ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปียกโชก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปียกโชก*, -เปียกโชก-

เปียกโชก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปียกโชก (v.) soak See also: saturate, drench, wet thoroughly Syn. เปียกปอน
English-Thai: HOPE Dictionary
drench(เดรนชฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เปียกโชก,แช่,แช่น้ำ,อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ทำให้เต็มไปด้วย,กรอกยาให้สัตว์,ทำให้ดื่ม., See also: drenchingly adv.
sodden(ซอค'เดิน) adj. เปียกชุ่ม,เปียกชื้น,เปียกโชก,เหนอะหนะ,แช่,จุ่ม,โง่,เง่า,ไร้ความรู้-สึก,ทื่อ,เซ่อ,ต้มแล้ว vt.,vi. ทำให ้ (กลายเป็น) เปียกชื้น,กริยาช่อง 3 ของ seethe (ดู) ., See also: soddenness n., Syn. saturated,drenched
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
sopping(ซอพ'พิง) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mashy (adj.) เปียกโชก
saturate with (phrv.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชค Syn. drench in, soak with
soaked (adj.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชก Syn. mushy, saturated, wet Ops. dry
soggy (adj.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชก Syn. mushy, saturated, soaked, wet Ops. dry
sopping (adj.) เปียกโชก Syn. mashy
soaked to the skin (idm.) เปียกโชกไปทั้งตัว
drench (vt.) ทำให้เปียกโชก See also: ทำให้ชุ่ม Syn. dowse, soak, saturate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're soaked. Where have you been?เปียกโชกเลย คุณไปไหนมา
You're soaked. Nancy! Look who's here.เปียกโชกเลย แนนซี่ ดูสิว่าใครมา
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย
Everything was wet:ทุกสิ่งทุกอย่างเปียกโชก:
I've never been so wet in my whole life.ไม่เคยเปียกโชกอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
We gotta get this car off the road. Cops notice shit like a car drenched in blood.เราต้องได้รับรถคันนี้ออกจากถนน ตำรวจสังเกตอึเหมือนรถเปียกโชกไปด้วยเลือด
From the sun-drenched reefs of Bora Bora... to the icy shores of Tripoli.จากแนวอาทิตย์เปียกโชก ของหมู่เกาะโบรา โบร่า ถึงชายฝั่งเยือกแข็งของทริโปลิ
He stood up, turned around, his hands were all wet, looking guilty as hell.เขายืนขึ้น หันกลับมา มือเขาเปียกโชก เหมือนคนผิดชัดๆ
I recalled his stare, standing there in his suit soaking wet, seemingly indifferent to the cold.ฉันมองจ้องไปที่เขา ยืนอยู่ตรงนั้น ในชุดที่เปียกโชก เหมือนไม่รู้สึกอะไรกับอากาศที่เย็น
Those two guys were soaked head to toe.ชาย 2 คนเปียกโชก ตั้งแต่ศรีษะจนถึงเท้า
My head's buzzing and I'm soaked, but otherwise I'm fine.หัวหมุนติ้วๆ ตัวเปียกโชก แต่อย่างอื่นโอเค
Hell of a climb back up. You're soaking wet. I was in the swimming pool.แล้วก็ปีนกลับข้ึนมา /แต่คุณเปียกโชกเลย-ฉันอยู่ในสระว่ายน้ำ
And one day, I took you outside during a storm, and I let us both get drenched.แล้ววันนึง แม่ก็พาลูกไปข้างนอกตอนที่มีพายุฝน แล้วก็ปล่อยให้เราทั้งคู่เปียกโชก
Jesus, dude. You are soaking wet. John, get up.พระเจ้า นายเปียกโชกเลยแหะ จอห์น จอห์น,ฉันมารับนาย มาเถอะ เราต้องไปแล้ว
A few months ago, she was hiking by the river, and I wandered into her path, drenched and confused, and...unclothed.หลายเดือนที่แล้ว เธอกำลังไต่เขาแถวๆ แม่น้ำ และผมเดินไปเจอเธอเข้า ตัวเปียกโชกและสับสน และ...
And did I mention that I was soaking wet?แล้วฉันบอกไปรึยังว่าฉันเปียกโชกไปหมด
Oh, damn it. He's soaking wet.โอ,บ้าเอ้ย เขาเปียกโชกเลย
I like to soak in our tub after work.ฉันชอบให้ตัวเปียกโชก ในอ่างอาบน้ำของเราหลังเลิกงาน
The cold and wet seeping through our clothes and our shoes.ทั้งหนาวและตัวเปียกโชกน้ำไหลซึมเข้า ไปในเสื้อโค๊ทและรองเท้าของเรา
And then it was time for school, and I was too cold or wet to figure out equations and things.และมันก็เป็นเวลาที่ต้องไปโรงเรียน และผมทั้งหนาวมากๆและตัวก็ยังเปียกโชก หาคำตอบสมการและความคิด
You know, I am suddenly soaked in gasoline.รู้ไหม ทันใดนั้นตัวผมก็เปียกโชกไปด้วยน้ำมันเลย
It's not until after I get out of the shower that I realize my gas-covered clothes have been soaking in the living room rug this entire time.ไม่ได้อาบน้ำจนกระทั่งผมออกมาจากฝักบัว ซึ่งผมเพิ่งนึกได้ว่าเสื้อผ้าผมเต็มไปด้วยน้ำมัน ผมยืนเปียกโชกอยู่บนพรมห้องนั่งเล่น
My coffee soaked my blouse.กาแฟทำเสื้อฉันเปียกโชก
A bit waterlogged and smells of catfish, but he'll live.ถึงทั้งตัวจะเปียกโชกแถมยังมีกลิ่นปลา แต่เขายังมีชีวิตอยู่
He's soaking wet and there's shampoo in his hair. He got into the shower, then someone stabbed him.ตัวเขาเปียกโชก มีแชมพูอยู่ที่ผม มีคนมาฆ่าเขาขณะอาบน้ำ
Hi. Why are you wet?หวัดดี ทำไมนายถึงเปียกโชกอย่างงั้นล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปียกโชก
Back to top