ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พ้นไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พ้นไป*, -พ้นไป-

พ้นไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ้นไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. คลาดไป, รอดไป
พ้นไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. รอดไป, รอดพ้น, ปราศจาก, คลาดแคล้ว Ops. ประสบ, พบเจอ
พ้นไป (v.) pass by See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, เลยไป
พ้นไป (v.) be without See also: be deprived of, be rid of Syn. ไม่มี
พ้นไป (v.) pass by See also: move by, turn one´s neck
พ้นไป (v.) elude (dangers) See also: head off, escape, turn danger into safety Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, รอด
English-Thai: HOPE Dictionary
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
insuperable(อินซฺ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้,ซึ่งไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้., See also: insuperability n. insuperably adv., Syn. unconquerable,
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
passing (adj.) ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว See also: ชั่วแล่น Syn. brief, fleeting
volatile (adj.) ที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว See also: ที่อยู่เพียงชั่วพักเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as he turns to go, he's starting back, he's looking right at me still.พ้นไปแล้ว ก็ยังหันกลับมามอง มองตรงมาที่ฉัน
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม
I did everything I could to get Toninho off the show.ผมพยายามทำทุกอย่างให้โทนินโย่พ้นไป
Aki didn't...หลังจากที่ไต้ฝุ่นหมายเลข 29 ผ่านพ้นไป/Nอากิต้องตายอย่างเดียวดาย
You're going to be fine.คุณจะผ่านพ้นไปได้แน่
My sources were clear on this.แหล่งกำเนิดของฉันได้พ้นไปจากที่นี่
10 days pass and thousands of stepsสิบวันผ่านพ้นไปกับ นับพันย่างก้าว
And everything just flew off.แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไป
The past thing.อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว
I know it's not funny but smile, considering all the troubles I've gone through.ชั้นรุ้ว่ามันไม่ตลก แต่การยิ้มจะทำให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไป
When were free of this place all the ghosts will go away.พอเราหนีพ้นไปจากที่นี่ ผีร้ายทั้งหมดก็จะจากไป
Andin years to come we'll reminisceและเมื่อหลายปีผ่านพ้นไป เราจะรำลึกถึง
When Mr. Go-To Guy passes, head to the left.เดี๋ยวพอมันเดินพ้นไป เราออกไปทางซ้ายนะ
As you can see, human pollution is one of the greatest threats to the environment out here.ที่ต้องมาเจอมลพิษทางอารมณ์ นี่เป็นมาตรการขจัดขยะอารมณ์ ให้พ้นไปจากความรู้สึก
"The storm has passed.""ความรุนแรงคุ้มคลั่งผ่านพ้นไป"
Once the tornado had passed,it began.มันเกิดขึ้นทันทีหลังากที่พายุทอร์นาโดผ่านพ้นไป
We're family. We get through these things together.เราคือคนในครอบครัว เราช่วยกันคิดให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน
I want to review them, now that there are some addendums.ผมขอให้พวกเขาได้พิจารณามันก็แล้วกัน ตอนนี้มีอุปสรรคบางสิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นไป
I can push him over.ฉันสามารถผลักเขาให้ข้ามพ้นไปได้ คุณข่วนหลังนของฉัน
You're not letting that out of your sight.แกไม่เคยปล่อยอะไรให้รอดพ้นไปจากสายตาของแกหรอก
And maybe someday you'll be ready to be parents again.แต่ให้เวลากับมัน มันจะผ่านพ้นไป และในวันนึงแกก็จะรับมันได้
Those bullets need to come off the street nowกระสุนพวกนั้น จำเป็นต้องพ้นไปจากถนนเดี่ยวนี้
Oh, god. I wish the summer wasn't ending.โอ้ พระเจ้า ฉันไม่อยากให้ช่วงซัมเมอร์นี้ผ่านพ้นไปเลย
The last two nights, no alarms. He's almost through it.สองคืนที่แล้ว ไม่มีอาการ เขาน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
We'll get through it, baby. We always do.เราจะผ่านพ้นไปด้วยดีที่รัก เราทำได้เสมอ
It was mercilessly fast.มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
Just think of how happy you'll be to move on.แค่คิดว่านายจะสุขขนาดไหนถ้าพ้นไปแล้ว
She'll be okay.She'll... she'll move on.เธอจะต้องโอเค เธอจะ... เธอจะผ่านพ้นไปได้
If you think you're getting away with this, you are dead wrong.ถ้าลูกคิดว่าจะหนีเรื่องนี้พ้นไปได้ คิดผิดแล้วล่ะ
Something going' on?บางอย่างผ่า่นพ้นไปแล้ว
He made it?เขาผ่านพ้นไปได้ใช่ไหม
He looks good.เขาผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
One late summer, when it started to smell of fall Directed by KIM Jung-Kwonฤดูร้อนผ่านพ้นไป เมื่อกลิ่นไอของฤดูใบไม้ร่วงมาถึง
The mayor wants this to go away;นายกเทศมนตรีต้องการ ให้เรื่องนี้พ้นไปซะที
I want this to go away;ฉันต้องการให้เรื่องนี้พ้นไปซะที
You'd say anything to get the hell out of here.คุณก็พูดทุกอย่างก็เพื่อให้หลุดพ้นไปจากคุกนี่
Despite assurances by President Taylor in her national address that the threat has passed, Hey, honey.แม้ว่า ปธน. จะยืนยันว่า เหตุการณ์เหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
And we're gonna be okay.และเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
The storm's almost over.พายุกำลังจะผ่านพ้นไป
I was a top-tier fashion model, and I guess I'm just gonna have to get used to the fact that the best part of my life is behind me.ฉันเคยเป็นนางแบบระดับแนวหน้า ฉันคงต้องยอมรับแล้วว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พ้นไป
Back to top