ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่วงล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่วงล้ำ*, -ล่วงล้ำ-

ล่วงล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วงล้ำ (v.) infringe See also: break, violate, transgress, contravene Syn. ล่วงเกิน, ล้ำเส้น
ล่วงล้ำ (v.) trespass Syn. ละเมิด, รุกล้ำ
ล่วงล้ำ (v.) interfere See also: intervene, overlap, meddle, tamper Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, เหลื่อมล้ำ
ล่วงล้ำ (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ใกล้เข้ามา
ล่วงล้ำ (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. บุกลุก
ล่วงล้ำกฎหมาย (v.) break the law See also: violate the law Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, ฝืนกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
inject(อินเจคทฺ') vt. ฉีด,ฉีดยา,พ่น,ฉีดพ่น,เป่า,ล่วงล้ำ,สอด (คำพูด) ., See also: injectable adj. injector n., Syn. instill,insert,interject
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
sanctum(แซงคฺ'ทัม) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,สถานที่หลบภัยที่มิอาจล่วงล้ำเข้าไปได้,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ถ้ำ,ห้องบูชาภายใน pl. santums. sancta, Syn. sanctuary
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้
inviolate(adj) ไม่ถูกล่วงล้ำ,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airspace, interference withการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasiveล่วงล้ำ, ลุกลาม [การแพทย์]
intrusionการล่วงล้ำ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poach (vi.) ล่วงล้ำ See also: ิละเมิด
trespass (vi.) ล่วงล้ำ
candid camera (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. shutterbug
inroad (n.) การล่วงล้ำ See also: การบุกรุก, การโจมตี Syn. encroachment, invasion
paparazzo (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. candid camera, shutterbug
shutterbug (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. candid camera
trespass (n.) การล่วงล้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป
...forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,ได้โปรดอภัยให้กับการล่วงล้ำของพวกข้าพเจ้า ดังเช่นที่พวกข้าพเจ้าได้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินพวกเรา
His labour's fruit a Holy wrath incurredHis labour's fruit a Holy wrath incurred(ผลแห่งชังก้าวล่วงล้ำ โกรธายิ่ง)
So dont you go trespassing there or its a good whipping for you...ฉนั้นอย่าได้ล่วงล้ำ ไม่อย่างนั้นจะโดนเฆี่ยนแน่ ไม่เธอ...
How can you do that? That's, like, invasion of privacy.อาจารย์ทำแบบนั้นได้ยังไง นั่นมันล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว
And by what devious means have you violated my inner sanctum?และพวกเจ้าล่วงล้ำเข้ามาใน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของข้าทำไม ?
I had no clue they were anatomical.เหตุผลเดียวที่ชั้นล่วงล้ำเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์นี้
The Republic troops have overrun the village perimeter.กองทัพสาธารณรัฐได้ล่วงล้ำอาณาเขตหมู่บ้านเข้ามาแล้ว
I-i didn't want to impose upon your privacy.ฉันไม่อยากล่วงล้ำ ความเป็นส่วนตัวของคุณ
A book fell, the computer turned on, and I saw it. - A book jumped off my shelf and begged you to invade my privacy?หนังสือกระโดดลงมาจากชั้น และขอให้เธอล่วงล้ำ ความเป็นส่วนตัวของฉันนั่นรึ?
I'm sorry, I did not mean to intrude.ข้าขออภัยด้วย ข้าไม่ได้ต้องการจะล่วงล้ำ
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ
I don't like the lack of privacy but you're in a jam.ผมไม่อยากให้ใครล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว... ...แต่คุณมีปัญหาร้ายแรง
That look on your face... remember how that feels the next time one of your sexy lady friends invades your personal space.ดูสีหน้านายไว้ให้ดี จำไว้ว่าฉันรู้สึกยังไง ถ้าคราวหน้ามีสาวเซ็กซี่ เข้ามาล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวคุณอีก
It's more of a trespassing situation, really, but--มันมากกว่าการบุกรุกล่วงล่ำ จริงๆค่ะแต่...
I didn't mean to, like, you know, invade your personal... skin.เรื่องอะไร? ผมไม่ได้ตั้งใจ... ล่วงล้ำผิวหนัง...
Fourth, for intruding into the employer's life, thinking you have the right to do so;ข้อที่สี่, สำหรับการล่วงล้ำเข้ามาในชีวิตของนายจ้าง คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเหรอ
Selling to one-- some poachers I caught on my land.ขายทาส-- พวกโจรที่ล่วงล้ำ ในดินแดนข้า
Steppin' in on someplace we don't belong?การล่วงล้ำไปในที่ที่เราไม่สมควรไป
I'm not going to invade his private thoughts.ฉันไม่ล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขาหรอก
Place where the world can't intrude.ที่ๆโลก ไม่สามารถล้วงล้ำได้
I want to be supportive, not intrusive.ผมอยากสนับสนุน ไม่ใช่ล่วงล้ำ
♪ 'Cause you're creepy and crawly ♪จ้องมองล่วงล้ำ คิดจะหม่ำเชียวแหละ
Okay, if I asked too much, if I took advantage of you, I'm sorry...!โอเค, ถ้าฉันถามมากเกินไป ถ้าฉันได้ล่วงล้ำเธอฉันก็ขอโทษด้วย
I guess I was afraid you'd veto it, like maybe you'd think me being here was invading your territory or--หนูกลัวว่าพ่อจะไม่อนุญาติ พ่ออาจจะคิดว่าการที่หนูมาทำงานที่นี่ เป็นการล่วงล้ำอำนาจของพ่อน่ะค่ะ
Who dares enter the sacred cave?ใครบังอาจล่วงล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์?
Someone has trespassed on our land.มีบางคนล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนเรา
Pardon the intrusion, sheriff.ขออภัยในการล่วงล้ำ ท่านนายอำเภอ
I am invading this field and claiming it for my own use too.ฉันล่วงล้ำเข้าไป และเอามาใช้เป็นของตัวเองด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่วงล้ำ
Back to top