ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วนเวียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วนเวียน*, -วนเวียน-

วนเวียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วนเวียน (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. ลดเลี้ยว, คดโค้ง Ops. ตรง
วนเวียน (v.) go around and round
วนเวียน (adj.) winding See also: zigzag, sinuous, meandering, tortuous Syn. วกวน, วกเวียน
วนเวียน (v.) meander See also: wind, snake through Syn. วกวน, วกเวียน
วนเวียน (v.) wind See also: meander, go round, circle, beat about the bush Syn. วกไปวนมา, อ้อมค้อม
วนเวียน (v.) revolve See also: move around, circle around
วนเวียน (v.) circle See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz Syn. โฉบ, วกวน, เวียน, วน
วนเวียน (adv.) hover See also: flatteringly, driftingly Syn. เวียน, ฉวัดเฉวียน
วนเวียน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. ป้วนเปี้ยน
วนเวียน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. ป้วนเปี้ยน
English-Thai: HOPE Dictionary
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind
vortical(วอร์'ทิเคิล) adj. วน,หมุนวน,วนเวียน,หมุนรอบ.
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel
English-Thai: Nontri Dictionary
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
circle about (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
circle around (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
circle round (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
hang about (phrv.) คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ Syn. bang around, kick about
hang around (phrv.) คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ Syn. bang around, kick about
hang round (phrv.) คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ Syn. bang around, kick about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turned up in Naples, Berlin, Moscow...วนเวียนอยู่แถว เนเปิ้ล เบอร์ลิน มอสโคว์
Wandering these woods, in search for his lost sister.วนเวียนอยู่ในป่า เพื่อตามหาน้องสาวที่หายไป
Floating around blues structures.วนเวียนไปรอบๆ โครงสร้างแบบบลูส์
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่
You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was.ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่อง สายอาชีวะบ้านี่ ถ้าฉันจะเรียน
It's like... they were messing around inside my head.มันเหมือนกับว่า... เรื่องยุ่งพวกนั้น มันวนเวียนอยู่ข้างในหัวฉัน
After a while, he was mostly pissed because I hung around the cabstand.หลังจากนั้น เขาก็โกรธอยู่เสมอ เพราะผมยังวนเวียนที่แก๊งค์อยู่
May she wake in torment.ขอให้หล่อนต้องวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์โศก
I know that ghosts have wandered the earth.ฉันรู้ว่าเหล่าภูติผี ยังวนเวียนอยู่บนโลกใบนี้
She said she'd been walking the earth for 20 years.หล่อนบอกว่าหล่อนวนเวียน อยู่บนโลกมากว่ายี่สิบปีแล้ว
But country folk will swear on their Bibles that he still walks.แต่ชาวบ้านแถบนั้น จะยอมสาบานกับไบเบิ้ล ว่าเขายังคงวนเวียนอยู่
Where, apparently, you defended yourself and had the case thrown out by citing...ทุกครั้งเธอแก้ต่างให้ตัวเอง มันวนเวียนอยู่อย่างนี้
Well... a curse hangs over you, Madame.เอ้อ... คำสาปจะวนเวียนอยู่รอบตัวคุณ มาดาม
Has anyone been wandering around here recently?ช่วงหลังมีใครมาวนเวียนแถวนี้บ้างไหม?
I'd grown bored with his penis swirling around inside meฉันโตมาอย่างน่าเบื่อกับสิ่งนั้นของเขา วนเวียนอยู่ในร่างกายของฉัน
My mind keeps going over all those worthless decathlon facts.ในใจฉันคิดวนเวียนแต่เรื่องตอบปัญหาชิงทุน
Around the harbor. Around the harbor. Circle Line tour.รอบๆท่าเรือ รอบๆท่าเรือ วนเวียนเตร็ดเตร่
It's about a guy who breaks the neck of a poor woman with an axe and, so far, keeps wandering around regretting it.เรื่องของผู้ชาย คนที่สับคอผู้หญิงคนหนึ่งด้วยขวาน... ...และตอนนี้ยังวนเวียนไปมา เสียใจกับการกระทำนั้น
You still go to bed every night going over every detail and wonder what you did wrong or how you could have misunderstood.คุณก็ยังเข้านอนด้วยความคิดที่วนเวียนในหัว สงสัยว่าคุณทำผิดตรงไหน คุณเข้าใจผิดไปได้ยังไง
This will not be a jurisdictional circle jerk.นี่จะไม่เป็นน่านน้ำให้พวกทุเรศวนเวียนมา
And there's the one about a girl who has been haunting a school for 50 years.และที่นั่นก็มีใครซักคนหนึ่งกำลังวนเวียนอยู่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สิงสู่อยู่ในโรงเรียนมากว่า 50 ปี
So where's Eloise going to sleep tonight?แล้วคืนนี้เอโลอีสจะไปนอนที่ไหน ได้ยินเสียงวิญญาณเธอวนเวียน
Chris stuck by me, booked me an '80s reunion night on Long lsland.Chris ก็มาวนเวียนอยู่กับฉัน จองตัวฉัน 80 คืนกับการพยายามกลับมาที่เกาะ ลองไอ แลนด์
Busch Gardens, that's one of my big fixtures of the year.บุช การ์เด้น เป็นสิ่งที่ฉันวนเวียนยึดติดอยู่หลายปี
Rosalie and Esme are going back to Forks to protect your father.เราคลาดกับมัน ส่วนผู้หญิงยังวนเวียนอยู่แถวนี้ โรซาลี่กับเอสเม่ กำลังจะกลับ
But you must work quickly for in three minutes, an electrical current will surge through this room locking the door forever.คุณต้องทำมันให้เร็ว ช่วงเวลาใน 3 นาทีนี้ จะมีกระแสไฟจะวนเวียนอยู่ในห้องนี้ คุณต้องทำให้สำเร็จ ไม่งั้นประตูจะถูกปิดตายตลอดไป
There's lots of other new sheiks who would like to be sheikin' haven't slipped yet but I'm liable to weakenมีคนอื่นอีกหลายคน ที่วนเวียนเข้ามา ฉันไม่ใจอ่อนหรอก แต่ก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะเปลี่ยนใจ
Still the magic of the night I met you seems to stay forever in my mind...แต่ภาพคืนที่ฉันพบเธอนั้น ยังคงวนเวียนในใจฉันเสมอ...
You know when you have a dream and you're half awake, but it's still in the fringe of your brain?นายรู้ไหม เมื่อยามที่นายฝัน แล้วตื่นขึ้นมา แต่มันก็ยังวนเวียนอยู่ในสมอง
When you drifted on the verge of death...ตอนที่แม่ วนเวียนใหล้จะตาย...
But I still think that is dead, And now what?ฉันคิดวนเวียนอยู่ในหัว เค้าตาย.. แล้วไงต่อ?
Till we get those things out of your head, looks like you're gonna be seeing a lot of me around here.จนกว่าจะเอามันออกจากหัวคุณ คุณคงต้องเห็นผมวนเวียนอยู่แถวนี้อะนะ
The symbols that have been rattling around in my head.ไอ้พวก พวกสัญลักษณ์ ที่วนเวียนอยู่ในหัวชั้นเนี่ย
Gaby, I am in over my head with this new job, and I need Lucy's help.แกบบี้ ผมมีแต่เรื่องงานวนเวียนอยู่ในสมอง และผมต้องการให้ลูซี่ช่วย อย่ามาหึงไม่ข้าท่าเลย
You've been walking around for daysนายเดินวนเวียนๆทั้งวัน
I-i had so many thoughts going through my head,มีความคิดมากมายวนเวียนในหัว
Because I would really hate to see that perfect boy end up in the system.เพราะว่าฉันเกลียดที่จะเห็น จุดจบของเด็กคนนั้น วนเวียนอยู่ในระบบนั้น
There's something evil out there, and it wanted her soul.ยังมีปีศาจวนเวียนอยู่ มันต้องการวิญญาณของเธอ
There are a lot of ghosts here.มีผีหลายตน วนเวียนอยู่ในนี้
And now his consciousness is rattling aroundและในตอนนี้จิตสำนึกของเขา วนเวียนอยู่รอบๆ

วนเวียน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วนเวียน
Back to top