ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระอา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระอา*, -ระอา-

ระอา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอา (v.) be bored with See also: be tired of, be fed up with Syn. เบื่อ, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, เอือมระอา
ระอาใจ (v.) fatigue See also: feel tired (exhausted, weary, weak) Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
ระอาใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
ระอาใจ (v.) be crestfallen See also: be dispirited, be dejected, be downhearted Syn. อ่อนใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา
English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bore (vt.) ระอา See also: เบื่อหน่าย
aphelion (n.) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์
Arabic (n.) ภาษาหรืออักขระอาหรับ
be out (phrv.) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ) See also: โผล่ออกมา
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
break through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น Syn. come through
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
crepuscular (adj.) ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้า
ecliptic (n.) แนวการโคจรของพระอาทิตย์ Syn. epicycle, orbit
elder (n.) พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย See also: พระผู้ใหญ่ของศาสนาคริสต์บางนิกาย
evening star (n.) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ See also: ดาวประจำเมือง Syn. Hesperus, Venus
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
midnight sun (n.) พระอาทิตย์เที่ยงคืน
Shame on someone (idm.) น่าระอาSee also: น่าขายหน้า
sick and tired of (idm.) เบื่อระอา(กับ) See also: เหนื่อยหน่าย(กับ)
strike on (phrv.) ตกดิน (พระอาทิตย์) See also: จอด (เรือ) Syn. knock against, strike upon
sun (n.) พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก Syn. sunrise, sunset
sundown (n.) เวลาพระอาทิตย์ตก See also: ยามอาทิตย์อัสดง Syn. evening, sunset Ops. sunrise
sunrise (n.) พระอาทิตย์ขึ้น See also: อรุณรุ่ง Syn. sunup Ops. sunset
sunrise (n.) บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น See also: แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น, แสงอรุโณทัย Syn. aurora
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Tired, tired of being admired...ระอา ระอาที่โดนชื่นชม ♪
That can't be the dawn breaking over there.นั่นไม่ใช่เเสงจากพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเเน่
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน
Only eight and a half hours more before sunset.อีกแค่แปดชั่วโมงครึ่ง พระอาทิตย์ก็ตกแล้ว
Get your gear together... 'cause we leave when the sun comes up.ไปเก็บข้าวของของนายซะ พอพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปกันเลย
Give us till sunset.รอจนกว่าพระอาทิตย์ตก
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง.
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ
We could go out to Route 7 to the Shiloh Church, then down the Back Harlow Road.เราอาจจะออกไปที่สาย 7 ไปถึงโบสถ์ ชิโลห์ แล้วล่องไปตามถนนแบ็ค ฮาร์โลว เราจะถึงที่นั่นทันพระอาทิตย์ตก
When I was a child, I cried looking at the sunsetเมื่อไรที่ผมเป็นเด็ก ผมร้องไห้แล้วมองพระอาทิตย์ตกดิน
The sunset was so beautifulระอาทิตย์ตกดินเคยสวยมาก
I still dream about that sunsetผมยังมีความฝันเกี่ยวกับพระอาทิตย์ตกดิน
I take walks and watch sunsets.ฉันเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตก
When the sun comes up, we are dust.เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น, พวกเราจะกลายเป็นธุลี
And unless they can steal the lives of children, when the sun comes up they're dust.และมันจะไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันขโมย ชีวิตของเด็ก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น พวกมันจะกลายเป็นผงธุลี.
Yeah, but how can we make the sun come up?ใช่, แต่พวกเราจำทำยังไง ให้พระอาทิตย์ขึ้นได้ล่ะ?
We'll have to hold them out until dawn.พวกเราจะต้องเก็บเค้าไว้จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น.
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย
In light of this personal sacrifice you've made I have no choice but to take the case.ด้วยการเสียสละของพระอาจารย์... ...ผมไม่มีทางเลือก... ...นอกจากการรับงานนี้
Bye-bye, then. Take care, now.แต่ถ้าคำสาปของชิคาค่ายังไม่ถูกถอน เมื่อพระอาทิตย์ตรงหัวของวันพรุ่งนี้...
The day has yet to dawn when I will trust you.วันนั้นจะไร้พระอาทิตย์ พ่อถึงจะเชื่อคุณ
Wait up here 'til the first light of dawn, and then race down...หรือรอบนนี้จนกว่าพระอาทิตย์ขึ้น - แล้วรีบวัด งั้นเหรอ
The sun's up at 5:00.- พระอาทิตย์ขึ้นตีห้า
Well, if it is that late and and the sun will be up soon, I...คือ ถ้ามันดึกขนาดนี้ และ... เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้น คือว่า...
When I was about eight years old watching the sunset, I asked Dad,เมื่อฉันเป็นประมาณแปดปี ชมพระอาทิตย์ตกที่ฉันถามพ่อ
Leave this place at sunrise.ออกจากสถานที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนี้
So if the sun is just rising in Lhasa... that means it is just setting... in New York City, perhaps.ดังนั้น ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นในลาซา ก็แปลว่าพระอาทิตย์เพิ่งจะตก ที่นิวยอร์ค ก็เป็นได้
As the sun melts them, they become a reminder that nothing lasts.เมื่อพระอาทิตย์ส่งจนมันละลาย ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีอะไรจีรัง
Look at that sunset.ดูพระอาทิตย์ตกสิ ไร้ที่ติ
And in about one minute... I'm gonna watch the sun come up.แต่ภายในหนึ่งนาทีนี้... ฉันจะต้องได้ดูพระอาทิตย์ขึ้น
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย?
And sunset, yes.และตอนพระอาทิตย์ตก ใช่
He hears music in the sunrise....ไม่มีความหิวกระหาย... เขาได้ยินเสียงดนตรีตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น
On the planet I come from the sun only comes out once a year."ในดาวที่ฉันจากมา... ...พระอาทิตย์ขึ้นเพียงปีละคัร้ง"
So anyway, I' m just sort of zoning out a bit when all of a sudden, sun goes off like a light then banged into this place grouped up past all these screaming seals.หรอครับ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผมก็เหมือนถูกแบ่งไปอยู่อีกโลก มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัว พระอาทิตย์เลือนหายไปยังกับไฟที่ถูกปิด
I do bugger all most days. Getting paid to sun-bake.ผมทำงานหาตังค์ตลอดวัน ได้ค่าจ้างมาให้พระอาทิตย์อบที่นี่
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i...
Son of teacher couldn't care less.บุตรของพระอาจารย์ ไม่สนใจหรอก
A concubine's heart is of no consequence to king, consumed with matters of the whole universe.ขออภัย เพค่ะ ฝ่าพระบาท หม่อม ฉัน เชื่อว่าวันนี้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเร็วไปหน่อยเพค่ะ

ระอา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
昇る[のぼる, noboru] Thai: (พระอาทิตย์)ขึ้น English: to arise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระอา
Back to top