ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรวดพราด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรวดพราด*, -พรวดพราด-

พรวดพราด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรวดพราด (adv.) suddenly See also: abruptly, quickly, hastily, precipitately Syn. ทันที Ops. เนิบนาบ
พรวดพราด (v.) be abrupt See also: be hasty, be hurried, be impetuous, be sudden Ops. เนิบนาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rush off (phrv.) พรวดพราดออกไป See also: พุ่งออกไป, รีบจากไป
burst into (phrv.) พรวดพราดเข้ามา See also: โผล่เข้ามา
plunge in (phrv.) พรวดพราดเข้าไป Syn. press in, push in, thrust in
plunge into (phrv.) พรวดพราดเข้าไป Syn. plunge in, thrust into
jump (n.) การขึ้นราคาพรวดพราด Syn. increase, rise, surge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She smashed half the china... went to spoil one of his precious paintings.วันหนึ่ง จู่ๆหล่อนก็พรวดพราด แล้วเข้าไปพังภาพวาดมีค่าของเขาไปชิ้นหนึ่ง
He jumped on me. He grabbed me.เขาก็พรวดพราดขึ้นมา แล้วคว้าคอฉัน
You can't just bum-rush some high-level ice man and start cutting deals.อยู่ดีๆผมวิ่งพรวดพราดเข้าไปหาไม่ได้ เจ้าพ่อค้ายาระดับสูงพวก แล้วเข้าไปเจรจาค้่าขายเลยไม่ได้
Sir, I'm sorry to barge in here,ท่านครับ ผมขอโทษที่พรวดพราดเข้ามาแบบนี้
I'm completely slammed with work, so that's why.ฉันพรวดพราดทำลงไปหมดเลย นั่นแหละว่าทำไม
I'm sorry for barging in.ขอโทษ ที่พรวดพราดเข้ามา ประตูมัน...
When he came in. Yeah, he blows right past us like we're not even there.ตอนที่เขาเข้ามา ก็พรวดพราดเข้าไปเลย เหมือนเราไม่ได้อยู่กันตรงนี้
Okay, so I am just gonna bust in their trailer, guns blazing, and then take care of this whole mess and... what's the matter?ตกลง ฉันแค่ พรวดพราดเข้าไปในเทรลเลอร์พวกนั่น เริ่มยิงเป้าแล้วก้จัดการ เรื่องยุ่งๆทั้งหมด-- มีอะไรเหรอ
No, I mean, I'm... I'm just some guy.ไม่ใช่ ผมหมายถึง ผมเป็นแค่ผู้ชายที่พรวดพราดเข้ามา
The Big Bang -- a moment where all the space and matter we can see burst into existence, expanding out from a single point.บิ๊กแบง - เป็นช่วงเวลาที่ทุกอวกาศและสำคัญ เราสามารถมองเห็น พรวดพราดเข้ามาในการดำรงอยู่
Ah, somebody's had a growth spurt. Oh... That's better.มีบางคนเกิดสูงพรวดพราดขึ้นมา ค่อยยังชั่ว
Hey, sorry to barge in. I just felt so bad that I struck out.เฮ้ ขอโทษที่พรวดพราดเข้ามา ฉันแค่รู้สึกแย่ที่พลาดโอกาส
During an earthquake horses get restless, burst out of their corrals.ตอนแผ่นดินไหวม้า ก็วิ่งพรวดพราดออกจากคอก
Are you okay with me barging in like this?คุณโอเคมั้ยที่ผมพรวดพราดเข้ามาแบบนี้?
She went right to him without even talking to me.เธอรีบพรวดพราดออกไปหาเขา โดยไม่แม้แต่คุยกับฉัน
And stop appearing out of nowhere!แล้วเลิกโผล่พรวดพราดออกมาอีกนะ
I scare you? Yes.โผล่พรวดพราดเข้ามาหาคุณแบบนี้
Well, how did you think it would go when you just barge in here and start shouting orders?ก็ แม่ คิดว่ามันจะเป็นไปอย่างไรล่ะ ในเมื่อจู่ๆ แม่ก็พรวดพราดเข้ามา และตะโกนออกคำสั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรวดพราด
Back to top