ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดถึง*, -พูดถึง-

พูดถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดถึง (v.) mention See also: talk about, speak of, refer to Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำราม,การขู่คำราม,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น,ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม,เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน,ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
unstated(อันสเทท'ทิด) adj. ไม่ได้พูดถึง
untold(อันโทลดฺ') adj. ไม่ได้บอก,ไม่ได้เปิดเผย,ไม่ได้พูดถึง,นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ,เหลือพรรณา
English-Thai: Nontri Dictionary
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advert to (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, พูด, บอก, กล่าว Syn. bring up, mention, talk about
chech back (phrv.) พูดถึง See also: ตัดสินใจอีกครั้ง, ตรวจสอบอีก
point to (vt.) พูดถึง See also: เอ่ย, บ่งถึง Syn. mention
refer to (vt.) พูดถึง See also: เอ่ย, บ่งถึง Syn. mention, point to
speak about (phrv.) พูดถึง See also: พูดเกี่ยวกับ, เอ่ยถึง Syn. talk about
speak on (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ Syn. talk on
speak upon (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ Syn. speak on
bat around (phrv.) พูดถึง (อย่างอิสระและไม่เป็นทางการ)
blow about (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น Syn. toss about
blow around (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น Syn. toss about
toss about (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น
toss about (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น
slur (vt.) พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี See also: ทำให้แปดเปื้อน, พูดใส่ร้ายป้ายสี Syn. defame, slander, vilify Ops. praise
hark back (phrv.) พูดถึงความทรงจำ (ที่มีความสุข) ในอดีต
portray as (phrv.) พูดถึงบทบาทของ See also: บรรยายบทบาทของ
come down to (phrv.) พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้
get down to brass tacks (phrv.) พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้ Syn. come down to
not to put too fine a point on it (idm.) พูดถึงอย่างจริงใจ
talk round (phrv.) พูดถึงอย่างอ้อมค้อม
bandy about (phrv.) พูดถึงอย่างไม่จริงจัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
That's what I'm talking about!นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึง
I don't want to talk about it any moreฉันไม่อยากจะพูดถึงมันอีกต่อไป
Don't talk about things you know nothing aboutอย่ามาพูดถึงสิ่งที่เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
JUST--JUST MENTION HOW HIS PROSE STYLEแค่ ... แค่ พูดถึง สไตล์การเขียนของเขา
Is "A" talking about the N.A.T. video?"A" พูดถึง N.A.T วีดีโอด้วยเหรอ?
Or as Patti Stanger would say,our pickers are broken.หรือจะเป็น Patti Stanger ต้องการ พูดถึง คู่ของเราเลิกกัน
Uh, speaking... of discreet, it was stupid of you to try and bug the CBI.เออ พูดถึง ระมัดระวัง คุณมันงี่เง่ามาก ที่พยายามดักฟัง ซีบีไอ
Oh, well, if it's pockets we're talking about, maybe you can explain why the British find theirs so hard to open.โอ้ดีถ้ามันเป็นกระเป๋าที่เรากำลัง พูดถึง บางทีคุณอาจจะอธิบายได้ว่า ทำไมอังกฤษพบว่าพวกเขาอย่างหนักเพื่อที่จะเปิด
Speaking of "radical believers,"พูดถึง "พวกหัวรุนแรง"
Speaking of, have you given any thought to what might happen if this doesn't work and the Dodger absconds with your family jewels?พูดถึง คุณมีข้อคิดเห็นอื่นๆอีกไหม อะไรที่จะต้องเกิดขึ้น ถ้านี่มันไม่ได้ผล เเละดอจเจอร์หลบหนีไปพร้อมกับเพชรของครอบครัวคุณ ?
I'm talking about hammer time, Clemson.พูดถึง ช่วงกระหน่ำไง เคลมสัน
Yeah, you know, speaking of Tisch, um, tell me if I'm crazy, but I was thinking of applying to the, uh, playwriting program for next year.พูดถึง ทริชแล้ว บอกฉันสิ ว่าฉันเป็นบ้า แต่ฉันคิดว่า จะ สมัคร การเขียนละคร สำหรับปีหน้า
Say... you're really annoying.พูดถึง นายมันน่ารำคาณจริงๆ
Speaking of which, you hand in your application? Management?พูดถึง นี่เธอยื่นใบสมัครเป็นผู้จัดการหรือยัง
But talk about a detail nazi.พูดถึง รายละเอียดน่ะ
Speaking of, it seems like Wi Mary doesn't have a wedding ring.พูดถึง วีแมรี่ เธอไม่ได้ใส่แหวนแต่งงานเหมือนกัน
Speaking of tourist guides-- no more spray--พูดถึง หนังสือท่องเที่ยว ไม่ต้องใช้สเปรย์แล้ว
Say the van gogh turns out to have neurosyphilis,พูดถึง แวนโก๊ะต่อ \ หรือเขาเป็นneurosyphilis
Switch to Jonah Lomu.พูดถึง โจนาห์ โลมู..
Talking about finding a killer.พูดถึงก็ กำลังหาฆาตกรอยู่นั่นเเหละ
Okay. Let's not talk about illegal, Mr. I-Like-To-Pee-On-Little-Boys.พูดถึงกฎหมายเหรอ คุณเคยอยากชิ้งฉ่องใส่เด็กชาย
Ah, speaking of, since Hale's running late --พูดถึงก็นึกได้ ในเมื่อเฮลมาสาย
Speak of the henry devil.พูดถึงก็มา เจ้าปิศาจเฮนรี่
You're the one talking about human bones.พูดถึงกระดูกมนุษย์นิ
Speaking of knocked around, what did you do to me last night?พูดถึงกระแทก เมื่อคืนคุณทำอะไรฉัน
Speaking of starboard, Anna's parents invited us or at least Anna, on a cruise with some of their big shot Taiwanese friends.พูดถึงกราบขวา พ่อแม่แอนนา... หรือแอนนาเชิญเราไปล่องเรือ กับคนใหญ่คนโตของไต้หวัน
Any mention of the black box?พูดถึงกล่องสีดำเหรอ ?
Speaking of entrapment, I'm gonna go see that girl about her vagina.พูดถึงกับดัก ฉันขอตัวไปกินตับก่อนนะ
Speaking of murder, what's the credit card for?พูดถึงการฆาตกรรม เอาบัตรเครดิตไปทำอะไรครับ?
Talk about outside the code of Harry.พูดถึงการทำนอกกฎของแฮร์รี่
What are you talking about? You mean the vandalising business?พูดถึงการทำลายรูปปั้นนี่ใช่มั้ย
Speaking of this week's lesson, are you still okay with dating someone so... different than you?พูดถึงการบทเรียนสัปดาห์นี้แล้ว เธอยังโอเค ที่จะเดทกับคนที่ค่อนข้างจะ... แตกต่างกับเธออยู่มั้ย?
Speaking about homework... come on.พูดถึงการบ้าน... มาเลย
Talk about free-falling.พูดถึงการร่วงหล่นอย่างอิสระ
Speaking of coexistence, is there anyone special in your life?พูดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คุณมีคนพิเศษในชีวิตแล้วรึยังคะ
Speaking of competitions, shouldn't we start like, preparing for ours?พูดถึงการแข่งขัน เราจะเริ่มเตรียมตัวกันได้หรือยัง
AND SPEAKING OF HONORING GENIUS,พูดถึงการให้เกียรติผู้เป็นอัจฉริยะ
Talk about no pressure. I'm slightly relieved.พูดถึงการไม่กดดัน รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย
Speaking of coffee...พูดถึงกาแฟ ฉันต้องหยุดคุณไว้ ณ ตรงนี้
And speaking of classified information, you still haven't answered me.พูดถึงข้อมูลลับสุดยอดนะ คุณยังไม่ได้ตอบผมเลย
Speaking of news, the prosecution's planning on putting Declan on the stand?พูดถึงข่าว ทางอัยการวางแผนจะให้ แดคแลนขึ้นให้การเหรอ
Speaking of good news, somebody... just hit 100 Twitter followers.พูดถึงข่าวดี มีบางคน... เพิ่งมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ถึง 100 คน
It is a sin to speak ill of the dead like that.พูดถึงคนตายแบบนั้นมันบาปนะ

พูดถึง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
述べる[のべる, noberu] Thai: พูดถึง English: to mention
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดถึง
Back to top