ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราศี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราศี*, -ราศี-

ราศี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศี (n.) grandeur See also: splendor, dignity Syn. สง่าราศี
ราศี (n.) zodiac See also: the positions of the stars or planets
ราศีกรกฎ (n.) Cancer Syn. ีกรกฎ
ราศีกรกฏ (n.) Cancer See also: crab
ราศีกันย์ (n.) Virgo
ราศีกุมภ์ (n.) Aquarius Syn. ีกุมภ์
ราศีคนคู่ (n.) Gemini Syn. เมถุน, ราศีเมถุน
ราศีคนคู่ (n.) Gemini Syn. คนคู่, ราศีมิถุน
ราศีคนคู่ (n.) Gemini Syn. คนคู่, ราศีมิถุน
ราศีดุล (n.) Libra
ราศีตุล (n.) Libra Syn. ราศีดุล
ราศีตุลย์ (n.) Libra See also: seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales Syn. ราศีตุล
ราศีธนู (n.) Sagittarius
ราศีพฤศจิก (n.) scorpion See also: Scorpio Syn. แมงป่อง, ราศีพิจิก, พิจิก
ราศีพฤศจิก (n.) Scorpio
ราศีพฤษ (n.) Taurus
ราศีพฤษภ (n.) Taurus
ราศีพิจิก (n.) Scorpio Syn. ราศีพฤศจิก
ราศีมกร (n.) Capricorn Syn. ราศีมังกร, มังกร
ราศีมังกร (n.) Capricornus
ราศีมิถุน (n.) Gemini Syn. ราศีคนคู่, เมถุน, ราศีเมถุน
ราศีมีน (n.) Pisces Syn. มีน
ราศีสิงห์ (n.) Leo Syn. สิงห์
ราศีเมถุน (n.) Gemini Syn. ราศีคนคู่, เมถุน
ราศีเมถุน (n.) Gemini
ราศีเมษ (n.) Aries
English-Thai: HOPE Dictionary
descension(ดิเซน'เชิน) n. ส่วนของจักรราศี (zodiac) ที่ดาวนพเคราะห์มีอิทธิพลน้อยที่สุด
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
leo(ลี'โอ) n. ราศีสิงห์,ดาวสิงห์
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate
scorpio(สคอร'พิโอ) n. กลุ่มดาวแมงป่อง,ราศีพิจิก
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
zodiac(โซ'ดิแอค) n. จักรราศีแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจักรราศี, See also: zodiacal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
zodiac(n) ขอบฟ้า,จักรราศี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zodiac จักรราศี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sign of the zodiac (n.) ราศี See also: จักรราศี Syn. constellation
Virgo (n.) ราศีกันย์ See also: คนเกิดราศีกันย์
Aquarius (n.) ราศีกุมภ์
Libra (n.) ราศีตุล See also: จักรราศีตุล
Scorpio (n.) ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง) Syn. scorpius
scorpius (n.) ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง)
Leo (n.) ราศีสิงห์ See also: สิงห์
Aries (n.) ราศีเมษ
air (adj.) เกี่ยวกับจักรราศี
Capricorn (n.) สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา
horoscope (n.) ดวงชะตาราศี See also: โชคชะตา, ชะตา
Libra (n.) คนที่เกิดในราศีตุล Syn. Libran
Libran (n.) คนที่เกิดในราศีตุล Syn. Libra
Taurus (n.) สัญลักษณ์ของราศีพฤษภ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the style of a true leader.ราศีความเป็นผู้นำจับเลยนะ
Scorpios, they can be tricky.ราศีพิจิกน่ะ เจ้าเล่ห์
And they're both Leos.ราศีสิงห์ทั้งคู่ อาจเป็นต้นเหตุ การถกเถียง
Leos are supposed to be compatible with me.ราศีสิงห์นี้น่ะ มันเข้ากับฉันได้
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ
I don't think that will be a problem, Leo.ฉันไม่คิดว่าจะเป็นปัญหา, ราศีสิงห์
Yeah, yeah, all right, Leo.ใช่ใช่ขวาทั้งหมด, ราศีสิงห์
We know, Leo. Of course he is.เรารู้, ราศีสิงห์ แน่นอนว่าเขาเป็น
Ignore him, honey. He's a Libra.ช่างเถอะ เขาราศีตุลย์
You're a Leo, right?คุณชาวราศีสิงห์ใช่ไหม?
A Scorpio 1969, November 3rdวันที่ 28 ตุลาคม 1969 ราศีพิจิก
You don't need to know where I live.ว่าฉันอยู่ที่ไหน เกิดราศีอะไร
And I need you looking like a man who belongs at that table.ฉับอยากให้คุณมีราศี สมกับโต๊ะที่บ่อน
Solar system. The planets. Constellations.สุริยะจักรวาล หมู่ดาวเคราะห์ หมู่ดาวฤกษ์ สัญลักษณ์ จักราศี
Hey, Miyuki, you are a Virgo, right?นี่.. มิยูกิ เธอราศีกันย์ใช่ไหม?
Virgo is number one in fortune today!วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลยนะ
Virgo is number one in fortune today!- วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลย
Virgo is number one in fortune today!วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลย
Do you know anything about the Chinese zodiac?คุณรู้ทุกๆอย่าง เกี่ยวกับราศีของคนจีนหรือเปล่า
IT'S BEAUTIFUL.อย่าบอกนะว่าหมอนี่ทำตามนักฆ่าจักราศี
All right, skeptic, what's your sign?ก็ได้ แม่หัวรั้น เธอเกิดราศีอะไร
He's a gemini, and his favorite color is blue.เขาเป็นคนราศีเมถุน สีที่เขาชอบมากที่สุดคือสีฟ้า
And plus, let's face it, Chef Gordon Gordon Wyatt has more of a ring to it than Dr. Gordon Gordon Wyatt.และดูหน้าเชฟด้วยนะ เชฟกอร์ดอน กอร์ดอน ไวแอท มีราศีมากกว่าตอนเป็นหมอกอร์ดอน กอร์ดอน ไวแอทอีกนะ
Now if you was a Leo like me, you'd have figured it out already.หากเธอราศีสิงห์เหมือนฉันล่ะก็ เธอคงจะรู้ตั้งนานแล้ว
I'm a Pisces, so what does that mean?ฉันราศีมีน งั้นมันหมายความว่าไงล่ะ
Well, he could be.ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่า เขาเกิดราศีอะไร
Maybe if I sit in his chair, I can get a reading on his energy.ฉันหมายถึง ถ้าเขาเกิดราศีกุมภ์ การกำเนิดใหม่จะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
My horoscope predicted suffering.ดวงชะตาราศีของฉันทำนายเรื่องความทุกข์ทรมานไว้
Horoscopes are the devil trying to trick us. Mm-hm. Oh.ดวงชะตาราศีคือปีศาจที่กำลังเล่นกลกับเรา
No! No! Oh, no.ปีศาจราศีพูดเรื่องจริง! วิงเกอร์ อะไรกันเนี่ย?
Oh, let me guess... capricorn? Power-mad, goat of the zodiac? Hell, no.ขอทายนะ ราศีเมษ แพะบ้า?
I'm a Leo. Hit me up. Lion of zion in the house.ฉันราศีสิงห์ เจ้าป่ามาแล้ว
You know, I...ลีโอเหรอ แปลกดี เพราะผมราศีสิงห์
Astronomers began to wonder whether it might come from an object theorists had predicted but never detected -- a black hole.มันเป็นเสียงดังเมื่อใดก็ตาม ที่เสาอากาศของเขาก็ชี้ ที่กลุ่มดาวราศีธนู ที่ใจกลางของทางช้างเผือก
Like the one the zodiac killer used in San Francisco.เหมือนฆาตรกรจักรราศี ใช้ในซานฟรานซิสโก
If he is Aries with A blood type, then he is serious and calm, loves adventure and competitive!ถ้าเขาราศีเมษแล้วมีเลือดกรุ๊ปเอแล้วล่ะก็ เขาจะเป็นคนที่จริงจังและสุขุม รักในการผจัญภัย และการแข่งขัน!
Felix, where are the gemini twins?ฟีลิกซ์ คนคู่ราศีเมถุนอยู่ไหน
You're quite the, uh, sex fiend, aren't you?คุณหมายความว่าอย่างไร? ก็ คุณเกี้ยวพาราศีเจ้าหน้าที่ลิสบอน
The dead can hold a grudge better than most Scorpios.คนตายสามารถจองเวรจองกรรม ได้ดีกว่าพวกราศีพิจิกเป็นส่วนใหญ่
I feel really in tuned with it. Kind of like that guy with the Zodiac Killer.ฉันว่าเขาเหมือนฆาตกรสิบสองราศี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราศี
Back to top