ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอคอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอคอย*, -รอคอย-

รอคอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอคอย (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย
English-Thai: HOPE Dictionary
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure,bear
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
wait(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม), Syn. linger,await
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
wait(vi) รอ,คอยรับใช้,รอคอย,เดินโต๊ะ
wake(n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ) เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abide (vi.) รอคอย
await (vt.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ Syn. wait for, expect, anticipate
await (vi.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ
hang fire (idm.) รอคอย See also: ล่าช้า
leave for (phrv.) รอคอย
wait (vi.) รอคอย Syn. await Ops. leave
wait for (phrv.) รอคอย See also: คอย Syn. wait on
wait up (phrv.) รอคอย Syn. wait on
play along (phrv.) รอคอยคำตอบหรือการตัดสินใจ
hover round (phrv.) รอคอยอยู่ใกล้ See also: วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
anticipation (n.) การรอคอยอย่างคาดหวัง Syn. awaiting
awaiting (n.) การรอคอยอย่างคาดหวัง
expecting (n.) ซึ่งรอคอย Syn. standing Ops. moving, hurrying
Grail (n.) สิ่งที่รอคอยมานาน
look forward to (phrv.) ตั้งหน้ารอคอย Syn. anticipate
stalk off (phrv.) ทำให้รอคอย Syn. stalk away
stall off (phrv.) ทำให้รอคอย
time wasted (n.) เวลาที่ใช้ในการรอคอย Syn. halt, delay, pause
wait (n.) เวลาที่ใช้ในการรอคอย Syn. halt, time wasted, delay, pause
waiting (n.) การรอคอย See also: ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lots of warm bods for starving vampires.ที่จะมีเลือดอุ่นๆ รอคอย ให้แวมไพร์ดูดกินตั้งเยอะแยะ
Watch, wait, win their trust.เฝ้าดู รอคอย ให้พวกเขาเชื่อใจ
Waiting, passing time.รอคอย ปล่อยเวลาผ่านไป
Still waiting for the return of the one who was lost.รอคอยการกลับมาของผู้ที่สาบสูญ
Look for a sign that enhances chancesรอคอยความหวังให้ได้เคียงคู่ผู้ใด
Something's waiting now to pounce and how you'll - Screamรอคอยท่าหลอกหลอนให้ตกใจ
Waiting to take you awayรอคอยที่จะนำคุณออก ปีนขึ้นไปอยู่ด้านหลัง
Just waiting for his destined love, the one he would give his life for to come to him.รอคอยบุพเพสันวาศ คนที่จะมอบชีวิตให้ มาหามัน
Chijou de bokura jirjiri shinagaraรอคอยวันที่ตัวเองมอดไหม้ Moeagaru hi ga kuru no machi tsuzukete ita
Waiting for a neighbor to pass by.รอคอยเพื่อนบ้านผ่านมา
♪ Wait for us somewhere ♪รอคอยเราอยู่ สักแห่ง
I'm not sitting on my ass, waiting for clues to appear to me in my dreams!รอคอยแบะแสที่โผล่ ขึ้นมาในความฝันตัวเอง
"waiting and wondering where l was.รอคอยและสงสัยว่าฉันอยู๋ที่ไหนกัน
Wait and see, wait and seeรอคอยและเฝ้ามอง รอคอยและเฝ้ามอง
Wait and see, wait and see, wait and seeรอคอยและเฝ้ามอง รอคอยและเฝ้ามอง รอคอยและเฝ้ามอง
To wait for someone you love to come home.รอคอยใครบางคนที่เรารักให้กลับบ้าน
The world awaits your words.โลกกำลัง รอคอยคุณกล่าวอะไรอยู่
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น
Come on, Pinoke.มาสิ, ปีโนก อย่ารอคอยสำหรับ ฉัน
But she was alone. She was expecting Favell, but he hadn't come.เเต่หล่อนอยู่คนเดียว กําลังรอคอยฟาเวล แต่ว่าเขาไม่มา
This is what we waited for.นี่คือสิ่งที่เรารอคอย
Listen, all these cops out here-- they're waiting for us.ฟังนะ ตำรวจเหล่านี้ทั้งหมดรอคอยพวกเรา
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ
Perhaps weeks of waiting for a ship that will give us passage to England.บางทีอาจจะเป็นสัปดาห์ของการรอคอย สำหรับเรือที่จะให้เราผ่านไปยังประเทศอังกฤษ
At the start of the evening, Yvette was here by herself, waiting to offer you all a glass of champagne.ในช่วงเริ่มต้นของตอนเย็น อีเว็ตต์อยู่ที่นี่คนเดียว รอคอยที่จะเสิร์ฟแชมเปญให้พวกคุณ
You've waited a long time.คุณรอคอยมาเป็นเวลานาน...
We only need to wait for the wind which will make it fall.เราเพียงแต่รอคอยสำหรับ สายลมที่จะพัดพามันตกลงมา
I wait 1,000 year for this moment, and no pipsqueak like you is going to interfere with that destiny.ฉันรอคอยช่วงนี้ มา 1000 ปีแล้ว และจะไม่มีสวะอย่างแก มาขวางพรหมลิขิตนี้ได้
It's that in-between sound, the shading, the wanting.มันเป็นเพลงแบบ ความมืดมน การรอคอย.
It begins on a dark night where a dark man waits, with a dark purpose.มันเริ่มต้นในค่ำคืนที่มืดมิด ที่ซึ่งชายผู้ชั่วร้ายได้รอคอยพร้อมกับเจตนาอันชั่วร้าย
They were doing nothing, only waiting for my mother to die.พวกเขาไม่ทำอะไรสักอย่าง ได้แต่รอคอยให้แม่ของฉันตาย
Everybody's waiting for the next surpriseทุกคนรอคอย ความประหลาดใจครั้งต่อไป
Everyone's waiting for the next surpriseทุกคนรอคอยเรื่องประหลาดใจ
In these little bric-a-brac A secret's waiting to be crackedข้างในของกระจุกกระจิกพวกนี้ / มีความลับที่รอคอยการเปิดเผย
Billy, who gave the orders?ผมต้องรอคอยคำสั่งจากมัน
All my life, I've waited for just this day- พระ? - .. ตลอดชีวิตขอรอคอยแต่วันนี้...
I don't know. I'm waiting...ฉันไม่รู้ ฉันกำลังรอคอย...
All I do is wait. It's long.ทุกอย่างที่ทำคือรอคอย ยาวนาน
They weren't home, so I...parked in the turnout, and waited.พวกเขาไม่ได้บ้านดังนั้นฉัน ... จอดอยู่ในปฎิบัติการ และรอคอย
We'll be waiting.เราได้จะได้รับการรอคอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอคอย
Back to top