ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดินโซเซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดินโซเซ*, -เดินโซเซ-

เดินโซเซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินโซเซ (v.) stagger See also: totter Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋ Ops. เดินตรงรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
bumble(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่างมาก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงคล้ายผึ้ง n. การกระทำที่ผิด
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
teeter(ที'เทอะ) vi. เดินโซเซ vt. เล่นไม้กระดานหก,กระดกขึ้นลง,เคลื่อนที่อย่างไม่มั่นคง. n. กระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบกระดานหก., Syn. waver
toddle(ทอด'เดิล) vi. เดินโซเซ,เดินเตาะแตะ n. การเดินโซเซ,การเดินเตาะแตะ, Syn. totter
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake
English-Thai: Nontri Dictionary
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล
toddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bumble (vi.) เดินโซเซ See also: พูดตะกุกตะกัก Syn. blunder
dodder along (phrv.) เดินโซเซ See also: เดินง่อกแง่ก, เดินโงนเงน
lurch (vi.) เดินโซเซ See also: เซไปเซมา, เซถลา Syn. reel, totter, lunge
roll (vi.) เดินโซเซ See also: โคลงเคลง, โอนเอน Syn. sway, unsteady
stagger about (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger around
stagger around (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger about
stumble (vi.) เดินโซเซ Syn. reel, stagger, totter
swag (vi.) เดินโซเซ See also: เดินเซไปมา Syn. lurch, sway
teeter (vi.) เดินโซเซ See also: เดินด้วยจังหวะก้าวที่ไม่มั่นคง Syn. totter Ops. fall
totter (vi.) เดินโซเซ See also: เดินอย่างไม่มั่นคง Syn. shake, quake, tremble
a tremble (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky
doddering (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky, a tremble
fall about (phrv.) เดินโซเซ (เพราะเมาหรือเจ็บป่วย)
stack up (phrv.) เดินโซเซรอบ See also: ส่ายไปมา
swag (n.) การเดินโซเซ See also: การเดินเซไปมา Syn. lurch, sway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, I was just afraid that you might be... one of those self-obsessed literary types.จากนั้นก็หันมา เห็นต้นหนเดินโซเซเข้ามา
How do you know he didn't stagger off somewhere and... you know, drop dead in the pool?คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เดินโซเซออกไปเรื่อยแล้วก็.. แบบว่าตกไปในสระน่ะ?
You stagger to your car and then you start it all over again the next day.คุณเดินโซเซกลับไปที่รถ และทำมันอีกครั้ง ในวันต่อไป
Death just staggered out into the street, and he raised his hands, and he made her run into that light pole.ยมฑูตเดินโซเซออกไปบนถนน แล้วเขาก็ยกมือขึ้น แล้วเขาทำให้เธอขับรถวิ่งไปชนเสาไฟ
He was reeling from the wine.เขาเดินโซเซเพราะว่าไวน์
Victim stumbled to the car and fell here.เหยื่อเดินโซเซมาที่รถ... และล้มลงตรงนี้
Then you cursed at me for not making you pancakes before you stumbled back to your house.แล้วคุณก็สาปแช่งผม ว่าไม่ยอมทำแพนเค้กให้คุณกิน ก่อนจะเดินโซเซกลับบ้าน
Or wobbling, in my case.หรือ การเดินโซเซในกรณีของฉัน
It staggers to think this house so recently a tomb.มันเดินโซเซที่จะคิดว่า บ้านหลังนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อให้หลุมฝังศพ
"her hands tied behind her back, staggered in front of him."มือเธอถูกมัดไพล่หลัง และเดินโซเซอยู่ข้างหน้าเขา"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดินโซเซ
Back to top