ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีโชค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีโชค*, -มีโชค-

มีโชค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีโชค (v.) luck See also: good luck, good fortune Syn. โชคเข้าข้าง, เคราะห์ดี
มีโชค (v.) be in luck See also: hold a good hand, gain advantage from every side, be lucky in gambling Syn. ดวงขึ้น Ops. มือตก
มีโชค (adj.) fortunate See also: lucky, blessed, prosperous, successful
มีโชค (v.) be fortunate See also: be lucky, be in luck, have good luck Syn. โชคดี, ดวงดี Ops. ดวงตก
English-Thai: HOPE Dictionary
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
lucky(ลัค'คี) adj. โชคดี,มีโชค,นำโชค, See also: luckiness n. ดูlucky, Syn. fortunate,auspicious
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
English-Thai: Nontri Dictionary
hapless(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ซวย,ไม่มีโชค
luckless(adj) อับโชค,ไม่มีโชค,ซวย,โชคไม่ดี
lucky(adj) มีโชค,โชคดี,เฮง,เคราะห์ดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blessed (adj.) มีโชค See also: มีความสุข
never had it so good (idm.) ไม่เคยมีโชค (คำไม่เป็นทางการ)
serendipitous (adj.) ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ Syn. accidental, helpful, lucky
serendipity (n.) การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a lot of things. It's life, It's luck.มีเรื่องมากมายหลายอย่างในชีวิต มีชีวิต มีโชค มันมี...
Any luck with Winslow's mistress?มีโชคกับสาวๆของวินส์โลว์บ้างไหม?
Any luck drying out your computer?มีโชคดีมั้ย เกี่ยวกับคอมที่แห้งแล้ว
There's a fortune to be made on all these bozos driving around in their electric cars, wanting to know the names of the chickens they're eating.มีโชคที่มาจากคนปัญญาอ่อนทั้งหมดนั่น ขับรถไปรอบๆในรถของพวกเขา อยากรู้ชื่อของไก่ที่พวกเขากิน
Any luck raising our digital lazarus from the dead?มีโชคบ้างมั้ยที่จะปลุกคนตายใหฟื้นน่ะ
Any luck getting more info on him?มีโชคบ้างมั้ยเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของเขา
Well? Any luck finding a nanny?มีโชคบ้างมั้ยในการหาพี่เลี้ยง?
Any luck getting a signal to Hope Plaza?มีโชคบ้างไหม เรื่องติดต่อโฮปพลาซ่า
Had the bad luck to be born half-albino. Runt of the litter.มีโชคร้ายที่จะเกิด ครึ่งเผือก คนแคระของครอก
Any luck with our cyber Peeping Tom?มีโชคอะไรเกี่ยวกับกับไซเบอร์ Peeping Tom บ้างไหม?
Any luck with the phones? No.มีโชคอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มั้ยคะ
Any luck finding the kid?มีโชคเรื่องหาเด็กนั่นมั้ย
Any luck tracking Joshua?มีโชคเรื่องแกะรอยโจชัวร์บ้างไหม?
Oliver: Any luck getting to Lance?มีโชคในการติดต่อแลนซ์หรือยัง
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ
"Only, I have no luck anymore.เพียง แต่ฉันมีโชคไม่มีอีกต่อไป แต่ใครจะรู้?
I still have almost half of him left.ฉันยังคงมีเกือบครึ่งหนึ่งของ เขาที่เหลือ บางทีฉันอาจจะมีโชค
Maybe I will have the luck to bring that much of him in.ที่จะนำที่มากของเขาใน ฉันควรจะมีโชคบางอย่าง
You still may have some luck.คุณอาจจะยังมีโชคบางอย่าง
You're goddamned lucky he didn't kill all of you...คุณมีโชคดีที่เขาไม่ได้ฆ่าทุกท่าน
But then it would've given you your fortune and glory.แต่แล้วมันจะได้ให้คุณมีโชคลาภและมีความสุขของคุณ
Mr. Riley, it's your lucky day! You, too, pops.คุณไรลีย์ วันนี้คุณมีโชคแล้ว คุณด้วยนะ
And I never had any luck.และฉันก็ไม่เคยมีโชคสักครั้ง.
Then she thought even worser luck, someone save her after she left them.แล้วเธอคิดว่าแม้จะมีโชคที่ไม่ดีที่สุด... ก็มีคนช่วยเธอเอาไว้หลังจากที่เธอทิ้งพวกเขา
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก
But... perhaps if I have very good luck,แต่... บางทีถ้าฉันมีโชคดีบ้าง
Never a break.เฮ้อ ฉันมันคนไม่เคยมีโชค
This is what they call "serendipitous".นี่คือที่ใครๆ เขาเรียกกัน... ..." การมีโชคโดยบังเอิญ"
So much bad luck came out of it there can only be good luck left.มันมาพร้อมกับโชคร้ายต่างๆมากมาย แต่มันก็ยังมีโชคดีเหลืออยู่นะ
With any luck, this could be the day I make the biggest deal of my career and you will not mess it up.ถ้าฉันมีโชค อาจเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพฉัน ห้ามแกทำอะไรเลอะเทอะ
I was hoping for a break like this.ฉันก็หวังให้เรามีโชคแบบนี้ - ไม่เห็นผิดตรงไหน
That means that we do not have the luxury of quitting.นั่นหมายถึงเราซึ่งไม่มีโชคพอที่จะออกไป
Dude, you've got nothing but luck. Take this.ไอ้เสือ,แกมีโชคดีแล้ว อะนี่
Okay, nothing at all. I'm sorry, you don't.โอเค ไม่มีการเล่นตุกติก ผมขอโทษ คุณไม่มีโชค
Having lots of return with very little effort, is what Nure Tede Awa means.เวลาเรามีโชคโดยที่เราไม่ต้องลงมือทำอะไรมากมาย เรียกว่า "นึเระ เตะเดะ อาวะ"
With a little luck, it goes forward and you win.ถ้าพอมีโชคอยู่บ้าง มันอาจข้ามตาข่ายไปและคุณก็ชนะ
I think it's important to be lucky in anything. Well, I don't believe in luck.ผมคิดว่ามันสำคัญ ถ้าเรามีโชคในการทำงาน
Knowing my luck, I'll get pregnant the minute it opens.ถ้าฉันมีโชค ฉันขอให้ตั้งท้องในนาทีนี้เลย
I shared a fate with the Chief of GyehRu, Miss So Seo-No.ข้ามีโชคชะตาร่วมกับหัวหน้าเผ่าเครู แม่นางโซ ซอ โน
Those two, what a terrible fate.เค้าทั้งสองมีโชคชะตาที่โหดร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีโชค
Back to top