ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนปลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนปลาย*, -ส่วนปลาย-

ส่วนปลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนปลาย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ข้างท้าย
ส่วนปลาย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ข้างท้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
pylorusส่วนปลายล่างของกระเพาะอาหารต่อกับส่วนต้นของลำไส้เล็ก
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
capitate(แคพ'พิเทท) adj. มีหัวกลม,มีส่วนปลายใหญ่คล้ายหัว,
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
sans serifแซนเซอริฟ เป็นแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่ไม่มีส่วนงอนโค้งของส่วนปลายสุดของตัวอักขระ ส่วนงอนโค้งนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า serif ฉะนั้น sans serif ก็หมายความว่าปราศจากส่วนนี้ (sans เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปราศจาก) แบบอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ชื่อเรื่อง พาดหัวตัวโต ๆ ว่ากันว่าให้อ่านง่าย ในระบบวินโดว์ของพีซี กรอบสนทนาทั้งหมดใช้แบบอักษรนี้ ฉะนั้น ต้องระวังอย่าลบแบบอักษรนี้ออกจากหน่วยความจำโดยเด็ดขาด ดู serif เปรียบเทียบ
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
English-Thai: Nontri Dictionary
shank(n) ก้าน,หน้าแข้ง,ส่วนปลาย,ช่วงเวลาสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pavilionส่วนปลายบาน, ส่วนผาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causalgia; thermalgiaอาการปวดแสบปวดร้อน (เหตุประสาทส่วนปลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distal-ปลาย, -ส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric antrum; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheryขอบ, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ส่วนปลาย, ส่วนนอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylorusไพลอรัส, กระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ antrum, gastric; antrum, pyloric] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ensifore Processส่วนปลายสุดคือลิ้นปี่ [การแพทย์]
Bipolarติดสีเฉพาะส่วนปลาย,สองขั้ว [การแพทย์]
Distalเจริญงอกยาวออกทางปลาย,ส่วนปลาย,ปลาย,ขอบ,ซึ่งห่างไกลจากลำตัว [การแพทย์]
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]
Ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [TU Subject Heading]
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
rectumไส้ตรง, ลำไส้ใหญ่ปลาย, ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกากอาหารพร้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ  ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soft palateเพดานอ่อน, อวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poll (n.) ส่วนปลายกว้างที่ใช้ตีของค้อน
beam-ends (n.) ส่วนปลายของคานขวางเรือ
business end of (idm.) ส่วนปลายของบางสิ่ง
toe (n.) ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า
end (n.) ส่วนปลายของวัตถุ Syn. butt, tail, tip
mucro (n.) ส่วนปลายของใบ
fluke (n.) ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ
nose-cone (n.) ส่วนปลายแหลมด้านหน้าของจรวดหรือเครื่องบิน
aculeate (adj.) เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ Syn. pointy Ops. blunt, dull
ileum (n.) ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
mucronate (adj.) เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ Syn. aculeate, pointy Ops. blunt, dull
pointy (adj.) เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ Syn. aculeate Ops. blunt, dull
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's say the A end is 12:00,and the B end is 12:01.ให้ปลาย A คือเวลา 12: 00 ส่วนปลาย B คือ 12: 01
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน
The tip broke off in the body.ส่วนปลายของดาบหักคาอยู่ในตัวเขา
The ends of the arrows are connected to a plastic headband.ส่วนปลายของลูกศร ติดกับที่คาดผมพลาสติก
All the distal phalanges are missing from the interphalangeal joints.ส่วนปลายนิ้วทั้งหมด หายไปจากข้อต่อกระดูกนิ้วมือ
"I love his butt."*ฉันรักส่วนปลายของเขา*
Why would anyone cut off the tips of latex gloves ?ทำไมเหมือนมีใครตัด ส่วนปลายถุงมือออก?
Hey,did you read the part when she did the pyloric stenosis on the 3-week-old baby?เธออ่านตอนที่เธอผ่าตัด กระเพาะส่วนปลายตีบในทารกอายุ3สัปดาห์หรือเปล่า?
The story that Ric showed me at the beginning was just the tip of the iceberg.เรื่องราวที่ริค ได้ให้ผมดูในตอนแรก เป็นแค่ส่วนปลายยอด ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น
Well, the future consists of the culmination of a near infinite number of variables.อืม อนาคตประกอบด้วย ส่วนปลายยอด ของตัวเลขไม่รู้จบ ของตัวแปรต่างๆ
Hospital said the boy suffered a distal radius fracture two weeks ago.โรงพยาบาลรายงานว่า เด็กเจ็บ จากกระดูกส่วนปลายที่แตก เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ตรงกับที่แมทธิวไม่ไปรายงานตัว
That very well may be, but what it tells me is you're going out to look for fingertips, in case the Woodchucks missed them.นั่นก็ฟังดูดีนะ แต่สิ่งที่มันบอกฉัน ก็คือเธอกำลังจะออกไปหาส่วนปลายนิ้วนั่น เผื่อพวกวู้ดชัคไม่ทันเห็นมัน
Just punch the tip and twist it.แค่กดตรงส่วนปลาย แล้วก็บิดมัน
The brachial plexus is a network of nerves.เส้นประสาทส่วนปลาย เป็นเครือข่ายของระบบประสาท
Uh, it's just a straight piece of brass, pointed slightly on each end.มันเทำด้วยทองเหลือง ส่วนปลายจะมีความคมเล็กน้อย
It's like the top of a pencil.มันเหมือนส่วนปลายสุดของดินสอเลย
You see that little beebee on the end?คุณเห็นศูนย์เล็งเล็กๆ ที่ส่วนปลายไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนปลาย
Back to top