ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุมล้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุมล้อม*, -รุมล้อม-

รุมล้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุมล้อม (v.) encircle See also: crowd around, surround, encompass
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
besiege (vt.) รุมล้อม See also: ห้อมล้อม, มะรุมมะตุ้ม
mob (vt.) รุมล้อม See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม Syn. throng, crowd, swarm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"came pouring at him toward our world. "มันเริ่มจะรุมล้อมตัวเขา และโลกทั้งโลก
Snakehips. Always surrounded by women.สเนกฮิป ชอบมีสาวๆมารุมล้อม
I'm coming back for you.คนของลินเดอร์แมนจะรุมล้อมเรา ถ้าพวกเขาพบศพทอมป์สัน
Oh, come on. He's a high-profile patient. He gets a lot of attention.นี่ เขาดังนะ ใครๆก็รุมล้อมทั้งนั้นแหละ
No one's gonna follow you around thinking everything you do is cool.ไม่มีใครคอยมารุมล้อม คอยปลื้มบอกว่านายเจ๋ง
Speaking of which, now that you got some money, you're gonna have people on your ass hounding you, trying to get it out of you.จะว่าไป ที่เธอบอกว่ามีเงิน เธอก็จะมีแต่คนมารุมล้อม อยากได้เงินจากเธอ
I didn't expect people sitting around waiting for me to fall on my face.ฉันไม่คาดคิดว่าทุกๆคนจะคอยรุมล้อม เพื่อที่จะคอยดูความผิดพลาดของฉัน
In case you hadn't noticed, there's a lot of political heat on the good sergeant.เผื่อว่าคุณยังไม่รู้นะ ตอนนี้เรื่องการเมือง กำลังรุมล้อมสิบเอกคนเก่งของเรา
"and besieged by guilt"และถูกรุมล้อมด้วยความรู้สึกผิด
But it's full of holes.เรื่องอะไร ข้าถูกคนแคระรุมล้อม
♪ Funny how I find myself having choices, at first, feels exciting, but after a while it can also be overwhelming, like we're trapped with no clear way out.#ความสนุกที่ฉันได้พบตัวเอง# การมีตัวเลือก, ในตอนแรกจะรู้สึกตื่นเต้น แต่หลังจากนั้น มันจะรุมล้อมเข้ามา
"If my name were Bobby Would you ask about my hobbies?หากชื่อฉันไม่ใช่บอมบ์ จะรุมล้อมถาม งานอดิเรกฉันมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุมล้อม
Back to top