ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมชุมนุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมชุมนุม*, -ร่วมชุมนุม-

ร่วมชุมนุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมชุมนุม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate Syn. รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, รวมกลุ่ม, ประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heavenly Father please bless us today as we meet in friendship and duty.ข้าแต่พระองค์ ขอทรงอวยพระพรแก่ผู้มาร่วมชุมนุม
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้
So, you're going to join us at the rally today?แล้ววันนี้คุณจะร่วมชุมนุมกับเรามั้ย
The problem is, General Bizimungu, I have information that the hterhamwe militia will not heed the peace agreement.คือว่านะ นายพล Bizimungu ผมได้ยินมา ว่าแกนนำพวกผู้ร่วมชุมนุม ไม่ต้องการเจรจาสันติภาพ
Tonight, hundreds of New Yorkers have gathered at the zoo to mourn the loss of their beloved zoo animals.คืนนี้ ชาวนิวยอร์คหลายร้อยคน มาร่วมชุมนุมกันที่สวยสัตว เพื่อไว้อาลัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่หายไป
We are gathered here today to celebrate such a love.เรามาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อร่วมเป็นศักขีพยาน ให้กับความรักเช่นนี้
I attend church at different places, put a few more miles on my bike.ไปร่วมชุมนุมตามโบสถ์ต่างๆ ขี่มอไซค์ของผมไปเรื่อยๆ
I want to welcome you-all to the Club Reaper.ยินดีต้อนรับทุกที่ มาร่วมชุมนุมกับคลับReaper
The Grand Clerics have assembled, and the congregation has gathered in the courtyard.แกรนด์เคริคพร้อมแล้ว และผู้มาร่วมชุมนุมก็มาพร้อมกันแล้วที่ลาน
I just had a little chat with some of the more notable lowlifes here in Jersey, and they say that all Lou's old mob buddies are dead.ผมเพิ่งได้คุยกับบาง พวกที่อยู่ใน Jersy และพวกเขาบอกว่า เพื่อนที่ร่วมชุมนุมกับลูตายหมดแล้ว
After consideration, I agree it is wholly unjust that you are prohibited from attending the Mason's assembly.ผมเห็นด้วยว่าทั้งหมดมันไม่ยุติธรรม ที่คุณถูกสั่งห้ามจากการเข้าร่วมชุมนุมเดอะเมสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมชุมนุม
Back to top