ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชิดชู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชิดชู*, -เชิดชู-

เชิดชู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชิดชู (v.) praise See also: glorify, exalt, eulogize, compliment Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก
เชิดชูยกย่อง (v.) admire See also: esteem, respect, worship Syn. ยกย่อง, เชิดชู Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน
English-Thai: Nontri Dictionary
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glorification (n.) การเชิดชู See also: การสรรเสริญ, การยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do yourself a favor. Do us all a favor.เชิดชูตัวเอง เชิดชูพวกเรา
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย...
What do you want from me... some sort of merit badge?อยากได้อะไรจากผมเหรอ เหรียญเชิดชูความดี?
Speak the truth always, even if it leads to your death.จงกล้าหาญและเชิดชูพระเจ้า ดั่งที่พระเจ้ารักท่าน. พูดแต่ความจริงถึงแม้จะต้องตาย.
For some Christians, his divinity was enhanced.ชาวคริสต์บางคนก็คิดว่าแค่เชิดชูความเป็นเทพให้เด่นชัด
In paganism, women were worshiped as a route to heaven..ลัทธฺเพเกิน เชิดชูผู้หญิงที่เป็นเส้นทางไปศุ่สวรรค์
Thank you, Mr. President.หวังว่าสิ่งที่คุณกับผมทำในวันนี้จะเป็นการเชิดชู ที่เหมาะสมต่อสิ่งที่เดวิด พาล์มเมอร์ทำไว้
I hope that what you and I accomplish here today will serve as a fitting tribute to David Palmer's legacy.หวังว่าสิ่งที่คุณกับผมทำในวันนี้จะเป็นการเชิดชู ที่เหมาะสมต่อสิ่งที่เดวิด พาล์มเมอร์ทำไว้
As far as i'm concerned, Whoever's doing this shit deserves a goddamn medal. Man:ในความเห็นผมนะ ใครที่ทำเรื่องพวกนี้ สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติด้วยซ้ำ
I've decided to reinstitute a time-honored Buy More tradition.ฉันตัดสินใจจะฟื้นฟูธรรมเนียม การเชิดชูบุคคลของบายมอร์ขึ้นมาใหม่
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า
A little-known fact is that our writers pay homageเป็นที่รู้กันว่าคนเขียนบทของเรานั้นเชิดชู
Child's duty to honor them.และหน้าที่ของลูกที่จะเชิดชูมัน
Recipient of sixteen Purple Hearts... three Congressional Medals of Honor... seven Presidential Medals of Bravery... and starting tight end for the University of Texas, El Paso.ได้รับ 16 หัวใจม่วง ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากสภา 3เหรียญ ได้รับเหรียญกล้าหาญ จากประธานาธิบดี 7 เหรียญ
As you can see, he has received a couple of the highest honour medals for his service.อย่างที่เห็น เขาได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติถึงสองครั้งในหน้าที่
You are about to be awarded the medal of honor.เพราะคุณกำลังจะได้รับเหรียญตรา.. เชิดชูเกียรติ..
"Peter Griffin, you and your family are cordially invited to a gala dinner in your honor at Rocky Point Manor.""ปีเตอร์ กริฟฟิน คุณและครอบครัว ได้รับเชิญให้ มางานกาล่าดินเนอร์เชิดชูเกียรติให้คุณ ที่คฤหาสน์ร็อคกี้พอยท์"
What? What are they honoring you for?อะไรกัน พวกเขาเชิดชูคุณเรื่องอะไร
What the hell are you guys doing here?เราได้รับเชิญให้มา งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติฉัน
I assumed it was for all those arrests I made last month.แปลกว่ะ บัตรเชิญของฉันบอกว่า จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติฉัน
I got a card that says they're throwing a dinner in my "honer."เพื่อเชิดชู "เกียด" ฉัน เดี๋ยวนะ เกิดอะไรขึ้นที่นี่
Everyone got invitations from an anonymous source for a dinner in their honor, when that's clearly not the case.ให้มางานเลี้ยงเชิดชูเกียรติ ของตัวเอง ซึ่งเห็นชัดอยู่ ว่าไม่ใช่ แบบนั้นเลย ไหนๆ เราก็มานี่แล้ว ใครเป็นเจ้าภาพเราล่ะ
Hey, what's going on here, Woods?บัตรเชิญบอกว่าดินเนอร์จัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรต์ฉัน
Where's the food?ที่จริงแล้ว งานนี้จัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติพวกคุณทุกคน
Or I could be the rogue anthropologist, battling pythons down in the Congo! Down, Chongo, down!ได้รับการเชิดชูในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่
Even if he can't get a medal, the earned money should be paid.ถึงแม้จะไม่ได้รับเหรียญเชิดชู แต่อย่างน้อยก็ควรได้เงินเกษียณอายุกลับคืนมา
Who honors those we love with the very life we live?ใครเชิดชูคนที่เรารักด้วยการปล่อยให้เรามีชีวิต
Thanks for the heads-up, frunkle.ขอบคุณสำหรับ การเชิดชู ฟรังโก
You know, I had my dad on a pedestal.รู้มั้ย ผมน่ะเชิดชูพ่อมาก
Look, I know you feel awful about what happened, but today is about honoring Mike.นี่ ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกแย่นะ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่วันนี้เป็นวันที่จะยกย่อง เชิดชูไมค์นะ
To honor our dead.ไปเชิดชูการตายของเรา
Boy scout. Trying to get a merit badge.ลูกเสือ พยายามที่จะได้เข็มเชิดชูเกียรติ
Well... good luck with your merit badge.เอาละ ขอให้โชคดีกับเข็มเชิดชูเกียรตินะ
A mission that will bring feasts to the kingdom and glory to the Jones brothers.ภารกิจที่จะนำการเฉลิมฉลองสู่ดินแดน และเชิดชูพี่น้องโจนส์
And Cher Ami, he received an Honorary Service Cross and after he died, a small statue was mounted in its honor on a little cemetery here.และแชร์ อมี ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติหลังจากมันตาย มีการสร้างรูปปั้นเล็กๆ เพื่อเป็นเกียรติให้มัน บนสุสานเล็กๆ ที่นี่
Obscene glorification of a brutal dictator.การเชิดชูอันน่ารังเกียจ ต่อผู้นำเผด็จการอันโหดร้ายเนี่ยนะ
He's going to be endorsed.เขากำลังจะได้รับการเชิดชู
It's what you're being raised for.มันเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้รับการเชิดชู
I was created to serve the Umbrella Corporation, but I was also programmed to value human life.ฉันถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ อัมเบรลล่า คอร์ปอเรชั่น แต่ก็ถูกโปรแกรมให้เชิดชูคุณค่าชีวิตมนุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชิดชู
Back to top