ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ชม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ชม*, -ผู้ชม-

ผู้ชม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ชม (n.) audience See also: spectators, onlookers Syn. ผู้ดู
ผู้ชม (n.) audience See also: spectator, onlooker Syn. คนชม Ops. ผู้แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
onlooker(ออน'ลุคเคอะ) n. ผู้ชม
proscenium(โพรซี'เนียม) n. ส่วนหน้าของเวทีที่กั้นระหว่างเวทีกับผู้ชม,ส่วนหน้า,เวที,เวทีนอกม่าน (ตอนหน้า) pl. proscenia
spectator(สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์., See also: spectatorial adj.
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
x-film(เอคซฺ'ฟิล์ม) n. ภาพยนต์จำกัดผู้ชม (เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ขวบเข้าชม)
English-Thai: Nontri Dictionary
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
onlooker(n) ผู้ดู,ผู้ชม
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
audience (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, viewers, listeners
crowd (n.) ผู้ชม
listeners (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, viewers
spectators (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. witnesses, viewers, listeners
viewers (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, listeners
witnesses (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, viewers, listeners
theatergoer (n.) ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
theatregoer (n.) ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
amusement park (n.) สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
auditorium (n.) บริเวณที่นั่งของผู้ชมในโรงละครหรือหอประชุม
barker (n.) คนร้องเรียกผู้ชม (ให้เข้าชมการแสดง) Syn. tout
call-in (n.) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น Syn. phone-in
encore (n.) การแสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม See also: การแสดงเพื่อตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore (vt.) แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม See also: แสดงเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore (vi.) แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม See also: แสดงเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ชม
knock them in the aisles (idm.) ทำให้ผู้ชมขบขันมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินมาก Syn. roll in
prime time (n.) ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด
runway (n.) เวทีที่ยื่นเป็นทางยาวไปยังผู้ชม
safari park (n.) สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ Syn. amusement park
spectate (vi.) เป็นผู้ชม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, folks, what do you say?งั้น.. ผู้ชม ว่าไงนะ
1. 7 billion were there for his birth.ผู้ชม 1.7พันล้านเป็นพยานการเกิด
80 million viewers watched you last night.ผู้ชม 80 ล้านคน ชมรายการคุณเมื่อคืน
I think all of our female viewers are dying to know one thing. They'd like to know more about your personal life.ผู้ชม, โดยเฉพาะสุภาพสตรี, คงต้องการจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวบ้าง
Over 50 million viewers have already subscribed.ผู้ชมกว่า15ล้านคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
(UHL NARRATING) Eisenheim's audience had always been enthusiastic... but now he was attracting a more...ผู้ชมของไอเซนไฮม์ศรัทธาเขา..
Okay, but that's the heart of the story.ผู้ชมคงจะไม่มีอารมณ์ร่วม
Friends, we are here at the entrance of the space cowboy's ranch.ผู้ชมครับ เราอยู่ที่ทางเข้า ท้องทุ่งของคาวบอยอวกาศ
Folks, let's hear it:ผู้ชมครับ, ฟังซิ จูน...
The audience just goes crazy. They go crazy.ผู้ชมคลั่งกันใหญ่ ทุกคนคลั่งหมด
The fashion show audience grades us.ผู้ชมงานแฟชั่นโชว์เป็นคนตัดสินเกรดให้เรานะ
The audience will connect with that in a major way.ผู้ชมจะเชื่อมต่อกับที่ในทางที่สำคัญ
Tomorrow, a record crowd will watch the American Bobby Fischer as he faces Russian World Championผู้ชมจะแห่กันไปดูบ๊อบบี้ฟิสเชอร์ ปะทะแชมป์โลกชาวรัสเซีย...
They liked him?ผู้ชมชอบหมอนั่นเหรอ?
The viewing public likes that more. So well done, This Morning.ผู้ชมชอบแบบนั้นมากกว่า ดีมาก ดิส มอร์นิ่ง
The audience was so enraged at having a disabled person in their midst, you know what they did?ผู้ชมดูโกรธเกรี้ยว ที่เห็นคนไม่สมประกอบ นั่งดูโชว์ร่วมกับพวกเขา คุณรู้มั้ยพวกเขาทำอะไร?
Spectators have to stay outside the city walls.ผู้ชมต้องพักข้างนอกกำแพงเมือง
Audiences were always impressed by his artistic ability.ผู้ชมต่างก็ประทับใจในความสามารถทางด้านศิลปะของเขา
The whole audience wears them.ผู้ชมทั้งหมดจะสวมมัน
The crowds were all cheering for them.ผู้ชมทั้งหมดต่างก็เชียร์พวกเขา
...global audience awaits any hint of what's happened inside...ผู้ชมทั่วโลกรอคอยอธิบายใดๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน...
People watching this performance at home... with a huge question mark.ผู้ชมทางบ้านที่นั่งดูการแสดงนี้ ต่างก็มีคำถามใหญ่ในใจ
What folks at home? - Ohh. - Star-burn...ผู้ชมทางบ้านอะไร? พวกเธอรู้มั้ยว่าเต่าเป็นพาหะของเชื้อ Salmonella
If viewers have information,they should contact you?ผู้ชมที่มีข้อมูล สามารถติดต่อคุณได้ใช่ไหม
This crowd came here tonight expecting a massacre, but instead they're getting a war!ผู้ชมที่เข้ามาชมในคืนนี้ ทีแรกนึกว่าจะได้ดูการสังหารโหด แต่กลับกลายเป็นได้ดูสงครามแทน!
Dear viewers, the long-awaited, Huayang boxing matchesผู้ชมทุกท่าน, การรอคอยที่ยาวนาน, ฮัวหยางแมช
Shouts of joy are filling the stadium!ผู้ชมบนอัฒจันทร์ก็โห่ร้องฉลองชัยกันเกรียวกราว!
The crowd is on their feet, watching two machines driven to kill each other!ผู้ชมยืนขึ้น จับตามองหุ่นทั้งสองเข่นฆ่ากัน!
He looks into the catcher's mitt, shakes off the first signal, takes the curve.ผู้ชมส่งเสียงสนั่น -บิลลี่อยู่นั่นหรือเปล่า -อยู่ด้านหลัง
An audience of one, in secret, with no applause.ผู้ชมหนึ่งคน... ชมเงียบๆ ไม่มีเสียงปรบมือ
People want to hear us sing.ผู้ชมอยากฟังเราร้องเพลง
The audience wants to see Frank again.ผู้ชมอยากเห็นแฟรงค์อีกครั้ง
Many viewers leave him on all night, for comfort.ผู้ชมเปิดทีวีไว้ทั้งคืนแล้วรู้สึกสบายใจ
A record 70 million are already watching.ผู้ชมในตอนนี้มีสถิติถึง70ล้านคน
Our viewers are now discovering your face.ผู้ชมได้เห็นหน้าตาของคุณแล้ว
The Hynkel stadium.ที่ลานสวนสนาม และผู้ชมเกือบครึ่งล้าน
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
We're not going to sit by and be spectators to a Communist takeover in this country!{\cHFFFFFF}เราไม่ได้ไปนั่งและผู้ชม การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศนี้!
You're such a lovely audience, we'd like to take you home with usเช่นคุณผู้ชมที่น่ารัก เราต้องการที่จะพาคุณกลับบ้านกับ เรา
What the audience didn't know, was that Lardass wasn't really interested in winning.สิ่งที่ผู้ชมไม่เคยรู้ ก็คือว่า ไอ้ตูดหมู ไม่ได้สนใจในการชนะ จริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ชม
Back to top