ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มาถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มาถึง*, -มาถึง-

มาถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาถึง (v.) reach at See also: arrive at
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
close-at-handadj. ใกล้,ใกล้จะมาถึง
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
coming(คัม'มิง) n. การมาถึง,รายได้. -adj. กำลังมาถึง,ซึ่งมีหวังสำเร็จ, Syn. nearing
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready,coming
get(เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) .
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
issuable(อิช'ชิวอะเบิล) adj. ออกให้ได้,พิมพ์ออกได้,ที่จะมาถึง,รับได้., See also: issuably adv.
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
proximate(พรอค'ซะมิท) adj. ใกล้,ใกล้ชิด,ประมาณ,ใกล้เข้ามา,กำลังจะมาถึง., See also: proximateness n. proximation n., Syn. near
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
reach(รีชฺ) vt.,vi. (การ) ถึง,มาถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทาง,ช่วงแขนของนักมวย, See also: reachable adj reacher n., Syn. extend,present,touch
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
regain(รีเกน') vt. เอากลับมา,ได้คืน,เอาคืน,กู้,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มาถึงอีก, See also: regainable adj. regainer n.
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
incoming(adj) ซึ่งใกล้เข้ามา,ซึ่งตามมา,ซึ่งจะมาถึง
oncoming(adj) เร็วๆนี้,ที่กำลังจะมาถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrivalการมาถึง, การเข้ามา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
want in (phrv.) อยากให้ (บางคน) มาถึง (เพื่อทำบางสิ่ง)
advance to (phrv.) มาถึง See also: ไปถึง, มุ่งสู่
arrive (vi.) มาถึง See also: ถึง, ส่งถึง Syn. come, enter, reach Ops. leave, depart
be along (phrv.) มาถึง Syn. come around
be in (phrv.) มาถึง See also: เข้ามาถึง Syn. get in
be on the scene (idm.) มาถึง See also: มาร่วม, เข้าร่วม
call at (phrv.) มาถึง Syn. call in, call into, touch at
come around (phrv.) มาถึง
get (vi.) มาถึง See also: ไปถึง, บรรลุ Syn. come to, reach
land at (phrv.) มาถึง Syn. land in, land on, land up
land up (phrv.) มาถึง Syn. end up
pull in (phrv.) มาถึง Syn. draw in
pull into (phrv.) มาถึง See also: หยุดแวะ
reach (vt.) มาถึง Syn. arrive, come
touch at (phrv.) มาถึง Syn. call in, call into
hit (vt.) มาถึง (คำสแลง) See also: ไปถึง
show (vi.) มาถึง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เผยตัว, ปรากฏตัว
call about (phrv.) มาถึง (บ้าน, ที่ทำงาน, หรือสถานที่อื่น)
be up (phrv.) มาถึง (มหาวิทยาลัยหรือสถานที่สำคัญ)
get onto (phrv.) มาถึง (ระดับ, การเริ่มต้น, ความสัมพันธ์)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
First come first servedมาถึงก่อนได้รับบริการก่อน
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
Did your cousin arrive on time?ญาติของคุณมาถึงตรงเวลาไหม?
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
Everybody has arrivedทุกคนมาถึงแล้ว
I haven't had anything to eat since I arrivedฉันยังไม่ได้ทานอะไรนับตั้งแต่มาถึง
I'll call you when we get closerฉันจะโทรหาคุณอีกครั้งเมื่อพวกเราใกล้มาถึงแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exactly,and they're probably laughing about it right now.เมื่อ FBI มาถึง ชั้นรู้ว่าจะต้องทำยังไง
Specimen 87 has reached the final stage of the test grid.ตัวอย่างที่ 87 มาถึง ด่านทดลองชั้นสุดท้ายแล้ว
March 15th comes around, you're just gonna pack it in?วันที่ 15 มีนาคม มาถึง นายแค่เบียดเสียดผู้คน เข้าไปเองรึ?
Falkner, the widow of lieutenant David Falkner, whose f-16 fighter jet went down the day the V's arrived, has been on a hunger strike for six days.ขับยานเจ็ต F-16 พุ่งเข้าไป ปะทะกับยานในวันที่ V มาถึง ได้อดอาหารประท้วง มากว่า 6 วันแล้ว
We think Cunth smuggled the X-5 into the US... but we lost the trail before we could pin any hard evidence on him.เราคิดว่า คานทร์ ได้ลักลอบเอา X-5 มาถึง สหรัฐแล้ว แต่เราตามรอยพลาด ก่อนที่เขาจะหลักฐานมัดตัวเขา
The guy's been wanting to talk to you for 19 years,ไอ้หมอนี้รอคอยจะคุยกับนาย มาถึง 19 ปี
Tango 9.We've got eyes.SUV's approaching fleet.แทงโก้ 9, เราเห็น SUV มาถึง ถ.ฟรีท
If the Heraklions show up, at least I'll be spared a slow death.ถ้า เฮอราคลิออน มาถึง ก็จะได้ตายไว ๆ หน่อย
If the team isn't at the extraction point when you arrive, you may be forced to leave them, or put us all at risk.ถ้าทีมไม่อยู่ที่จุดสกัด เมื่อไหร่ที่คุณ มาถึง คุณอาจจะถูกบังคับให้ปล่อยพวกเขา หรือ พาพวกเราตกที่นั่งลำบาก
Ceremonies here date back to our ancestors' first arrival in Chance Harbor.พิธีการที่นี่ มีมาตั้งแต่ บรรพบุรุษของเราคนแรก มาถึง ใน แชนส์ ฮาร์เบอร์
My son is right, but when the bank CEO does it, they bail him out with our money.ลูกผมพูดถูก แต่พอ CEO ของธนาคาร มาถึง เขาก็ประกันตัวนายคนนั้น ด้วยเงินของพวกเรา
We were both in here this morning.เราทั้งคู่ มาถึง ตรงนี้ ในตอนเช้า
Marine Force 1, 2, and 3 on final approach to Somerset House.นาวิก 1, 2 และ 3 มาถึง ซัมเมอร์เซ็ทเฮ้าส์ แล้ว
Causing trouble as soon as you came?มาถึงก็ก่อเรื่องเลยเรอะ?
Scolding me first... Can't you see I'm wet?มาถึงก็ดุเลย ไม่เห็นเหรอคะว่าหนูเปียกอยู่...
You've been on that computer since you got here.มาถึงก็นั่งอยู่แต่ข้างหน้าคอมพิวเตอร์เลย
Straight to business.มาถึงก็พูดเข้าเรื่องเลยนะ
You're in Rome and you go to McDonald's?มาถึงกรุงโรมแล้วยังกินกาแฟแม็คโดนัลอีกเหรอ?
When did you get here?มาถึงกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย?
You're not even gonna warm up to the big brother act?มาถึงก็เล่นบทพี่ชายเลยเหรอ
At this point,vegas money's on yeah.มาถึงขนาดนี้แล้ว พนันเลยว่ามี
If it's just for 100 days, then it's worth it.มาถึงขนาดนี้แล้ว มาลองดูแค่100วัน.
Then, I want you to show your face.มาถึงขั้นนี้แล้ว โผล่หน้าออกมาคุยกันดีกว่า
In sports, the international basketball league was busy last night with seven games on the schedule.มาถึงข่าวกีฬา ลีคบาสเก็ตบอลนานาชาติกำลังเข้มข้น ในคืนนี้ด้วยตารางการแข่ง 7 เกม
Now, mommy-- It's kind of genius of Jonah to bludgeon her on the staircase why?มาถึงคุณแม่... มันเป็นความอัจฉริยะของโจน่าห์ ที่ฟาดเธอตรงขั้นบันได รู้ไหมว่าทำไม?
At this point, we're more cell mates than anything else.มาถึงจุดนี้ เราเป็นมากกว่า เพื่อนร่วมตาราง
At this point, why bother?มาถึงจุดนี้แล้ว สนใจไปทำไม
Well, all that is done. Let Rome pronounce whatever holy dictum it pleases.มาถึงจุดนี้แล้วเราทำอะไรได้ก็ทำ
Comes a point where you finish the job or it finishes you.มาถึงจุดสำคัญ นายจะเสร็จงานที่ไหน หรือ นายจะเป็นคนเสร็จซะเอง
It's my first day back today. I must work the scene if I'm back.มาถึงฉันก็ตรงมาที่นี่เลย
Well, it's about goddamn time.มาถึงซะที เลิกห่วงได้แล้วน่า จะได้อยู่ต่อนาน ๆ
Corner unit. Get a look.มาถึงด้านนี้เชิญดูได้เลยครับ
So now, plainly, simply,มาถึงตอนนี้ ก็แแค่พูดง่ายๆ
Just... now I realize something.มาถึงตอนนี้ ฉันก็เพิ่งรู้ว่า
As of now... myself.มาถึงตอนนี้... เพื่อตัวฉันเอง
As of now, both of you are dead.มาถึงตอนนี้แล้ว คุณสองคนตายแน่
Dead-end job, no girl...มาถึงทางตันของงาน, ไม่มีผู้หญิง
Ended up coming to Shimokitazawa!มาถึงที่ชิโมกิตาซาว่าแล้ว!
Here for the first run-through, before anyone else?มาถึงที่นี้คนแรก ก่อนใครต่อคน
Just be here for ya as soon as i possibly could cause you know, you know how I like to wait on you hand and fuckin foot..มาถึงที่นี่ทันทีที่ทำได้ เพราะนายรู้ นายรู้ฉันชอบที่จะรอนาย

มาถึง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มาถึง
Back to top