ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมุน*, -สมุน-

สมุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมุน (n.) lackey See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง Ops. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
สมุน (n.) Java weed
สมุน (n.) leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing
สมุนไพร (n.) herb
สมุนไพร (n.) herb
English-Thai: HOPE Dictionary
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
English-Thai: Nontri Dictionary
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herb industryอุตสาหกรรมพืชสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mafioso (n.) สมุนมาเฟีย See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafioso (n.) สมุนมาเฟีย See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
herb (n.) สมุนไพร See also: ว่าน
simple (n.) สมุนไพร
spearmint (n.) สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม
bounquet garni (n.) สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
marshmallow (n.) สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
cacciatore (adj.) ที่ปรุงด้วยเห็ด มะเขือเทศและสมุนไพร
camomile (n.) พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง Syn. chamomile
chamomile (n.) พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง Syn. camomile
fines herbes (n.) ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร
herb doctor (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
herbal (adj.) เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal (n.) หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbalist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร Syn. herb doctor
herbarium (n.) การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium (n.) ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร
jackal (n.) ลูกสมุน See also: สมุนรับใช้, ลิ่วล้อ Syn. underling, minion, lackey, subordinate
medicinal plant (n.) พืชสมุนไพร
wort (n.) พืชสมุนไพร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His gang can't do anything in front of the whole 6th Cavalry.สมุนของมันจะขัดขวางทุกทาง ที่หน้าป้อม ทหารม้าที่ 6 นั่น
His gang will do it for him.สมุนของมันจะเล่นงานพ่อ
Bodaway Macawi's lieutenants.สมุนของโบดาเวย์ มาร์คาวี
The journal is not here, sir.สมุนมือขวาท่าน เสร็จมันแล้ว
The Nine have left Minas Morgul. The Nine?สมุนเอกทั้ง 9 ได้ออกมาจาก มินาส มอกุล แล้ว
An associate who was later revealed to be a police informant.สมุนในแก๊งเขา ซึ่งภายหลัง ถูกเปิดเพยว่าเป็นสายของตำรวจ
Herbal, oolong... chamomile...สมุนไพร อู่หลง คาโมไมล์
Herbs help, too.สมุนไพรก็สามารถช่วยได้นะ
That way, it absorbs all the herbs and all the spices.สมุนไพรกับเครื่องเทศ จะเข้าเนื้อ
Bonnie's herbs are working and we have originals to kill.สมุนไพรของบอนนี่ มันกำลังได้ผล และพวกเราก็มีพวกดั้งเดิมที่ต้องฆ่า
The Professor's stash of herbs.สมุนไพรของอาจารย์ที่ซ่อนไว้
Herbal medicine can only partly help. The key is his own body structure.สมุนไพรคงช่วยเขาได้แค่บางส่วน สิ่งสำคัญอยู่ที่โครงสร้างทางร่างกายของเขา
The same tarragon that he used to cook the squab.สมุนไพรชนิดเดียวกันกับที่เขา ใช้ปรุงรสลูกนกอบ
Those herbs I used muted your magic.สมุนไพรที่ฉันใช้ มันทำให้เธอใช้เวทมนต์ไม่ไ่ด้
Ipecac syrup and a small amount of peyote.สมุนไพรที่ทำให้อาเจียนกับหลอนประสาท
Are those herbs that Bonnie made for him working?สมุนไพรที่บอนนนี่ทำให้เขานี่ จะเวิร์คไหม?
This herbal fucking extract will help you Beechwood fief play in tune, huh?สมุนไพรนี้จะช่วยให้บีซวู้ดมึงเล่นได้แบบอ้วกอ้าก
The herbs should help him.สมุนไพรอาจจะช่วยเขาได้
His recovery may be aided by certain herbsสมุนไพรอาจช่วยให้เขาฟื้นตัว
Excellent for the immune system.สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันโรค
These herbs are the binding element of the spell.สมุนไพรเหล่านี้จะช่วยคลายมนต์สะกด
An ancient remedy for poisonous bites.สมุนไพรโบราณใช้รักษาพิษร้าย
Attack, my vermin, attack!โจมตีมัน สมุนข้า โจมตี!
"Mix blood of owl with the herb that's red."ผสมเลือดนกฮูก กับสมุนไพรสีแดง.
We're his little henchmen and we take ourjob with prideพวกเราเป็นสมุนตัวน้อยของเขา ทำงานด้วยความภาคภูมิ
Except Granma did tell me the names of her medicinals.ยกเว้นย่าเคยบอกผม พวกชื่อสมุนไพรของย่า
8 days ago...8 วันก่อน มีคนพบเทเร็คกับสมุน 2 คน...
"Longovital. Herb and vitamin tablets". Drop it, Elin...Longovital.สมุนไพรน่ะ \ แล้วก็วิตามิน เก็บเหอะ Elin
Uh... yes. I'd like to order... ..the Erika Pekkari dust ruffles.ลองพวกสมุนไพร แล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้น โธ่, ไม่เอาน่า.
Guy Perkins and his amazing Iemmings.กาย เพอร์กิ้นส์ กับสมุนกระจอก
They crossed the River Isen on Midsummer's Eve disguised as riders in black.9 สมุนเอก พวกมันข้ามแม่น้ำไอเซนมาตั้งแต่กลางฤดูร้อน ...disguised as riders in black.
I remember reading something in Herbology.จำได้ว่าอ่านพบอะไรในสมุนไพรวิทยา
Lucky Hermione pays attention in Herbology.โชคดีที่เฮอร์ไมโอนี่สนใจสมุนไพรวิทยา
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย?
Um... It has to be an herbal soakต้องใช้น้ำสมุนไพรแน่
Oh no! All that precious herbal formula!สูตรสมุนไพรที่ทรงคุณค่า!
He's sending the best herbal soak ever!เขาส่งสมุนไพรที่ดีที่สุดมาให้!
Is it an herbal cake?นั่นคือขนมสมุนไพรหรือ?
This is her own homemade herb tea.นี่คือชาสมุนไพรที่เธอทำด้วยตนเองล่ะ.
It's herb tea from my garden.มันคือชาสมุนไพรจากสวนของฉัน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมุน
Back to top