ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดแรง*, -สุดแรง-

สุดแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดแรง (adv.) extremely See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดเหวี่ยง
สุดแรง (adv.) with all one´s might See also: to the utmost degree, extremely Syn. เต็มกำลัง, สุดแรงเกิด, เต็มแรง
สุดแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรงเกิด
สุดแรงเกิด (adv.) with all one´s might See also: with all one´s energy, with all one´s power, with all one´s strength Syn. สุดกำลัง, เต็มแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Knock it out there, Bobby.สุดแรงเกิดเลย บ๊อบบี้
Just bash the livin' shit out of it.ตีให้สุดแรงเกิดก็แล้วกัน
Strike that ball, Junuh. Don't hold nothin' back. Give it everything.ตีสุดแรงเกิด ไม่ต้องออมมือ
Oh, dude. I'm gonna marital street the fuck out of this,โอ้ เพื่อน ฉันจะเล่นให้สุดแรงเกิด
Budderball, you're strongest, so I need you to give it all you got, big fella.บัดเดอร์บอล นายแข็งแรงที่สุด ลากให้สุดแรงเลยนะ เพื่อน
Screaming "intercourse!" at the top of her lungs.ร้องว่า "ร่วมประเวณี" สุดแรงลมปอด
I need you to pull it really hard.ดึงแรงๆ. ให้สุดแรงเกิด
I will bite down hard.ฉันจะกัดมันให้สุดแรงเลย
The sacrifice bunt is a success!การหวดสุดแรงเกิดได้ผลครับ เซฟ!
He's kicking that ball with all his might... he's flying out there.เตะบอลซะสุดแรงเกิด เริงร่าไปนู่นแล้ว
Remember, when your wings are weak your spirits done and you've flown as far as you can you're halfway there!จำไว้นะ เมื่อปีกเจ้าสิ้นแรง ...หมดสิ้นกำลังใจ ..และบินไปไกลจนสุดแรงล้า..
I think you're gonna hit me with it really hard.ฉันคิดว่านายจะหวดมันใส่ฉันสุดแรงเกิด
I want you to hit me as hard as you can.ฉันอยากให้นายต่อยฉันให้สุดแรงเกิดเลย
# All my people in the crowd, let me see you dance ## เหล่าขาแดนซ์ของฉันทั้งหลาย # # เต้นสุดแรงเกิด #
# All my people in the crowd, say let me see you dance ## เหล่าขาแดนซ์ของฉันทั้งหลาย # # เต้นสุดแรงเกิด #
Hit down here, come this way, and jab real hard and start firing like this.ฟาดตรงนี้ อ้อมมาทางนี้ แล้วแทงให้สุดแรง แล้วเริ่มยิงแบบนี้
So this is your humble Gossip Girl issuing an A.P.P.B.นี่เป็นประเด็นสุดแรงของ สาวช่างเม้าท์ผู้แสนเจียมตัวคนนี้
They're constantly pushing the envelope, living and performing on the edge.พวกเขาทำสุดแรงเกิดเสมอ , ใช้ชีวิตและฝึกซ้อม ในยุคนี้.
You pedal like hell!พวกนายปั่นให้สุดแรงเลย!
Aim for the far side. Hit it hard as you can.เล็งไปที่ขอบด้านนอก แล้วโยนให้สุดแรงเกิด
Come on, Hewitt, give me your best shot!ไม่เอาน่าฮีวิตต์ ปล่อยสุดแรงเลย !
And we hope one 0' them big ass sons-o-bitches bites down on us as hard as he can, so we can rip his ass out of that hole.และหวังให้ไอ้ปลานั่นกัดเราสุดแรงเกิด เราจะได้ดึงมันขึ้นมาจากหลุม
"and bend up every spirit to his full height. "Oh, oh!"แล้วฮึดบุกทะลวงไปสุดแรงกล้าบุก
Had them leather straps off that mule, commenced to whupping me like there was no tomorrow.ถอดเชีอกหนังออกจากตัวลา เฆี่ยนฉันสุดแรงเกิด
♪ They say "You gotta want it more" ♪บอกว่า นายต้องเดินหน้าสุดแรง
I over-kicked. I hyper-extended it.ผมเตะแรงไปหน่อย สุดแรงเกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดแรง
Back to top