีๆ
Against your will?เผชิญหน้ากับความตั้งใจ
That means facing justice.เผชิญหน้ากับความยุติธรรม
Ipso facto "patrolo!"เผชิญหน้ากับความหน้ากลัว
This' witness passero not you '.เผชิญหน้ากับปัญหา และผ่านมันไปด้วยกัน
Face in the dust.เผชิญหน้ากับฝุ่นละออง
Face it, it's been a little bit of a goose chase here, man.เผชิญหน้ากับมัน คือความขมขื่นเหมือน ไล่ห่านในตรงนี้ เพื่อน
Face it, son, you and I are the only chance they have.เผชิญหน้ากับมัน คุณกับผม เราต่างก็เป็นโอกาสเดียวที่พวกเขามีอยู่
(HIRO SPEAKING IN JAPANESE)เผชิญหน้ากับมัน มันเป็นส่วนที่ขาดหายไป
Let's face it... this is the cutest crop of Glee boys we've ever had.เผชิญหน้ากับมันซะ... นี่คือ หนุ่มๆกลีที่น่ารักที่สุดที่พวกเราเคยมี
Face it, humphrey.เผชิญหน้ากับมันสิ อัมฟรี
So face it. You're not mad at me or Mike or Katherine.เผชิญหน้ากับมันสิ เธอไม่ได้โกรธฉัน รึไมค์ รึแคทเทอรีน
Let's face it. Your wife is kind of hot.เผชิญหน้ากับมันเถอะ เมียนายช่างร้อนแรงจริง
Confronting him will give you closure.เผชิญหน้ากับเขาซะอาจทำให้เรื่องนี้จบลงเสียที
Confronting your issues now could prevent you from ending up haunted like Pierce.เผชิญหน้าปัญหาของนายตอนนี้ซะ แล้วจะได้ไม่ต้องลงเอยแบบเพียร์ซ
Face it, Lana, you're only interested in one thing:เผชิญหน้ามันซะเถอะ ลาน่า คุณสนใจเแค่พียงอย่างเดียว
Let's face it. You're done. Hey.เผชิญหน้ามันเสียสิ นายจบแล้ว อ้าา! อ้าา! เฮ้
Face them squarely and they'll do the same.เผชิญหน้าอย่างเต็มที่และพวกเขาจะทำเช่นกัน
Facing the shadow of the death which was nearer everyday.เผชิญหน้าเงาร่างแห่งความตายซึ่งใกล้เข้ามาทุกวันๆ
And let's face it, he does have a say.เผชิญหน้าเถอะ เขาต้องพูดอะไรหน่อย
Come forward and get killed?เผชิญหน้าแล้วถูกฆ่าหรือ
Come forward and have a hasslich do to me what he did to Robert, or worse?เผชิญหน้าแล้วแฮสลิชฆ่าฉัน เค้าทำอะไรกับโรเบิร์ต,หรือแย่กว่านั้น?
I'll square it with Mom, that you're not seeing her before you leave and...ฉันจะเผชิญหน้ากับแม่ว่าคุณไม่ได้เห็นเธอก่อนที่จะออกและ ...
And there I was face to face with a 6-year-old kid!แล้วฉันก็เผชิญหน้า ...กับเด็ก 6 ขวบ
After nine years and hundreds of millions of miles, we are about to come face to face with the monolith.หลังจากเก้าปีและร้อย ล้านไมล์เรากำลังจะมา เผชิญหน้ากับหินใหญ่ก้อนเดียว
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม
Y...you look very confident but...you must deal with vampires.คุณ.. คุณดู หน่วยก้านดีก็จริงอยู่ แต่ในเมื่อต้อง เผชิญหน้ากับแวมไพร์
Well, he who finds the Grail must face the final challenge.คือว่า, คนที่พบจอกศักดิ์สิทธิ์ จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทาย ครั้งสุดท้าย.
But as you face it, do not forget them.แต่เป็นคุณเผชิญหน้ากับมันอย่าลืมพวกเขา
An unknown which they can't bear to face their greatest fear.ไม่รู้จักที่พวกเขาไม่สามารถทนที่จะเผชิญหน้ากับ ... ... ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา
Another encounter between you and Mr. Edgar would probably kill her.การเผชิญหน้าอีกครั้งระหว่าง คุณและคุณเอ็ดการ์ คงจะฆ่าหล่อนเป็นแน่แท้
They can't afford to face it.พวกเขาไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับมัน
We had to confront the chief prison officer, Barker.เราต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้า เจ้าหน้าที่เรือนจำ Barker
Your granddad was facing death.คุณปู่ของคุณได้รับการเผชิญหน้ากับความตาย
Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.นาย Dufresne, อธิบายการเผชิญหน้าที่คุณมีกับภรรยาของคุณในคืนที่เธอถูกฆ่าตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผชิญหน้า
Back to top