ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พินาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พินาศ*, -พินาศ-

พินาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินาศ (v.) fall See also: wreck and ruin Syn. วินาศ, ฉิบหาย, วอดวาย, หายนะ, มลาย, เสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
ruinous(adj) ซึ่งล่มจม,ซึ่งทำลาย,ซึ่งย่อยยับ,ซึ่งพินาศ
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perish๑. ถึงชีวิตันตราย๒. พินาศ๓. เสียง่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
die (vi.) พินาศ See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม Syn. perish, fail, collapse Ops. succeed
bad luck (n.) ความพินาศ See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย Syn. misfortune, calamity Ops. good luck, good fortune
disaster (n.) ความพินาศ See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย Syn. misfortune, bad luck, calamity Ops. good luck, good fortune
ruin (n.) ความพินาศ See also: ความหายนะ, การทำลาย Syn. collapse, destruction
ruin (vt.) ทำให้พินาศ See also: ทำลาย Syn. destroy, defeat, devastate
shipwreck (vt.) ทำให้พินาศ See also: ทำให้หายนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cities exploded....เมืองต่างๆ พังพินาศ
Otherwise, the Lee family will collapse.ไม่งั้น ครอบครัวลีจะพินาศ
For the path you will take will lead to certain destruction.เพราะว่าทางที่เจ้าเดินอยู่นั้น จะนำไปสู่ความพินาศอันหลีกเลี่ยงมิได้
They're ruining all the school cabbages.พวกมันทำกะหล่ำปลี ที่โรงเรียนพินาศหมด
Skynet has become self-aware.ตัวการทำให้ทุกอย่างพินาศ! สกายเน็ตสั่งการตัวเองได้
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
Ryan's die was cast long before he moved into the Cohen pool house.ความพินาศของไรอันมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านริมสระ
This was something that was you know catastrophe happening.นี่เป็นสิ่งที่... เอ่อ ความพินาศ
I could've nailed them all You ruined it!จริงๆชั้นควรจะเป็นคนจับพวกมันได้ทั้งหมด เพราะแก.. พวกแกทำให้ชั้นพังพินาศ
He'll ruin the game.เขาจะทำการเล่นของเราพินาศ
I'm ruined! I'm gone! I'm out of the business!มันพังแล้ว ชิวิตฉันมันพังพินาศหมดแล้ว ฉันออกจากวงการ
Just when it seems like all is lost for you,ตอนที่ทุกอย่างพังพินาศสำหรับนาย
Why seek again thy cause for ruin?ทำไมอยากเกิดเป็นตัวตลกอีก มันทำให้เกิดความพินาศนะ
Driving backwards. It's creeping me out. You're gonna wreck.ขับรถไปข้างหลัง มันคืบคลานฉันออก คุณกำลังจะพินาศ
Their beauty is their curse for the old wretches have the needs of men and souls as black as hell.... และจิตใจที่มืดมิดราวนรก ภาวนาแด่สายลม สปาร์ทาจักพินาศ
"Pray to the winds Sparta will fall.กรีซทั้งมวลจักพินาศ อย่าเชื่อถือมนุษย์
Let us reason together.ราชันผู้ห้าวหาญ และกองกำลัง ที่องอาจของท่านพินาศ
For from free Greek to free Greek the word was spread that bold Leonidas and his 300 so far from home laid down their lives not just for Sparta but for all Greece and the promise this country holds.แต่เพื่อกรีซและสมบัติ แห่งดินแดนนี้ทั้งมวล และบัดนี้ อาณานิคมน้อยใหญ่ บนปฐพีที่เรียกว่าพลาเท กองกำลังเซอร์สิสจักพินาศ
All the pillbox units on the beach have been destroyed.ฐานปืนกลตามแนวชายหาด ก็พินาศหมดเช่นกัน
The city's tearing itself apart.เมืองกำลังพังพินาศด้วยตัวของมันเอง
Looks like Chuck and Blair showed up with quite an appetite, for destruction, that is.ดูเหมือนว่า ชัค และ แบร์ล กำลังเอนจอยกับ นั้นหละ ความพินาศ
Apparently, there are very few survivors.ถล่มฐานทัพสหรัฐพังพินาศ
At the end of this day, one shall stand, one shall fall.เมื่อสิ้นสุดวันนี้ หนึ่งเดียวที่จะยืนหยัด อีกหนึ่งจะพินาศ
Don't care if you're Lord Chamberlain, I won't have my kitchen destroyed.ฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นลอร์ดแชมเบอร์แลนรึไม่ แต่ฉันไม่อยากให้ครัวของฉันพังพินาศ
I will start a series of earthquakes... that will collapse all of Gnarnia... and grow a new continent... where only I and my followers will live.ชั้นจะสาปให้มีแผ่นดินไว้ และกนาเนียก็จะพินาศ จะได้มีเมืองใหม่
IS SABOTAGING MY BUSINESS.มาทำธุรกิจชั้นพังพินาศหมด
Do you want the world to end?อยากให้โลกพินาศหรือไง
They spread abilities, cause the end of the world.พวกเค้ากระจายพลังออกไปทั่ว มันจะทำให้โลกถึงคราวพินาศ
This bar has been raked with machine gun fire.บาร์แห่งนี้พังพินาศ ด้วยปืนกล
Because he left his wallet, watch, and keys here.หนึ่ง บอกพวกเขาและชีวิตที่เหลือของฉันก็พังพินาศ อีกทางเลือกคือ แกล้งทำเป็นว่า "มันไม่เคยเกิดขึ้น"
And it would kill me if Chuck knew that he'd ruined my summer.และฉันไม่อยากให้ ชัค รู้ว่าเขาทำลายซัมเมอร์ของฉันซะพินาศ
You threatened to ruin my business,พวกเธอทำลายธุรกิจฉันจนพินาศ
After all, he wanted it to be a surprise.เพราะเขาต้องการให้ความพินาศ ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความประหลาดใจ
It was a disaster, okay?มันพังพินาศเลยนะ โอเคไหม ?
Will you be happy if you ruin the public performance because you want to practice happily?คุณจะมีความสุขหรอ ถ้างานโชว์พินาศ เพราะแค่คุณต้องการจะซ้อมอย่างมีความสุข?
We can't be ruined because of this!เราไม่น่าจะพินาศเพราะเหตุเช่นนี้
But if it is a girl or a stillborn then they and everyone connected with them will perish.แต่หากเป็นหญิง หรือแท้งไปล่ะก็... ทุกอย่างจะพินาศทันที
He wanted to prove that even someone as good as you could fall.เขาอยากพิสูจน์ว่ามีคนอื่นดีเท่าที่คุณ.. สามารถพินาศได้
You don't destroy something that's been around for a thousand years.อย่าคิดว่านายจะทำลายสิ่งที่มีมานับพันปีพินาศได้ พัน ปี
It's already destroyed. He broke the code.มันพินาศเรียบร้อยแล้ว เค้าละเมิดกฏ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พินาศ
Back to top