ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scorpio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scorpio*, -scorpio-

scorpio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Scorpio (n.) ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง) Syn. scorpius
scorpion (n.) แมงป่อง
scorpion grass (n.) ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
scorpio(สคอร'พิโอ) n. กลุ่มดาวแมงป่อง,ราศีพิจิก
scorpion(สคอร์'เพียน) n. แมงป่อง,จิ้งเหลน,แย้,คนเหี้ยมโหด,แส้,หวาย Phr. (the Scorpion กลุ่มดาวแมงป่อง)
English-Thai: Nontri Dictionary
scorpion(n) แมงป่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scorpioidปลายม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scorpion venomsพิษแมงป่อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีพฤศจิก (n.) Scorpio
ราศีพิจิก (n.) Scorpio Syn. ราศีพฤศจิก
ขตอย (n.) scorpion Syn. แมงป่อง
พฤศจิก (n.) scorpion See also: Scorpio Syn. แมงป่อง, ราศีพฤศจิก, ราศีพิจิก, พิจิก
พิจิก (n.) scorpion See also: Scorpio Syn. แมงป่อง, ราศีพฤศจิก, ราศีพิจิก
ราศีพฤศจิก (n.) scorpion See also: Scorpio Syn. แมงป่อง, ราศีพิจิก, พิจิก
แมงป่อง (n.) scorpion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Scorpio 1969, November 3rdวันที่ 28 ตุลาคม 1969 ราศีพิจิก
I remember, it's that goddamn scorpion going for my jugular.แล้วผมก็จำได้ว่า ไอ้แมงป่องเวรนั้นกำลังไต่คออยู่
His fever's high. The poison was made with scorpion venom.เขามีไข้สูงมาก ยาพิษทํามาจากพิษของเเมงป่อง
If he does live the blood of the scorpion will always flow through his veins.ถ้าเขารอดชีวิต เลือดของเเมงป่อง... จะไหลเวียนอยู่ในตัวเขาตลอดไป
Remember, Nubian eyes will be watching you, Scorpion King.จําไว้... ตาของชาวนูเบียจะคอยดูเจ้า ราชาเเมงปอง
The Black Scorpions. They work for an evil warlord.สำนักแมงป่องดำ ทาสรับใช้แม่ทัพฟาง
You promise me that Black Scorpions will never come back to Lanzhou.อย่าพาสำนักแมงป่องดำ กลับมาเหยียบหลานโจว
"and unto them was given power even as the scorpions of the earth have power.""และพวกมันได้รับอำนาจ แม้แต่เหล่าแมงป่อง บนโลกยังมีอำนาจเลย"
They're dead! They're all dead! ...expiation, because we have seen the earth scourged with whips and scorpions.พวกเขาตายแล้ว พวกเขาตายแล้ว ฟังฉันให้ดีนะ เราได้เห็นแล้ว
And for generations, her elite warriors, called the Black Scorpions, held sway over all the neighboring tribes.และในยุคนั้น นักรบที่เก่งที่สุด ชื่อ แมงป่องดำ พวกเขาเหนือกว่าเผ่าอื่นใด
Most renowned among the Black Scorpions was Ashur.เรื่องราวของแมงป่องดำที่ถูกกล่าวขาน มากที่สุดก็คือเรื่องของ อัชเชอร์
Ashur refused to allow the boy to compete for the honor of joining the Black Scorpions.อัชเชอร์ปฏิเสธที่จะส่งลูก... เข้าหน่วยแมงป่องดำ เพื่อสร้างชื่อเสียง

scorpio ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天蝎[tiān xiē, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ, 天蝎 / 天蠍] Scorpio (constellation)
天蝎座[Tiān xiē zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ, 天蝎座 / 天蠍座] Scorpio or Scorpius (constellation and sign of the zodiac)
[xiē, ㄒㄧㄝ, 蝎] scorpion
[xiē, ㄒㄧㄝ, 蝎 / 蠍] scorpion
蝎子[xiē zi, ㄒㄧㄝ ㄗ˙, 蝎子 / 蠍子] scorpion

scorpio ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天蠍宮[てんかつきゅう, tenkatsukyuu] (n) Scorpio (8th zodiacal sign); the Scorpion
太鼓打[たいこうち;タイコウチ, taikouchi ; taikouchi] (n) (uk) Laccotrephes japonensis (species of water scorpion)
忘れな草;勿忘草[わすれなぐさ;ワスレナグサ, wasurenagusa ; wasurenagusa] (n) forget-me-not (esp. the water forget-me-not, Myosotis scorpioides)
挙尾虫[しりあげむし;シリアゲムシ, shiriagemushi ; shiriagemushi] (n) (uk) scorpionfly (esp. the Japanese scorpionfly, Panorpa japonica); scorpion fly
日避虫[ひよけむし;ヒヨケムシ, hiyokemushi ; hiyokemushi] (n) (uk) sun spider (any arachnid of order Solifugae); wind scorpion; camel spider; solpugid
水蟷螂[みずかまきり, mizukamakiri] (n) water stick; water scorpion
笠子[かさご, kasago] (n) (1) (uk) scorpionfish; (2) marbled rockfish (Sebastiscus marmoratus)
虎魚;鰧(oK)[おこぜ, okoze] (n) stingfish; scorpion fish; stonefish
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws
蟹虫;擬蠍[かにむし;カニムシ, kanimushi ; kanimushi] (n) (uk) pseudoscorpion (any arachnid of order Pseudoscorpionida); false scorpion
鬼カサゴ[おにカサゴ;オニカサゴ, oni kasago ; onikasago] (n) (uk) scorpionfish (Scorpaenopsis cirrhosa); hairy stingfish

scorpio ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พฤศจิก[n.] (phreutsajik) EN: Thai Zodiac sign for Scorpio ; the eighth sign of the zodiac FR:
ราศีพิจิก[n. exp.] (rāsī Phijik) EN: Scorpio FR: signe du Scorpion [m]
ขตอย[n.] (khatøi) EN: scorpion FR: scorpion [m]
กลุ่มดาวแมงป่อง[n. prop.] (klum dāo Ma) EN: Scorpius FR: constellation du Scorpion [f] ; Le Scorpion
กลุ่มดาวพิจิก[n. prop.] (klum dāo Ph) EN: Scorpius FR: constellation du Scorpion [f] ; Le Scorpion
แมงช้าง[n.] (maēng chāng) EN: giant scorpion FR:
แมงเงา[n. exp.] (maēng ngao) EN: Asian forest scorpion FR:
แมงงอด[n. exp.] (maēng ngøt) EN: Lesser Brown Scorpion ; Striped Scorpion FR:
แมงป่อง[n. exp.] (maēng pǿng) EN: scorpion FR: scorpion [m]
แมงป่องช้าง[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Asian giant forest scorpion ; Laotian giant scorpion ; giant scorpion FR: Heterometrus laoticus ; scorpion géant [m]
แมงป่องเล็ก[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Lesser Brown Scorpion ; Striped Scorpion FR:
แมงป่องแส้[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Whip Scorpion ; Giant Vinegaroon FR:
แมงสีเสียด[n. exp.] (maēng sīsīe) EN: Water Scorpion Beetle FR:
แมลงคันโซ่[n. exp.] (malaēng kha) EN: Water Scorpion Beetle FR:
แมลงแมงป่อง[n. exp.] (malaēng maē) EN: scorpionfly FR:
แมลงแมงป่องปีกลาย[n. exp.] (malaēng maē) EN: Harmand's Scorpionfly FR:
แมลงป่อง[n.] (malaēng pøn) EN: scorpion FR: scorpion [m]
แมลงสีเสียด[n. exp.] (malaēngsīsī) EN: Water Scorpion Beetle ; Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum FR: Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum
มวนแมงป่องน้ำ ; แมงสีเสียด[n. exp.] (mūan maēng ) EN: Water Scorpion Beetle ; Water Scorpion FR:
พิจิก[n.] (phijik) EN: scorpion FR:
สกอร์เปี้ยน[n.] (sakøpīen) EN: scorpion FR: scorpion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scorpio
Back to top