ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีบร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีบร้อน*, -รีบร้อน-

รีบร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีบร้อน (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (v.) hurry See also: rush, hasten, make haste, scurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (adj.) hurried See also: hasty Syn. รีบ, เร่งร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
jerreed(จะรีด') {jerreeded,jerreeding,jerreeds} vt. สร้างอย่างถูก ๆ และบอบบาง,สร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและลวก ๆ
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
raring(เร'ริง) adj. รีบร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น, Syn. eager
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
trot(ทรอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (ม้า) วิ่งเหยาะย่าง,ไปอย่างรีบร้อน,วิ่งเรียบ,วิ่งช้า ๆ ,วิ่งพา,วิ่งนำ,วิ่งอวด,แนะนำ,เสียงฝีเท้าที่วิ่งเหยาะย่าง,ยายแก่,เด็กที่กำลังหัดเดินเตาะแตะ, -Phr. (the trots โรคบิด) -S .move briskly,jog,gait
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quick (adj.) รีบร้อน Syn. impetuous, mercurial
rush through (phrv.) รีบร้อนให้ผ่าน See also: ทำให้สมบูรณ์
beetle (vi.) ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
briskness (n.) ความรีบร้อน See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว Syn. nimbleness
hurried (adj.) ที่รีบร้อน See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly (adv.) อย่างรีบร้อน See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก
hurry (n.) ความรีบร้อน See also: ความรีบเร่ง
leisurely (adv.) อย่างไม่รีบร้อน See also: ไปเรื่อยๆ
linger (vt.) ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน See also: เอ้อระเหย
precipitant (adj.) ที่รีบร้อนจนเกินไป Syn. early, rash
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take your time(ใช้เวลา)ตามสบายเถอะ / ไม่ต้องรีบร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm not talking the rushed, frantic, the-kids-are-asleep sex.โอ้ และฉันไม่ได้หมายถึง เซ็กส์ที่ รีบร้อน ลนลาน ระหว่างเด็กๆกำลังหลับนะ
Better hurry. Because dark-matter drives are preparing to take off.รีบร้อนที่ดีกว่า เนื่องจากไดรฟ์เข้ม เรื่องกำลังเตรียมที่จะออก
Better hurry, Crosshairs, before we go into space!รีบร้อนที่ดีขึ้น คโรสเฮส ก่อนที่เราจะ เข้าไปในพื้นที่!
Oh, oh, wai-wai-wait! Wait. Eh--แต่รีบร้อนในขณะนี้ โอ้ไหว้ ไหว้รอ!
There's a riot starting. I think we better hurry.{\cHFFFFFF}มีการแข่งขันเริ่มต้นเป็น ผมคิดว่าเราดีกว่ารีบร้อน
Nowhere Man, don't worry, Take your time, don't hurryผู้ชายที่ไหนเลยไม่ต้องกังวล ใช้เวลาของคุณไม่รีบร้อน
Well, why rush it?ทำไมรีบร้อนกันจังเลย
Hemingway, you got a hot tip?แฮมมิงค์เวย์ คุณรีบร้อนเดินทางไปไหน ?
And then we can talk about this when we're not so rushed.และเราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตอนที่เราไม่รีบร้อน
Oh. Looks like she didn't leave in such a hurry after all.เธอคงไม่ค่อยรีบร้อนซักเท่าไรเลย
No need to get all English about it.ไม่เห็นต้องรีบร้อนขนาดนี้เลยนี่
I told you so. She soldiers on under adversity.เธอรีบร้อนกลับไป ไม่รอให้หายซะก่อน
We're becoming a synthesized society in a hurry to get to the...กว่าในเวลาอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เรากำลังกลายเป็นสังคมสังเคราะห์ รีบร้อนที่จะได้รับ
Don't be in such a hurry.รอ don เว็บไซต์นั้นมีเสื้ออยู่ในดังกล่าวรีบร้อน
It's about time.ทำไมเธอถึงรีบร้อนขึ้นมาล่ะ?
Come on, first years, don't be shy. Come on now, hurry up.เข้ามาเลยปีหนึ่ง ไม่ต้องเขิน รีบร้อนหน่อย เร็วเข้า
This will take hours. But we're not in a hurry.เราไม่รีบร้อน เอาคืนทีหลังก็ได้
But I know you're in a hurry today 'coz your socks don't matchแต่เชื่อว่าวันนี้ คุณคงรีบร้อน เพราะคุณใส่ถุงเท้าข้างละสี
What was the rush when you left home?เพราะอะไรถึงรีบร้อนออกจากบ้าน?
There's no rush here.ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน
Oh we are... I'm taking my time I don't like to rush thingsโอ้ เราเป็นแค่... ผมกำลังใช้เวลา ผมไม่อยากทำอะไรรีบร้อน
Sarah, there's no need to hurry.ซาราห์ ไม่ต้องรีบร้อน
OK, and we're in such a hurry to move this stuff because why?ดูเหมือนเราจะรีบร้อนมากๆ ด้วย ทำไม บอกหน่อย?
There's no need to be so hasty.ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นหรอกน่า
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ
Why would he need to rush to take the throne?ทำไมเขาต้องรีบร้อนเอาพระราชบัลลังค์ด้วยล่ะ
Forgive me. I was hasty in my joy.....ยกโทษให้หม่อมชั้นด้วยเพคะ หม่อมชั้นรีบร้อนไป...
Hold on. Don't give up.ทนไว้ ไม่ต้องรีบร้อน
I guess there's no hurry.ฉันว่า มันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนี่นะ
I suppose i jumped the gun a little, and i didn't mean to interfere with your date.ฉันรีบร้อนไปหน่อย ฉันไม่ได้คิดจะป่วนเดทคุณ
Wait! What's your rush? What's your hurry?เดี๋ยวๆๆ ทำไมรีบร้อนจัง จะรีบไปไหน
Perhaps I am a little overhasty with my morning ablutions...บางทีเมื่อเช้าฉันอาจจะรีบร้อนแต่งตัวไปซะหน่อย...
Didn't want to run into something with nothing to count on but love.เราไม่อยากรีบร้อน เราต้องการให้แน่ใจ ว่า ไม่มีอย่างอื่นนอกจากความรัก
"Yours affectionately, and in haste, Jane. ""จากที่รักของเธอที่กำลังรีบร้อน เจน"
With me killed, you'd arrive at the cove, find it a stronghold, nigh impregnable able to withstand blockade for years.แหม่ ถ้าข้ามีคนที่ไม่รีบร้อนฆ่า เป็นสายอยู่ข้างในล่อพวกโจรสลัดออกมาข้างนอก คงจะดีนะ เจ้าสามารถทำทุกอย่างที่พูดได้ใช่มั๊ย?
And I have never ever felt that... rush, like that, ever!ผมไม่เคย ไม่เคยรู้สึกรีบร้อนขนาดนั้นมาก่อน
What she meant to say was... she is very upset with the press for what they're doing... to respected people like you.เธอไม่ได้พูดหมายถึงอะไรหรอก... เธอจะผิดพลาดมากเวลาทำอะไรอย่างที่รีบร้อน... ซึ่งสนใจคนเหมือนคุณเป็นพิเศษ
It's not that urgent. It's Frday Ok for you?ไม่ต้องรีบร้อน วันศุกร์ละกัน ตกลงมั้ย
But why the rush to judgment?แต่ทำไมถึงรีบร้อนนัก
The coffee pot was left burning. I mean, he definitely left in a hurry.หม้อกาแฟตั้งทิ้งไว้จนไหม้ หมายถึง เขาคงรีบร้อนออกไป

รีบร้อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีบร้อน
Back to top