ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รั้น*, -รั้น-

รัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รันทด (adj.) sad See also: depressed Syn. ระทด
รันทด (v.) be sad See also: be depressed Syn. ระทด
รันแทะ (n.) cart See also: small oxcart Syn. ระแทะ
English-Thai: HOPE Dictionary
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
brunch(บรันชฺ) {brunched,brunching,brunches} n. อาหารเช้าที่สาย,อาหารที่เป็นทั้งอาหารเช้าและอาหารเที่ยง. vi. กินมื้อ อาหารดังกล่าว
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง
cauldron(คอล'ดรัน) n. หม้อต้มขนาดใหญ่
celebrant(เซล'ละบรันทฺ) n. ผู้ร่วมพิธีศาสนา,ผู้ร่วมการฉลอง,ผู้สรรเสริญคนที่ตายไปแล้ว
confront(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ากับ,พบกับ,นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose,face,meet ###A. avoid,shun
corroborant(คะรอบ'เบอรันท) adj. ซึ่งเสริมกำลัง
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
crunch(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว., Syn. craunch
crunchy(ครัน'ชี) adj. กรอบ,ดังสวบ ๆ
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
decahedron(เดคคะฮี'ดรัน) n. รูปร่างที่มี10 หน้า., See also: decahedral adl ดูdecahedron
decolorant(ดิคัล'เอละรันทฺ) n. ยาฟอกสี. ยาฟอกให้ขาว
decolourant(ดิคัล'เอละรันทฺ) n. ยาฟอกสี. ยาฟอกให้ขาว
denaturant(ดิเน'ชะรันทฺ) n. ตัวเปลี่ยนลักษณะเดิม
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
evermoreadv. ตลอดไป,ชั่วนิรันดร
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
forever(ฟอร์เอฟ'เวอะ) adj. ถาวร,นิรันดร,ตลอดไป,ต่อเนื่อง,ไม่สิ้นสุด., See also: forever and a day ตลอดไป,ชั่วนิรันดร, Syn. eternally
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
front-page(ฟรันทฺ'เพจฺ) adj.,v. (ลง) หน้าแรกของหนังสือพิมพ์,หน้าแรกของสิ่งตีพิมพ์.
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง
spelling(n) การสะกดคำ,การสะกดการันต์,ตัวสะกด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
run-inรันอิน [มีความหมายเหมือนกับ break-in] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atheromaตะกรันท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bluesเพลงบลูส์, เพลงรันทด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
corundumคอรันดัม, กะรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corundumคอรันดัม [TU Subject Heading]
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
quadrantควอดรันต์ (จตุภาค), พื้นที่ในระนาบที่แบ่งโดยแกน X และแกน Y แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ ส่วนที่อยู่ทางขวาของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 1 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 2 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และใต้แกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rubyทับทิม, แร่ชนิดหนึ่ง  เป็นผลึกของคอรันดัม (Al2O3) มีสีแดง ความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4.0 - 4.1 ใช้ทำเครื่องประดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
equipage (n.) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา Syn. carriage
equipped (adj.) ครบครัน See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม Syn. furnished, provided
eternal (adj.) ที่อยู่ชั่วนิรันดร์ See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal (n.) สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternalize (vt.) ทำให้เป็นนิรันดร์ See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป Syn. immortalize
eternally (adv.) อย่างชั่วนิรันดร์ See also: อย่างไม่สิ้นสุด Syn. endlessly
eternity (n.) นิรันดร See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Syn. perpetuity, timelessness
forever and a day (idm.) ชั่วนิรันดร์ See also: ตลอดกาล
forevermore (adv.) ชั่วนิจนิรันดร See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์ Syn. forever
man-eating fish (n.) ปลาปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. serrosalmo
man-eating fish (n.) ปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. serrosalmo
piranha (n.) ปลาปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. man-eating fish, serrosalmo
piranha (n.) ปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. man-eating fish, serrosalmo
serrosalmo (n.) ปลาปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. man-eating fish
serrosalmo (n.) ปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. man-eating fish
timelessness (n.) นิรันดร See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Syn. perpetuity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's always Young Ran who's good to me.ยอง รัน คุณดีกับผมเสมอเลยนะ
I will immediately make her into a woman like Cha Song Ran.ชั้นจะรีบทำให้เธอเป็นผู้หญิงเหมือน ชา ซอง รัน เลยคอยดู
Can you be at the old power plant at the bull run dam tomorrow night, 9:00?คุณมาที่โรงไฟฟ้าที่บูล รัน แดม คืนพรุ้งนี้,9: 00?
I'm running the pattern analysisรันการวิเคราะห์รูปแบบ
Ranjeet is perfect for you.รันจิดีพร้อมสำหรับลูกทุกอย่าง
Randy, give me a moment here?รันดี้ ฉันขอเวลาสักครู่ได้ไหม
Randy, it's 11:00 right now.รันดี้ ตอนนี้เวลา11: 00 โมงนะ
Randy, you're so gullible, it's frightening.รันดี้ ทำไมคุณถึงเชื่อคนง่ายขนาดนั้น มันดูแปลกๆน่ากลัว
Randy, there's a guy out there shooting cops.รันดี้ มีคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
Randy! How is he?รันดี้ เขาเป็นยังไงบ้าง
Randy, Ian blackburn had a $100,000 life insurance policy.รันดี้ เอียน แบล็คเบิร์น ทำประกันชีวิต 100,000 เหรียญ
Randy...you don't have to use the walkie-talkie.รันดี้... นายไม่จำเป็นต้องใช้วิทยุหรอก ฉันอยู่ห่างแค่ 10 ฟุต
Randy's going to take you out the back way.รันดี้จะพานายออกไปทางประตูด้านหลัง
Randy? What the hell is...รันดี้เหรอ นี่มันเสียงห่าอะไรกัน...
Run a genetic test for citrullinemia.รันผลทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับCitrullinemia
Run the shutdown script.รันสคริปในการปิดโปรแกรมซะ
My buddy Runner has a bone-cracking bout of malaria.รันเน่อร์เพื่อนของผม.. ก็เป็นไข้มาลาเรียอย่างหนัก
Runway 2-7 right, wind, 2-7-0 degrees, 10 knots.รันเวย์ 2-7 ขวา ลม 2-7-0 องศา 10 นอต
Runway and James Holt share many things in common.รันเวย์กับเจมส์ โฮลต์ มีหลายอย่างที่เหมือนกัน
Of what American Runway will look like when Jacqueline Follet is the new editor in chief.รันเวย์ฉบับอเมริกัน... ตอนที่แจ็กลีน ฟอลเล็ต เป็น บ.ก.คนใหม่
P.A.: Runway 31 left cleared for takeoff.รันเวย์ที่ 31 เคลียร์สนามบินด้วยครับ
Not to mention that American Runway is one of the most expensive books in the business.รันเวย์อเมริกันเป็นหนึ่ง ในบรรดานิตยสารที่แพงสุด ในวงการ
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก
To the end of eternity, if eternity can have an endเพื่อจบของชั่วนิรันดร, ถ้า eternity can มีจบ
209er, taxi to runway19er.209 เคลื่อนลำเข้ารันเวย์ 19
Go to the tower and get a runway diagram.ไปที่หอควบคุม แล้วเอาไดอาแกรมของรันเวย์มา
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9
Air Israel, please clear the runway.แอร์ อิสราเอล ออกไปจากรันเวย์ด้วย
All right. He's on final now. Put out all runway lights except niner.เอาละ เขาบินช่วงสุดท้ายแล้ว ดับไฟทุกรันเวย์ ยกเว้นรันเวย์ที่ 9
Now listen carefully. You'll see the runway at 300 feet.ฟังให้ดีนะ คุณจะเห็นรันเวย์ที่ 300 ฟุต
Aim to touch down a third of the way. A slight cross wind, so be ready.เล็งแตะพื้นที่ 3 ส่วน 4 ของรันเวย์ ลมพัดขวางนิดหน่อย เตรียมพร้อมไว้
You're drifting. Keep your eyes on the far end of the runway.คุณกำลังลอยลำ จับตาดูปลายสุดของรันเวย์ไว้
"Guaranteed to work perfectly for a thousand years.""การันตีคุณภาพการใช้งาน 1000ปี"
Pakistan? Pakistan? is one of these people our contact?แต่พอจะบอกจุดเริ่มภารกิจได้ ชายแดนปากีสถาน ปากีสถาน? คนประสานงานอยู่ไหนกันเนี่ย? ใครตีลูกโฮมรัน ในลีกอเมริกา ปี 1953?
Mayor Grundy barfed on his wife's tits!นายกเทศมนตรีกรันดี้ อ้วกรดหน้าอกภรรยา!
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์
"This one left them all behind.ซึ่งจะตราตรึงในใจพวกเขาชั่วนิรันดร์
Three, you throw the fucker right off the runway.สามคุณโยนขวาร่วมเพศออกจากรันเวย์
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้.
She stumbled around the runway until she got lucky? "Oh, here it is."เดินหาตามรันเวย์จนเจอเหรอ

รัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รั้น
Back to top