ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าต่าง*, -หน้าต่าง-

หน้าต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าต่าง (n.) window Syn. บัญชร
English-Thai: HOPE Dictionary
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
compass windown. หน้าต่างรูปครึ่งวงกลม,หน้าต่างวงกลม
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
defenestrationn. การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
dormer(ดอร์'เมอะ) n. หน้าต่างที่ยื่นออกจากหลังคาบ้าน,หน้าต่างหลังคา
fenestra(ฟีเนส' ทระ) n. รู,หน้าต่าง. -fenestral adj. -pl. fenestrae
fenestrateadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
fenestratedadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
fenestration(ฟีเนสเทร' เชิน) n. การประกอบหน้าต่าง,รู,ช่อง,
gothic(กอธ'ธิค) adj. เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบกอธ (มีลักษณะยอดประตูหน้าต่างโค้งแหลม)
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
hardtopn. แบบหลังคาแข็งที่ไม่มีเสายึดค้ำระหว่างหน้าต่างรถ
lantern(แลน'เทิร์น) n. โคมไฟ,โคม,โป๊ะ,ห้อง โคมไฟบนยอดประภาคาร,หน้าต่างคาดไฟคล้าย
latch(แลทชฺ) {latched,latching,latches} n. กลอน,สายยู,สลัก,สลักประตู,กลอนหน้าต่าง,สลักกุญแจ. vt. ลงกลอน,ใส่สลัก,ลั่นกุญแจ. -Phr. (latch onto ได้รับ เข้าใจ ยึดไว้)
latchkey(แลช'คี) n. กุญแจปิดเปิด,สลักประตูหรือหน้าต่าง,ลูกกุญแจสายยู
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
sash(แซช) n. ผ้ายาวสะพาย,สายสะพาย,สายคาดเอว,แพรสะพาย,กรอบกระจกหน้าต่างหรือ vt. ใส่กรอบกระจกหน้าต่างหรือประตู,ใส่วงกบหน้าต่างหรือประตู
scuttle(สคัท'เทิล) vi. วิ่งอย่างรีบเร่ง,วิ่งอ้าว,รีบเร่ง,ถังกว้างและตื้น,จมเรือโดยการเจาะรูทท้องเรือ,ทอดทิ้ง,ทำลาย. n. ช่องบนดาดฟ้าหรือใต้ท้องเรือ,ช่องบนหลังคา,หน้าต่างข้างเรือ,ฝาปิดทางเข้าห้องในเรือ
show windown. หน้าต่างตู้แสดงสินค้าของร้านค้า
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
sill(ซิล) n. ฐาน,ฐานกำแพง,ฐานหิน,รากฐาน,ธรณีประตูหน้าต่าง,ฐานชั้นหินใต้ท้องทะเล,คาน
stile(สไทลฺ) n. ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง,ประตูรั้วหมุน,วงกบหน้าต่างหรือประตู,โครงกรอบ, Syn. step,series of steps
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
transom(แทรน'ซอม) n. แผ่นไม้ขวาง,คานขวาง,กรอบวงกบด้านบน,กระดานขวางท้ายเรือ,กระทงท้ายเรือ,บัวหน้าต่างหรือประตู, See also: transomed adj.
wicket(วิค'คิท) n. ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็ก ๆ ,ประตูน้ำ,ประตูเล็กบนบานประตูใหญ่,ประตูสามเสาของกีฬาคริกเก็ต,บริเวณ ระหว่างประตูดังกล่าวของกีฬาคริกเก็ต,
window(วิน'โด) n. หน้าต่าง,ตู้โชว์ vt. จัดให้มีหน้าต่าง, Syn. opening,gap,aperture
window screenn. ม่านบังหน้าต่าง
window seatที่นั่งติดหน้าต่าง (เช่นในรถ,รถไฟ,เครื่องบิน) ,ที่นังติดหน้าต่าง,ที่นั่งติดธรณีหน้าต่าง
windowpane(วิน'โดเพน) n. กระจกหน้าต่าง
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
pane(n) บานกระจกหน้าต่าง,ตาหมากรุก
porthole(n) หน้าต่างใต้ท้องเรือ
scuttle(n) ช่องบนหลังคา,ตะกร้าใส่ถ่านหิน,หน้าต่างข้างเรือ
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
wicket(n) ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็กๆ
window(n) หน้าต่าง,ช่อง,ตู้กระจกหน้าร้าน,กระจกหน้าต่าง
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dormer windowหน้าต่างหลังคา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fenestraหน้าต่าง, รู, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oriel window; orielหน้าต่างมุข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
windowหน้าต่าง, วินโดว์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bow windowมุขหน้าต่างโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fenestrated-มีหน้าต่าง, -มีรู, -มีช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windowsหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Window shadesการบังแสงหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fenestra (n.) หน้าต่าง See also: ช่องที่เปิดออกด้านนอกของผนัง
window (n.) หน้าต่าง Syn. oriel, casement, dormer
winnock (n.) หน้าต่าง (เป็นคำที่ใช้กันในสก็อตแลนด์) Syn. window
window (n.) หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า
bay window (n.) หน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่ยื่นออกมาจากผนัง (มี 3 ด้าน)
oriel (n.) หน้าต่างขนาดใหญ่ที่ยื่นออกจากผนัง Syn. bay window, casement
fanlight (n.) หน้าต่างครึ่งวงกลมที่ติดเหนือประตูหรือหน้าต่าง Syn. transom, skylight
dormer (n.) หน้าต่างที่ยื่นออกมาจากหลังคา
skylight (n.) หน้าต่างบนหลังคา Syn. fanlight, light
casement (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. casement window, movable pane
casement window (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. movable pane
movable pane (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. casement window
walls have eares (idm.) หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง See also: ความลับไม่มีในโลก, พูดจาต้องระมัดระวัง
lattice (n.) หน้าต่างหรือประตูที่ขัดเป็นตาราง See also: สิ่งก่อสร้างที่ขัดเป็นตาราง
bottom of the frame (n.) ธรณีประตูหรือหน้าต่าง
fenestration (n.) การประกอบหน้าต่างของตึก See also: การทำให้มีรูหรือช่อง
flat section (n.) บานกระจกหน้าต่าง Syn. sheet
flat solid (n.) แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง) Syn. sheet
jalousie (n.) บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู Syn. venetian blind
jamb (n.) เสาข้างประตูหรือหน้าต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looking for busted doorjambs, broken glass, muddy boot prints...มองหาขอบประตู หน้าต่าง รอยกระจกแตก โคลนที่ติดมาจากรองเท้า...
Okay. Door's good, window's bad. So, if you want to go outside, what do we do?โอเค ประตู ใช่ หน้าต่าง ไม่ใช่ ถ้าอยากออกไปข้างนอก เราทำยังไง
Look, we're gonna put Devil's Traps everywhere -- the windows, the door.ฟังนะ เราต้องวางกับดักปีศาจในทุกๆ ที่ หน้าต่าง ประตู
Fucking 42 windows and 12 doors.หน้าต่าง 42 บานกับประตูอีก 12 บาน
Windows, doors, everything. Spooner, help me out. Come on.หน้าต่าง ประตู ทุกๆช่องทาง สปูนเนอร์ ช่วยฉันที เร็วเข้า
Window... is there window?หน้าต่าง มีหน้าต่างไหม ?
A window? Before making the first cut,หน้าต่าง? ก่อนที่จะเริ่มเจียระไน
A 180-degree window facing the golf course plus club membership costs less than a millionหน้าต่าง180 องศา หันเข้าสนามกอล์ฟ รวมทั้งราคาสมาชิกไม่ถึงล้าน
The circular window above my bed?หน้าต่างกลมๆ ที่อยูเหนือเตียงของฉันไง
Armor tech windows, 6-pin locks on the entrance door.หน้าต่างกันกระสุน รหัสหกหลัก ที่ประตูเข้า
The windows don't even open. No cell service, no Wi-Fi.หน้าต่างก็ไม่เปิด มือถือใช้ไม่ได้ ไม่มีไว-ไฟด้วย
Was your window open?หน้าต่างของคุณได้ถูกเปิดรึปล่าว ?
That my window to the other side is... closing.หน้าต่างของผม... เพื่อไปยังอีกฝากหนึ่ง กำลังจะปิด
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.หน้าต่างของเขาเป็นของเธอตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเอลแทร็ค เธอสาบานว่าเธอเห็นเขาทำมัน
Our window is limited.หน้าต่างของเรามี จำกัด
Our window's been washed.หน้าต่างของเราได้รับการล้าง
The interface is frozen.หน้าต่างควบคุมก็ไม่ขยับเลย
I'm Martin Lavender's boss.หน้าต่างคาเชต์ หัวหน้าทีมขายพาณิชย์ ผมเป็นหัวหน้าของมาร์ติน ลาเวนเดอร์
With your shutters open and a storm brewing, your windows'll shatter.หน้าต่างชั้นนอกคุณเปิดอยู่ แล้วพายุก็แรง กระจกหน้าต่างจะแตกเอา
The windows on that upper floor are big enough for me to cover you from that tower.หน้าต่างชั้นบนที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับผมที่จะครอบคลุมคุณจากหอคอยที่
Driver's side window is rolled down.หน้าต่างด้านคนขับถูกดึงต่ำลงมา
Back window's unlocked.หน้าต่างด้านหลังไม่ได้ล็อก
The windows are sealed and hardened. Unbreakable.หน้าต่างถูกซีลไว้อย่างแน่นหนา, ทำลายไม่ได้
Windows are painted over, no sign of life.หน้าต่างถูกทาปิดทึบ ไม่มีคน
The windows are boarded up. It's got one door.หน้าต่างถูกปิดตาย มีแค่ประูตูเดียว
Window's open.หน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้
All the windows are barred.หน้าต่างทั้งหมด ติดลูกกรงทั้งหมด
An open window or a key hidden in a fake rock,หน้าต่างที่เปิดอยู่ หรือกุญแจที่ซ่อนอยู่ใต้ก้อนหิน
The window's not locked.หน้าต่างที่ไม่ได้ล็อค
All the windows were hermetically sealed.หน้าต่างทุกบาน ปิดผนึกแน่น
All the windows are sealed tight.หน้าต่างทุกบานตอกปิดตาย
All the windows we busted, all the bikes we stole, tires we slashed?หน้าต่างทุกบานที่เราทุบ จักรยานทุกคันที่เราขโมย ยางทุกเส้นที่เราเจาะ?
All of the windows are triple pane energy efficient.หน้าต่างทุกบานเป็นระบบช่วยรักษาพลังงาน
Tom said somebody else was in...หน้าต่างนั้น ไปเร็วๆ
Those windows, what's on the other side?หน้าต่างนั่น, อีกฝั่งนึงเป็นอะไร?
You can get that window open by doing the simulation.หน้าต่างนั่นจะเปิดก็ต่อเมื่อ นายทำภารกิจจำลองสำเร็จ
This window was opened recently.หน้าต่างนี้เพิ่งถูกเปิด
Next window perhaps?หน้าต่างบานต่อไปดีไหม
We're getting those double-paned windows. Okay. Ouch!หน้าต่างบ้านทำด้วยกระจกสองชั้นเลยล่ะ น่าสงสารลี คงจะอายแย่
"ALL APPEALS ARE LOST. THE GUARDS CELEBRATED MY DEFEAT BY CLEARING OUT..."หน้าต่างบานนั้น คุณไปที่บานนั้น แล้วคุณจะปลอดภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าต่าง
Back to top