ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้ายมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้ายมาก*, -ร้ายมาก-

ร้ายมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้ายมาก (adj.) awful See also: terrible, dreadful
ร้ายมาก (v.) be awful See also: be terrible, be dreadful Syn. ร้ายกาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
flagitous(ฟละจิส'เชิส) adj. ชั่วร้ายมาก,โหดเหี้ยม., See also: flagitousness n., Syn. heinous
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
broken-down (adj.) สภาพเลวร้ายมาก See also: เหนื่อยและป่วยมาก
deplorable (adj.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. terrible
deplorably (adv.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. terribly
dire (adj.) เลวร้ายมาก See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก Syn. dreadful, baneful, evil Ops. pleasant, lovely, appealing
purgatory (n.) สถานการณ์ที่เลวร้ายมาก Syn. torture
vicious circle (n.) สถานการณ์หมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้น
woeful (adj.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. deplorable, terrible
woefully (adv.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. deplorably, terribly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very upsetting to see a client in such distress.ร้ายมากที่จะเห็นลูกค้าในความ ทุกข์ดังกล่าว
Oh she's slick. Gonna have to do better in that wayร้ายมากเลย แต่ว่ายังร้ายไม่มากพอหรอกนะ
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา
Is that awful enough for you?มันเลวร้ายมากพอสำหรับคุณรึยัง
After she settled down here, she became the subject of a lot of gossip.หลังจากที่นางปักหลักอยู่ที่นี่, เรื่องของนาง ก็ถูกนินทาว่าร้ายมากมาย.
They're more afraid of terrorism than of you.เขากลัวการก่อการร้ายมากกว่าคุณอีก
This is a very bad business in Central America.นี่คือธุรกิจที่ไม่ดีมาก ในอเมริกากลาง ที่เลวร้ายมาก.
Oh, no. That's terrible.โอ้ ไม่ นั่นมันเลวร้ายมาก
Alfredo, that's a terrible thing to say.อัลเฟรโด้, ที่บอกมานั่น เป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก.
But then everything just went crazy.แต่ทุกๆอย่าง ดูเลวร้ายมากขึ้น
My life's a disaster zone.ชีวิตผมเลวร้ายมาก ๆ เลย
My dearest Lizzy, I hardly know what to write, but I have bad news!ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรดี ฉันมีข่าวร้ายมาก
And Mr Bennet is so cruel as to refuse to take us into the North Country!แล้วคุณเบนเน็ตก็ใจร้ายมาก ที่ปฏิเสธไม่ยอมพาเราขึ้นเหนือไป
And I have more bad news for you.และผมก็มีข่าวร้ายมากขึ้นสำหรับคุณ
I don't know. I thought I'd be devastated.ไม่รู้ซิ ฉันคิดว่า ฉันโดนทำร้ายมากเลย
You bring great evil with you.เจ้านำความชั่วร้ายมากับเจ้า
At least he left it at the door.ที่ฉันรู้ทั้งหมดก็คือมันเลวร้ายมาก
He's only bad in the bath house He needs to get out of thereเขาทำตัวเลวร้ายมากในโรงอาบน้ำ เขาต้องออกไป
There's too much bad shit in this world.โลกนี้มีเรื่องเลวร้ายมากเกินไป
There is a plot, a plot to make most terrible things happen.มีการวางแผน แผนการที่จะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายมาก
As to that, most unfortunate. No one regrets more than I.นับว่าเคราะห์ร้ายมาก ไม่มีใครเสียใจเท่าฉัน
You know I've always thought it's very ironic that I'm able to do all this and yet what am I on?ผมคิดอยู่เสมอว่ามันตลกร้ายมาก ที่ผมยังสามารถทำอย่างนี้ ผมยังได้ออกตามสื่อ
I saw this special on Animal Planet. Anacondas are vicious.ผมเคยเห็นมันมาแล้วจากเอนิมอลพลาเน็ท อนาคอนดามันโหดร้ายมาก
I found it in the girls' bathroom. It's so mean, Mr. Duvall.หนูเจอนี่ ในห้องน้ำหญิง มันเลวร้ายมากค่ะ Mr.Duvall
When I touched Yuki this morning... she was so cold, it was awfulฉันสัมผัสยูกิ เมื่อเช้า ตัวเธอเย็นเฉียบ, มันโหดร้ายมาก
You are having a terrible reaction to this medicine.คุณมีปฏิกิริยาผลกระทบข้างเคียงเลวร้ายมาก กับยาตัวนี้
Uh, let's see, I think, uh, the really bad, I guess, first, or no, start, just start with the bad, or, or the really bad.เอ่อ ดูก่อน ผมคิดว่า บอกข่าวร้ายมากก่อน ผมคิดว่า อ่อไม่ๆ เริ่มจากข่าวร้าย หรือ หรือข่าวร้ายมากๆก่อน ผมๆๆ
Sir, captain Cage, I'm going to need to borrow these handcuffs, 'cause you're going down, Mr. Pee.ผู้กองเคจ ผมขอยืมกุญแจมือนั่นหน่อยครับ ข้อหาทำสิ่งที่เลวร้ายมากๆ ไอ้คนฉี่รดกำแพง
Monday. Dear diary, it is a terrible day.วันจันทร์ ไดอารี่ที่รัก มันเป็นวันที่ช่างเลวร้ายมาก
Good people. It's a shame what happened to them.เป็นคนดี มันช่างเลวร้ายมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา
Ah, this is all going to go bad. Would you excuse me?โฮ้ มันช่างน่าเลวร้ายมาก ต้องขอโทษนายด้วยนะ
Tough thing to lose a father. I remember when I lost mine.การสูญเสียพ่อมันเลวร้ายมาก ฉันจำตอนที่พ่อฉันเสียได้
So my pick was Neiman Marcus, which was a disaster, 'cause honey, where clothes is concerned, I got no resistence.แล้วฉันก็เลือก Neiman Marcus แต่มันเลวร้ายมาก เพราะอะไรน่ะเหรอ มันก็เรื่องเสื้อผ้าน่ะแหล่ะ ฉันทนไม่ได่น่ะ
Yes,sir.His ego won't allow it. He feels underappreciated.แต่เค้าเห็นบางอย่างที่เลวร้ายมาก / บางอย่างที่น่ากลัว
So it's not all that bad.ดังนั้นเรื่องยังไม่เลวร้ายมากนัก
It seems that he has a very atrocious personality.ดูเหมือนว่าเขาจะมีบุคลิกที่โหดร้ายมาก.
You have officers down at Manze's Gas. Multiple assailants.มีตำรวจบาดเจ็บที่ปั๊ม แมนเซ่ คนร้ายมากกว่าหนึ่ง
I'm sorry. I'm horrible.ขอโทษที ผมมันชั่วร้ายมาก
It must've been real bad.มันคงจะเลวร้ายมากสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้ายมาก
Back to top